Spotkanie z sołtysami

W czwartek 18 listopada 2021 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej w kinie „Sokół” odbyło się spotkanie sołtysów z terenu gminy Sokółka oraz Przewodniczących Rad Osiedli w Sokółce.

Udział w nim wzięli również przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Tematem, który zajął większość czasu na spotkaniu była sytuacja kryzysowa w strefie nadgranicznej. Przedstawiciele służb mundurowych poinformowali zebranych o swoich zadaniach i sposobach ich wykonywania w tym trudnym okresie, zaś Powiatowy Lekarz Weterynarii i Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce przedstawili zagadnienia z zakresu działania swoich instytucji.

Spotkanie w kinie było okazją do złożenia gratulacji Sołtysowi Sołectwa Szyszki Krzysztofowi Agustynowiczowi, który zdobył zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2021 Powiatu Sokólskiego. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła zwycięzcy pamiątkowy dyplom i upominek.

(JS) Fot.: D. Biziuk

Poetycka jesień ze słowem i dźwiękiem

„Poetycka jesień. Spotkanie ze słowem i dźwiękiem.” to tytuł niedzielnego spotkania z poezją Leonardy Szubzdy, które zorganizował Sokólski Ośrodek Kultury 14 listopada 2021 r. w sali „Lira”.

Autorka 8 tomików głównie z poezją, oraz jednej książki z opowiadaniami pt. „Dziewczyny”, wydawanych na przestrzeni lat 1992 – 2019, laureatka wielu konkursów literackich, nagradzana za działalność twórczą, artystyczną oraz upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.

Spotkanie ze słowem i dźwiękiem

Leonarda Szubzda regularnie spotyka się z czytelnikami, Sokółczanami, którzy chętnie sięgają po jej poezję. Podczas spotkania teksty poetki prezentowali różni zaproszeni goście, poczynając od młodzieży, z którą Pani Leonarda współpracuje przy realizacji projektu Bajkoczuli, przez znajomych, przyjaciół, po włodarzy Sokółki: Ewę Kulikowska oraz Adama Kowalczuka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Plakat

16 listopada 2021 r. uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce uczestniczyli w spotkaniu online z panem Bumim Phillipsem.

Spotkanie na temat „Być czarnoskórym Polakiem” zostało zorganizowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Tygodnia Edukacji Globalnej, który w bieżącym roku przebiega pod hasłem „Działajmy razem! To nasz wspólny świat!”.

Młodzież miała okazję poznać historię czarnoskórego mężczyzny, który urodził się i wychowywał w Polsce, mogła również zadać pytania związane z jego życiem. Opowiadanie G. Kasdepke „Pan Wredzik” oraz film profilaktyczno-edukacyjnego „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji” stały się okazją do refleksji pierwszoklasistów nad własną postawą w odniesieniu do innych osób. Dzieci poznały czym jest tolerancja i akceptacja odmienności, jakie ma znaczenie we współczesnym świecie. Na podsumowanie zajęć uczniowie rozwiązali interaktywny test.

Joanna Gejdel
SP w Starej Kamionce

Szkoła otrzymała sztandar

5 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Rada Rodziców przekazała szkole sztandar. Fundatorami sztandaru są rodzice uczniów.

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Maria Andrzejewska powiedziała:

Przekazanie sztandaru

„Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w ufundowanie sztandaru szkole. Po raz kolejny dowiedliście, jaką wspaniałą siłą jesteście. Dowiedliście, że przyszłość należy budować na tradycji i stałych wartościach, symbolem których jest sztandar. Swoją postawą świadczycie, że we współczesnym świecie należy szukać tego, co jednoczy a nie dzieli, co buduje więzi danej społeczności a nie wprowadza podziały. Bo sztandar to przede wszystkim symbol jedności i honoru a każdy, kto ceni honor, nie skrzywdzi słabszego, nie będzie knuł intrygi, będzie po prostu dobrym, uczciwym człowiekiem.” ZOBACZ WIĘCEJ

Konkursy na Wolontariusza i Koordynatora Roku

Jeżeli w Państwa środowisku są aktywni wolontariusze oraz koordynatorzy tj. osoby zasługujące na docenienie zachęcamy do zgłoszenia ich do konkursów.

Konkursy mają na celu docenienie wolontariuszy i koordynatorów działający na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego, hajnowskiego, sokólskiego, monieckiego oraz promowanie ich pracy i idei wolontariatu.

