Informacja o wyniku przetargu na zbycie udziałów Agromechu

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zbycie udziałów Gminy Sokółka w PPUH Agromech w Sokółce

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje, że w wyniku przeprowadzonego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 41.666 (czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) udziałów posiadanych przez Gminę Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGROMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, które stanowią 91,6 % kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem zobowiązania nabywcy do nabycia tych spośród pozostałych udziałów, co do których prawa nieodpłatnego nabycia nie wykonają uprawnieni pracownicy Spółki, po dokonaniu oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez: REPLASTIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością za cenę ofertową 69,10 zł (słownie złotych : sześćdziesiąt dziewięć 10/100) netto za jeden udział, co daje łączną wartość 2 879 120,6 zł (słownie złotych : dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 06/100). Powyższa oferta była jedyną, która wpłynęła do upływu terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że po podpisaniu umowy z nabywcą uruchomiona zostanie procedura naliczania i wypłacania uprawnionym pracownikom PPUH Agromech udziałów z łącznej puli 8,4 % tj 3 824 udziały o łącznej wartości 264 238,40 zł ( słownie dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 40/100).

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie na warsztaty dla branży turystycznej

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na warsztaty dla branży turystycznej dofinansowanie w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” współfinansowanym ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dla kogo? Grupa docelowa.
Warsztaty skierowane są do 12 pełnoletnich mieszkańców mieszkających na terenie powiatu sokólskiego bądź województwa Podlaskiego. Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty są przeznaczone dla osób związanych z branżą turystyczną, zajmujących się promocją w jednostkach samorządu terytorialnego, właścicieli kwater agroturystycznych, obiektów noclegowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, historii i promocji.

ZOBACZ WIĘCEJ

103 lata niepodległości

W ciągu ostatnich dwóch wieków Polska tylko przez czterdzieści lat była państwem niepodległym. Dzień 11 listopada to narodowe święto wolności, o której marzyły i o którą walczyły pokolenia Polaków. Od 1918 roku nasza Ojczyzna doświadczyła już śmiertelnego zagrożenia w wojnie z bolszewikami, przeżyła koszmar wojny i okupacji oraz półwiecze sowieckiego komunizmu. W czwartek 11 listopada 2021 roku w Sokółce świętowano 103. rocznicę odzyskania niepodległości.

Obchody odzyskania niepodległości

W rocznicowych obchodach uczestniczyli: Zastępcy Burmistrza Adam Kowalczuk i Adam Juchnik oraz Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz.

Obchody rozpoczęło nabożeństwo w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Po nim odprawiono mszę za Ojczyznę w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na czele kolumny szła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół w Suchowoli.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jesienne atrakcje w Filii Bibliotecznej Nr 2 w Sokółce

Jesień w Filii Bibliotecznej Nr 2 jest pełna atrakcji dla dzieci i młodzieży. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, 29 września przedszkolaków z grup „Tygryski” i „Smerfy” Przedszkola Nr 3 w Sokółce odwiedziła bibliotekarka z Filii Nr 2. Poprowadziła zajęcia czytelniczo – plastyczne o jesiennej tematyce. Odbyło się głośne czytanie książek oraz m.in. zabawy ruchowe. Dużo radości młodym ludziom sprawiły zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Zdjęcie grupowe

Natomiast w październiku Filię odwiedziły dzieci ze świetlicy „Stokrotka”. Uczestniczyły w zajęciach czytelniczo – plastycznych pt. „Jesienny spacer po lesie”, które odbyły się z okazji Światowego Dnia Drzewa. Główną atrakcją spotkania była wspólnie wykonana praca plastyczna – uczestnicy pokolorowali papierowe liście, z których utworzyli na brystolu suknię Pani Jesieni.

