Stypendia Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” przyznane!

Zdjęcie grupowe

„Jest to Wasz dzień drodzy młodzi ludzie. Stypendium jest to przede wszystkim zauważenie Waszych dokonań, wyróżnienie i docenienie. Dziś powinniście być dumni! Bo to wasza ciężka praca zaprowadziła Was w to miejsce.” – tymi słowami przywitano młodzież zebraną w sali Lira, 3 listopada 2023 r., gdzie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów świadczących o otrzymaniu stypendium. Przyznano łącznie 55 stypendiów na łączną kwotę 183 600 zł.

W tym roku organizatorzy prowadzili nabór w trzech programach stypendialnych.

Pierwszy, z wieloletnią tradycją, to program „Prymus” realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce. W tym roku zostało przyznanych 20 stypendiów, po 1100zł na łączną kwotę 22 tyś zł zdolnym uczniom szkół podstawowych i średnich z naszej gminy (10 tyś dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Sokółce, 12 tyś Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny – kwotę ufundowali uczestnicy Balu Charytatywnego z roku 2022).

Kolejny program, to stypendia imienne Pani Grażyny Sienkiewicz, kobiety o wielkim sercu, która co rok przekazuje zdolnej młodzieży dar serca. Pieniądze od Pani Grażyny pozwoliły na ufundowanie dwóch stypendiów po 2200 zł. Następny i jednocześnie dysponujący największym budżetem, to program „Sokół” finansowany ze środków The Pucilowski Foundation. W tym roku komisja doceniła starania 30 studentów i 3 uczniów ostatniej klasy szkoły średniej (kwoty odpowiednio 5000zł i 2400zł). Łączna kwota ufundowanych stypendiów przez The Pucilowski Foundation jest imponująca – to 157 200 zł. Dziękujemy Zarządowi The Pucilowski Foundation, Panu Szymonowi Kuczyńskiemu – Prezesowi, Pani Bożenie Kuczyńskiej –Sekretarzowi oraz Adamowi Puciłowskiemu Wiceprezesowi, Oliwierowi Kuczyński Wiceprezesowi Zarządu, za kontynuowanie dzieła Pani Anny Sokolik – Fundatorki programu stypendialnego, za wspieranie młodzieży z naszych terenów, życzliwość i ogromne wsparcie finansowe uczniów i studentów.

Dyplomy w programach stypendialnych, wraz z zespołem Fundacji wręczali:

  • Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska,
  • Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk,
  • Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, jednocześnie przedstawiciel The Pucilowski Foundation Ewa Puciłowska.
  • Przewodnicząca Rady Fundacji Elżbieta Raube – Gawrysiuk

Spotkanie było okazją do podziękowań. Symboliczne kwiaty wyrażające wdzięczność za współpracę oraz wspieranie działań Fundacji otrzymali:

  • Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska,
  • Z-ca Burmistrza Adam Kowalczuk
  • w programie „Sokół” podziękowania złożyliśmy na ręce przedstawiciela The Pucilowski Foundation Pani Ewy Puciłowskiej. Była to również okazja do przypomnienia historii Fundatorki Anny Sokolik, która swój majątek postanowiła przeznaczyć na wspieranie zdolnej młodzieży
  • Przewodnicząca Rady Fundacji Elżbieta Raube – Gawrysiuk – inicjatorka Balu Charytatywnego
  • pomimo nieobecności, wyróżniona została również Pani Grażyna Sienkiewicz, która oprócz przekazywania środków finansowych na stypendia, wspierania stypendystów, angażuje się również w działania Fundacji SFL.

Po wręczeniu dyplomów i pamiątkowych zdjęciach uroczystość dobiegła końca.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” dziękuje wspaniałym gościom za przybycie, gratuluje Stypendystom i życzy kolejnych osiągnięć!


Zobacz również

Skip to content