Plakat

Dla laureatów obu konkursów przygotowano atrakcyjne nagrody, statuetki oraz dyplomy.

Podziękuj wolontariuszowi, doceń koordynatora wolontariatu- każdy moment jest na to odpowiedni!

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2021 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego:

WOLONTARIUSZ ROKU: https://forms.office.com/r/6RpPyHM76x

KOORDYNATOR ROKU: https://forms.office.com/r/dyyK2TTNer

Aleksandra Wojnicz
Centrum Wolontariatu w Białymstoku

Można zostać żołnierzem

Zastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego?

Masz możliwość wyboru różnych ochotniczych form służby wojskowej. Służba przygotowawcza jest najkrótszą drogą do służby zawodowej. Trwa 28 dni w wybranej jednostce wojskowej na terenie kraju. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które nie pełniły wcześniej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej.

WCR

Terytorialna służba wojskowa – przeznaczona dla osób, które nie chcą rezygnować z dotychczasowej aktywności i zatrudnienia. Pełniąc ten rodzaj służby można pogodzić służbę Ojczyźnie z życiem prywatnym i zawodowym.

JEŻELI CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM, MUSISZ:
• być pełnoletni,
• mieć polskie obywatelstwo,
• być niekaranym za przestępstwo umyślne,
• mieć dobry stan zdrowia.

Zrób pierwszy krok i zarejestruj się na Portalu Rekrutacyjnym www.zostanzolnierzem.pl i wypełnij swoje dane. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień skontaktuje się z Tobą i umówi do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wojskowe Centrum Rekrutacji odbędzie się w dniach: 22-23.11.2021 r.

Masz pytania? Skontaktuj się:
Portal Rekrutacyjny: 261 398 251
Służba przygotowawcza: 261 398 253
Terytorialna służba wojskowa: 261 398 252.

UWAGA!
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku wydłuża godziny pracy. Osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim mogą odwiedzić Wojskową Komendę Uzupełnień w Białymstoku do godz. 18.30 w dniach 16-19.11.2021 r. Zapraszamy również w celu załatwienia bieżących spraw urzędowych.

Joanna Sebunia, WKU

Informacja o wyniku przetargu na zbycie udziałów Agromechu

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zbycie udziałów Gminy Sokółka w PPUH Agromech w Sokółce

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje, że w wyniku przeprowadzonego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 41.666 (czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) udziałów posiadanych przez Gminę Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGROMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, które stanowią 91,6 % kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem zobowiązania nabywcy do nabycia tych spośród pozostałych udziałów, co do których prawa nieodpłatnego nabycia nie wykonają uprawnieni pracownicy Spółki, po dokonaniu oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez: REPLASTIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością za cenę ofertową 69,10 zł (słownie złotych : sześćdziesiąt dziewięć 10/100) netto za jeden udział, co daje łączną wartość 2 879 120,6 zł (słownie złotych : dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 06/100). Powyższa oferta była jedyną, która wpłynęła do upływu terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że po podpisaniu umowy z nabywcą uruchomiona zostanie procedura naliczania i wypłacania uprawnionym pracownikom PPUH Agromech udziałów z łącznej puli 8,4 % tj 3 824 udziały o łącznej wartości 264 238,40 zł ( słownie dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 40/100).

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie na warsztaty dla branży turystycznej

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na warsztaty dla branży turystycznej dofinansowanie w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” współfinansowanym ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dla kogo? Grupa docelowa.
Warsztaty skierowane są do 12 pełnoletnich mieszkańców mieszkających na terenie powiatu sokólskiego bądź województwa Podlaskiego. Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty są przeznaczone dla osób związanych z branżą turystyczną, zajmujących się promocją w jednostkach samorządu terytorialnego, właścicieli kwater agroturystycznych, obiektów noclegowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki, historii i promocji.

ZOBACZ WIĘCEJ

103 lata niepodległości

W ciągu ostatnich dwóch wieków Polska tylko przez czterdzieści lat była państwem niepodległym. Dzień 11 listopada to narodowe święto wolności, o której marzyły i o którą walczyły pokolenia Polaków. Od 1918 roku nasza Ojczyzna doświadczyła już śmiertelnego zagrożenia w wojnie z bolszewikami, przeżyła koszmar wojny i okupacji oraz półwiecze sowieckiego komunizmu. W czwartek 11 listopada 2021 roku w Sokółce świętowano 103. rocznicę odzyskania niepodległości.