W październiku również miała miejsce wizyta bibliotekarki z Filii Nr 2 w Przedszkolu Nr 3. Odbyły się zajęcia czytelniczo – plastyczne pt. „Na rowerze jest wspaniale!” z okazji Międzynarodowego Święta Roweru. Punktem w programie spotkania, który wzbudził największe zainteresowanie wśród młodych ludzi było omówienie i prezentacja zdjęć przedstawiających różne rodzaje rowerów.

Listopad także jest pełen atrakcji. Dzieci z Przedszkola Nr 3 w Sokółce odwiedziła 9 listopada Księżniczka z Filii Bibliotecznej Nr 2. Ta baśniowa postać opuściła karty książki i postanowiła świętować z przedszkolakami Dzień Postaci z Bajek. Jak przystało na osobę z rodziny książęcej, była ubrana w piękną czerwono-złotą suknię i wspaniały, złoty diadem. Księżniczka zadawała przedszkolakom zagadki, a później porwała do wspólnej zabawy.

Jesień z Filią Biblioteczną Nr 2 to udany, mile spędzony czas. ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/154276

Zaproszenie na spotkanie z Dawidem Gudelem

Listopad to miesiąc pełen refleksji i zadumy. Wielu z nas wraz z jego początkiem odwiedza cmentarze zmarłych, by zapalić znicz na grobach swoich bliskich, a jednocześnie zastanowić się nad kruchością życia doczesnego. Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza do Muzeum Ziemi Sokólskiej przy ul. Piłsudskiego 2, w piątek 19 listopada 2021 r. o godz. 17.00, na spotkanie z autorem książki „Zmarły człowiecze” – Dawidem Gudelem, z którym porozmawiamy o obrządkach pogrzebowych wielokulturowego Podlasia.

Plakat

Wraz z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy o zwyczajach i tradycjach religijnych związanych z pochówkiem w religii chrześcijańskiej, muzułmańskiej i judaistycznej. Dawid Gudel – animator kultury w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koordynator projektu „Szlakiem przydrożnych kapliczek w gminie Suchowola” w ramach programu „Etnopolska 2019” oraz „Zachowanie i promocja dziedzictwa narodowego Kalwarii i Suchowoli” (program Interreg V-A Litwa-Poska).

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa poświęcona sokólskim nekropoliom, wzbogacona o nastrojowe fotografie przygotowane przez Wzgórza Sokólskie (popularny fanpage na platformie Facebook).

Sylwia Nowakowska, Edyta Wiśniewska, SOK

W plakacie wydarzenia wykorzystano zdjęcie autorstwa Wojciecha Panowa/Wzgórza Sokólskie.

W kinie „Sokół” uczczono rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada 2021 r. , w dniu rocznicę odzyskania niepodległości naszego kraju, w kinie Sokół wystąpiły zespoły muzyczne Sokolskiego Ośrodka Kultury: AZALiSZ oraz Chór Seniora. Przygotowany przez nie, pod kierunkiem Pauliny Oseńko, program słowno- muzyczny przedstawiał drogi do niepodległości z punktu widzenia matki, żony, kobiety. 

Azalisz na scenie

Tytuł wydarzenia artystycznego – Ułańskie kobiety. Matki polskiej lament – był swoistą okładką do pokazania różnych ról kobiet w okresie przed 1918 rokiem i ich znaczenia w walce o suwerenność Polski. Dzielne niewiasty nie tylko żegnały synów, mężów, kochanków lecz również brały czynny udział w wydarzeniach militarnych tamtego okresu. W przedstawieniu starannie dobrano pieśni i te znane patriotyczne, żołnierskie, i te współczesne. Dopełnieniem utworów muzycznych były fragmenty tekstów poetyckich i pamiętników wojennych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na poetyckie spotkanie w jesiennym nastroju

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza w niedzielę, 14 listopada 2021 r., na poetyckie spotkanie w jesiennym nastroju. W Kawiarni Lira prezentowane będą wiersze sokólskiej poetki Leonardy Szubzdy.

