Wyniki konkursu recytatorskiego

We wtorek, 7 listopada 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbył się konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej, w którym wzięli udział uczniowie szkół średnich z naszego powiatu.

Zdjęcie grupowe

Repertuar konkursowy był różnorodny, ale uczestnicy najczęściej wybierali wiersze poruszające temat smutku oraz miłości. Każda ze startujących osób wykazała się nie tylko znajomością twórczości polskiej noblistki, ale też talentem aktorskim i umiejętnością przekazywania emocji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

14 listopada 2023 r. od godz. 8:30, w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, odbędzie się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne) dla mieszkańców gminy. Szkolenie to jest obowiązkowe dla osób, które stosują środki ochrony roślin. (BM) SZKOLTEX

Zaproszenie do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych

„Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”… – zapraszamy na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – 11 XI. Takie śpiewanie ma szczególną moc – wywołuje poczucie wspólnoty wśród śpiewających i może być źródłem wzruszeń. Wzorem lat ubiegłych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na … ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” przyznane!

Zdjęcie grupowe

„Jest to Wasz dzień drodzy młodzi ludzie. Stypendium jest to przede wszystkim zauważenie Waszych dokonań, wyróżnienie i docenienie. Dziś powinniście być dumni! Bo to wasza ciężka praca zaprowadziła Was w to miejsce.” – tymi słowami przywitano młodzież zebraną w sali Lira, 3 listopada 2023 r., gdzie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów świadczących o otrzymaniu stypendium. Przyznano łącznie 55 stypendiów na łączną kwotę 183 600 zł.

W tym roku organizatorzy prowadzili nabór w trzech programach stypendialnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokólskie mażoretki mają 10 lat

W sobotę 28 października 2023 roku w sokólskim kinie „Sokół” świętowano 10 urodziny mażoretek Stella Sokółka. W uroczystości uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Sokólskie mażoretki mają 10 lat

– Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu, tym bardziej, że Wasza działalność wymaga wielkiego zaangażowania, poświęcenia i wyrozumiałości najbliższych. Wszystkim mażoretkom dziękuję za uświetnienie swoimi występami uroczystości i spotkań oraz promocję Gminy Sokółka na wielu koncertach i festiwalach. Całej Waszej grupie życzę wiele satysfakcji ze wspólnych występów, niesłabnącego aplauzu publiczności oraz dalszych sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym – powiedziała Pani Burmistrz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Współpraca seniorów z Sokółki i Gdańska

W marcu 2023 roku Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił konkurs na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Urząd Miejski w Sokółce we współpracy z Miejską Radą Seniorów złożył aplikację na zadanie „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. (maksymalna kwota możliwa do uzyskania).

Sokólscy seniorzy na wycieczce w Gdańsku

Zadanie to obecnie jest realizowane i obejmuje wiele działań. Jednym z nich była wizyta studyjna sokólskiej Miejskiej Rady Seniorów w Gdańsku, która odbyła się w dniach 26-28 października 2023 roku. W skład delegacji weszli członkowie Miejskiej Rady Seniorów oraz Piotr Romanowicz – Sekretarz Sokółki, Marta Półtorzycka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Katarzyna Klimowicz – Kułak – koordynatorka projektu. W sumie grupa liczyła 11 osób.

ZOBACZ WIĘCEJ

OPS zaprasza do udziału w ankiecie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 10 listopada 2023 roku, na terenie gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Sokółka. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do … ZOBACZ WIĘCEJ

Znicze dla nauczycieli i żołnierzy

W piątek 27 października 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce, działający w Kołach Historycznym i Wolontariatu pod opieką Małgorzaty Chociej i Moniki Klim, odwiedzili najstarszą sokólską nekropolię przy kościele pw. św. Antoniego.

Zdjęcie grupowe

Młodzież udała się na cmentarz, aby uporządkować groby żołnierzy poległych na terenie Sokólszczyzny w latach 1920, 1939-1945 oraz upamiętnić przedstawicieli sokólskiej oświaty. Historię osób spoczywających na sokólskiej nekropolii przybliżyli uczniom Krzysztof Oszer i Tomasz Tomaszycki ze Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej. Uczniowie serdecznie dziękują Burmistrzowi Sokółki Ewie Kulikowskiej za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i fundowanie zniczy, które zostały zapalone na grobach nauczycieli i żołnierzy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content