Obchody odzyskania niepodległości

W rocznicowych obchodach uczestniczyli: Zastępcy Burmistrza Adam Kowalczuk i Adam Juchnik oraz Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz.

Obchody rozpoczęło nabożeństwo w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Po nim odprawiono mszę za Ojczyznę w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na czele kolumny szła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół w Suchowoli.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jesienne atrakcje w Filii Bibliotecznej Nr 2 w Sokółce

Jesień w Filii Bibliotecznej Nr 2 jest pełna atrakcji dla dzieci i młodzieży. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, 29 września przedszkolaków z grup „Tygryski” i „Smerfy” Przedszkola Nr 3 w Sokółce odwiedziła bibliotekarka z Filii Nr 2. Poprowadziła zajęcia czytelniczo – plastyczne o jesiennej tematyce. Odbyło się głośne czytanie książek oraz m.in. zabawy ruchowe. Dużo radości młodym ludziom sprawiły zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Zdjęcie grupowe

Natomiast w październiku Filię odwiedziły dzieci ze świetlicy „Stokrotka”. Uczestniczyły w zajęciach czytelniczo – plastycznych pt. „Jesienny spacer po lesie”, które odbyły się z okazji Światowego Dnia Drzewa. Główną atrakcją spotkania była wspólnie wykonana praca plastyczna – uczestnicy pokolorowali papierowe liście, z których utworzyli na brystolu suknię Pani Jesieni.

W październiku również miała miejsce wizyta bibliotekarki z Filii Nr 2 w Przedszkolu Nr 3. Odbyły się zajęcia czytelniczo – plastyczne pt. „Na rowerze jest wspaniale!” z okazji Międzynarodowego Święta Roweru. Punktem w programie spotkania, który wzbudził największe zainteresowanie wśród młodych ludzi było omówienie i prezentacja zdjęć przedstawiających różne rodzaje rowerów.

Listopad także jest pełen atrakcji. Dzieci z Przedszkola Nr 3 w Sokółce odwiedziła 9 listopada Księżniczka z Filii Bibliotecznej Nr 2. Ta baśniowa postać opuściła karty książki i postanowiła świętować z przedszkolakami Dzień Postaci z Bajek. Jak przystało na osobę z rodziny książęcej, była ubrana w piękną czerwono-złotą suknię i wspaniały, złoty diadem. Księżniczka zadawała przedszkolakom zagadki, a później porwała do wspólnej zabawy.

Jesień z Filią Biblioteczną Nr 2 to udany, mile spędzony czas. ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/154276

Zaproszenie na spotkanie z Dawidem Gudelem

Listopad to miesiąc pełen refleksji i zadumy. Wielu z nas wraz z jego początkiem odwiedza cmentarze zmarłych, by zapalić znicz na grobach swoich bliskich, a jednocześnie zastanowić się nad kruchością życia doczesnego. Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza do Muzeum Ziemi Sokólskiej przy ul. Piłsudskiego 2, w piątek 19 listopada 2021 r. o godz. 17.00, na spotkanie z autorem książki „Zmarły człowiecze” – Dawidem Gudelem, z którym porozmawiamy o obrządkach pogrzebowych wielokulturowego Podlasia.

Plakat

Wraz z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy o zwyczajach i tradycjach religijnych związanych z pochówkiem w religii chrześcijańskiej, muzułmańskiej i judaistycznej. Dawid Gudel – animator kultury w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koordynator projektu „Szlakiem przydrożnych kapliczek w gminie Suchowola” w ramach programu „Etnopolska 2019” oraz „Zachowanie i promocja dziedzictwa narodowego Kalwarii i Suchowoli” (program Interreg V-A Litwa-Poska).

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa poświęcona sokólskim nekropoliom, wzbogacona o nastrojowe fotografie przygotowane przez Wzgórza Sokólskie (popularny fanpage na platformie Facebook).

Sylwia Nowakowska, Edyta Wiśniewska, SOK

W plakacie wydarzenia wykorzystano zdjęcie autorstwa Wojciecha Panowa/Wzgórza Sokólskie.

W kinie „Sokół” uczczono rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada 2021 r. , w dniu rocznicę odzyskania niepodległości naszego kraju, w kinie Sokół wystąpiły zespoły muzyczne Sokolskiego Ośrodka Kultury: AZALiSZ oraz Chór Seniora. Przygotowany przez nie, pod kierunkiem Pauliny Oseńko, program słowno- muzyczny przedstawiał drogi do niepodległości z punktu widzenia matki, żony, kobiety. 