Plakat

Zaproszeni goście odczytają ulubione, przemawiające swą treścią, przejmujące wrażliwością, bliskie…wiersze Pani Leonardy. Każdy będzie miał okazję wymienić się osobistymi wrażeniami i myślami. Sama poetka również odczyta kilka ważnych dla niej tekstów. Dopełnieniem tych prezentacji będzie występ zespołu poezji śpiewanej „Uzależnieni”.

Początek wydarzenia o godzinie 15:00 w Kawiarni Lira. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Muzealne zajęcia z okazji Święta Niepodległości

Corocznym zwyczajem, w związku z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości, Muzeum Ziemi Sokólskiej przeprowadziło zajęcia edukacyjne w temacie polskich symboli narodowych. Wzięły w nich udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie (kl. II) oraz wychowankowie Przedszkola nr 1 w Sokółce.

Wspólnie z dziećmi szukaliśmy ważnych symboli (nie tylko narodowych) i poznawaliśmy ich wagę w pracy historyka. W czasie naszych poszukiwań zajrzeliśmy do prawie wszystkich kufrów i gablot wystawowych. Na zakończenie przyglądaliśmy się monetom polskim oraz innych państw i każdy uczestnik wykonał sobie ręcznie kopię co ciekawszych egzemplarzy numizmatów znajdujących się w naszym muzealnym archiwum. Potem dzieci zwiedziły wystawę poświęconą Antoniemu Tyzenhauzowi w budynku Sokólskiego Ośrodka Kultury oraz zajrzały na wystawę czasową “Dawna Sokółka w fotografii L. Niedźwieckiego” prezentowaną w sali wystawienniczo-konferencyjnej na ul. Piłsudskiego 1, przy Punkcie Informacji Turystycznej.

Relację fotograficzną z wizyty uczniów SP w Janowszczyźnie znaleźć można na stronie placówki:
http://szkolajanowszczyzna.pl/2021/11/09/wycieczka-do-muzeum-ziemi-sokolskiej/.

Grupa przedszkolaków, które odwiedziły Muzeum Ziemi Sokólskiej uczestniczyła w warsztatach połączonych z krótką prezentacją na temat wykorzystania symboli narodowych. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. że stanowią one sposób na oznakowanie miejsc pamięci, potem wykonały pracę plastyczną – lampiony w barwach narodowych. Prace dzieci zabrały ze sobą do domów. Dziękujemy opiekunom grupy za jak zwykle duże zaangażowanie w zajęcia.

Przypominamy że oferta edukacyjna muzeum dostosowywana jest do wieku dzieci i programu nauczania – znajdziecie ją na stronie muzeum: https://muzeumziemisokolskiej.pl/edukacja/

Edyta Wiśniewska
Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

Świetny wynik Aleksandra Dziełaka w turnieju szachowym

Aleksander Dziełak

65 szachistów wzięło udział w rozgrywanym w Sielpi Wielkiej XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich w szachach szybkich z tempem 10 minut + 5 s za posunięcie. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sokółkę w turnieju reprezentował 7 letni szachista Akademii Sportów Umysłowych Sokółka Aleksander Dziełak. Alek uzyskał bardzo dobry wynik odnosząc 6 zwycięstw co dało mu w końcowej klasyfikacji II Miejsce. Alek szachy zaczął trenować w ASU Sokółka w listopadzie ub. Roku jest uczniem kl. I Szkoły Podstawowej w Janowie. Systematyczna wytrwała praca przynosi efekty. ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana formy spotkania konsultacyjnego

Plakat

Z uwagi na sytuację epidemiczną w województwie, uprzejmie informujemy o zmianie formy konsultacji projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” w dniu 15 listopada 2021 r. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie on-line, 15 listopada (poniedziałek) o godz. 11.00.

Poniżej dane do spotkania. Spotkanie ma charakter otwarty (bez koniczności wcześniejszego potwierdzania), w związku z czym serdecznie zapraszamy do udziału.