Azalisz na scenie

Tytuł wydarzenia artystycznego – Ułańskie kobiety. Matki polskiej lament – był swoistą okładką do pokazania różnych ról kobiet w okresie przed 1918 rokiem i ich znaczenia w walce o suwerenność Polski. Dzielne niewiasty nie tylko żegnały synów, mężów, kochanków lecz również brały czynny udział w wydarzeniach militarnych tamtego okresu. W przedstawieniu starannie dobrano pieśni i te znane patriotyczne, żołnierskie, i te współczesne. Dopełnieniem utworów muzycznych były fragmenty tekstów poetyckich i pamiętników wojennych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na poetyckie spotkanie w jesiennym nastroju

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza w niedzielę, 14 listopada 2021 r., na poetyckie spotkanie w jesiennym nastroju. W Kawiarni Lira prezentowane będą wiersze sokólskiej poetki Leonardy Szubzdy.

Plakat

Zaproszeni goście odczytają ulubione, przemawiające swą treścią, przejmujące wrażliwością, bliskie…wiersze Pani Leonardy. Każdy będzie miał okazję wymienić się osobistymi wrażeniami i myślami. Sama poetka również odczyta kilka ważnych dla niej tekstów. Dopełnieniem tych prezentacji będzie występ zespołu poezji śpiewanej „Uzależnieni”.

Początek wydarzenia o godzinie 15:00 w Kawiarni Lira. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Muzealne zajęcia z okazji Święta Niepodległości

Corocznym zwyczajem, w związku z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości, Muzeum Ziemi Sokólskiej przeprowadziło zajęcia edukacyjne w temacie polskich symboli narodowych. Wzięły w nich udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie (kl. II) oraz wychowankowie Przedszkola nr 1 w Sokółce.

Wspólnie z dziećmi szukaliśmy ważnych symboli (nie tylko narodowych) i poznawaliśmy ich wagę w pracy historyka. W czasie naszych poszukiwań zajrzeliśmy do prawie wszystkich kufrów i gablot wystawowych. Na zakończenie przyglądaliśmy się monetom polskim oraz innych państw i każdy uczestnik wykonał sobie ręcznie kopię co ciekawszych egzemplarzy numizmatów znajdujących się w naszym muzealnym archiwum. Potem dzieci zwiedziły wystawę poświęconą Antoniemu Tyzenhauzowi w budynku Sokólskiego Ośrodka Kultury oraz zajrzały na wystawę czasową “Dawna Sokółka w fotografii L. Niedźwieckiego” prezentowaną w sali wystawienniczo-konferencyjnej na ul. Piłsudskiego 1, przy Punkcie Informacji Turystycznej.

Relację fotograficzną z wizyty uczniów SP w Janowszczyźnie znaleźć można na stronie placówki:
http://szkolajanowszczyzna.pl/2021/11/09/wycieczka-do-muzeum-ziemi-sokolskiej/.

Grupa przedszkolaków, które odwiedziły Muzeum Ziemi Sokólskiej uczestniczyła w warsztatach połączonych z krótką prezentacją na temat wykorzystania symboli narodowych. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. że stanowią one sposób na oznakowanie miejsc pamięci, potem wykonały pracę plastyczną – lampiony w barwach narodowych. Prace dzieci zabrały ze sobą do domów. Dziękujemy opiekunom grupy za jak zwykle duże zaangażowanie w zajęcia.

Przypominamy że oferta edukacyjna muzeum dostosowywana jest do wieku dzieci i programu nauczania – znajdziecie ją na stronie muzeum: https://muzeumziemisokolskiej.pl/edukacja/

Edyta Wiśniewska
Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

Świetny wynik Aleksandra Dziełaka w turnieju szachowym

Aleksander Dziełak

65 szachistów wzięło udział w rozgrywanym w Sielpi Wielkiej XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich w szachach szybkich z tempem 10 minut + 5 s za posunięcie. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Szachowe „HETMAN” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sokółkę w turnieju reprezentował 7 letni szachista Akademii Sportów Umysłowych Sokółka Aleksander Dziełak. Alek uzyskał bardzo dobry wynik odnosząc 6 zwycięstw co dało mu w końcowej klasyfikacji II Miejsce. Alek szachy zaczął trenować w ASU Sokółka w listopadzie ub. Roku jest uczniem kl. I Szkoły Podstawowej w Janowie. Systematyczna wytrwała praca przynosi efekty. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content