Topic: Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” – Spotkanie konsultacyjne on-line dla gmin województwa podlaskiego – 15 listopada 2021, godz. 11.00
Time: Nov 15, 2021 11:00 AM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82160276232
Meeting ID: 821 6027 6232

(KKK)

Jaśniej i efektywniej – nowe oświetlenie na terenie Sokółki

Program Regionalny EFRR

W dniu 10 listopada 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka. Wykonawcą inwestycji jest firma INST-EL J.A. Chancewicz Sp.j. z Sokółki. Ważne i bardzo potrzebne mieszkańcom Sokółki przedsięwzięcie będzie kosztowało 3 961 037,19 zł. Gmina Sokółka pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 695 439,42 zł, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka”. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

Zakres projektu zakłada modernizację oświetlenia ulicznego (opraw sodowych) na terenie Miasta Sokółka. Inwestycja obejmuje: modernizację wyeksploatowanych lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z indywidualnym system sterowania mocą opraw i monitoringiem działania opraw, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego system sterowania oprawami, dowieszenie 22 opraw na istniejących słupach, instalację OZE – tj. 3 opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej, zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania pozwalającego na indywidualne sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowaną na terenie Miasta, z możliwością zbierania danych dotyczących czasu pracy, zużyciu energii, wydajności oprawy oraz informowaniem obsługi o awariach zaistniałych w systemie.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sokółka poprzez modernizację oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Sokółce, m.in. poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych. Dzięki modernizacji punktów oświetlenia ulicznego miasto zaoszczędzi energię.

Projekt nr RPPD.05.04.01-20-0020/18 pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(MCz) fot. AS

 

Podpisanie umowy w ramach projektu „Inwestujemy w przyszłość”

Baner EFS

W dniu 10 listopada 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Inwestujemy w przyszłość”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisali Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego – Pani Wiesława Burnos i Pan Marek Malinowski.

W ramach projektu zaplanowano realizację 352 godzin zajęć dodatkowych skierowanych do minimum 40 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego oraz Koła: taneczne, przyrodnicze i robotyczne. Będzie zakupione wyposażenie do pracowni matematycznej, językowej, przyrodniczej. Szkoła wzbogaci się także w zestawy do nauki programowania.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie postawy kreatywnej wszystkich uczniów, myślenia matematycznego, kompetencji językowych, przyrodniczych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Przewidziano także wyjazd do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2022/2023.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Sokółka.

Dofinansowanie projektu z EFS: 100 592,50 zł, niefinansowy wkład własny Gminy Sokółka w postaci użyczenia sal: 6 080,00 zł.

(MCz) fot. A. Sienkiewicz

Manipulacja kontra samopoznanie

9 października 2021 r.  Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Michała Doroszczyka – certyfikowanego instruktora Tlenowej Przewagi oraz Coacha NLP, który w swojej pracy łączy te dwie szkoły, by móc pracować zarówno z ciałem, jak i umysłem.

Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Michała Doroszczyka

Pan Michał przeprowadził warsztaty dla sokólskiej młodzieży ph. Manipulacja kontra samopoznanie. W trzech spotkaniach wzięły udział klasy: II/FMI i II/FM z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce oraz III/TE z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Dziś wiedza o tym, jak wykorzystać środki językowe w funkcji impresywnej gwarantuje życiowy sukces. Perswazja i używane w celu perswazji środki językowe nie muszą być nieuczciwe. Znaczenie pejoratywne ma za to manipulacja.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zrewitalizowany Park na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce!

Baner z logówkami

We wrześniu 2021r. zakończyły się prace polegające na uporządkowaniu i zagospodarowaniu zdegradowanego obszaru parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce.

W ramach inwestycji wykonano:

  • alejki parkowe,
  • plac zabaw,
  • siłownię zewnętrzną,
  • oświetlenie,
  • monitoring,
  • nasadzono nową zieleń parkową.

Całkowita wartość zadania: 890 223,34 zł
Dofinansowanie: 693 084,91 zł
Wkład własny: 197 138,43 zł

Dofinansowanie pozyskano w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF)

Skip to content