Szkoła otrzymała sztandar

5 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Rada Rodziców przekazała szkole sztandar. Fundatorami sztandaru są rodzice uczniów.

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Maria Andrzejewska powiedziała:

Przekazanie sztandaru

„Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w ufundowanie sztandaru szkole. Po raz kolejny dowiedliście, jaką wspaniałą siłą jesteście. Dowiedliście, że przyszłość należy budować na tradycji i stałych wartościach, symbolem których jest sztandar. Swoją postawą świadczycie, że we współczesnym świecie należy szukać tego, co jednoczy a nie dzieli, co buduje więzi danej społeczności a nie wprowadza podziały. Bo sztandar to przede wszystkim symbol jedności i honoru a każdy, kto ceni honor, nie skrzywdzi słabszego, nie będzie knuł intrygi, będzie po prostu dobrym, uczciwym człowiekiem.”

„Dziękujemy Pani Ewie Kulikowskiej Burmistrz Sokółki, Panu Adamowi Kowalczuk Wiceburmistrzowi oraz Panu Adamowi Juchnik Wiceburmistrzowi i jednocześnie jednemu z głównych fundatorów sztandaru, za przyjęcie zaproszenia i  przeżywanie wspólnie z naszą szkolną społecznością tak ważnego wydarzenia. Dziękujemy Księdzu Adamowi Baranowskiemu Proboszczowi parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Ojcu Łukaszowi Ławreszuk Wikaremu parafii św. Aleksandra Newskiego za poświecenie sztandaru. Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w organizowaniu uroczystości.”

„Gdy patrzę na znajdujących się na tej sali wszystkich uczestników naszej uroczystości, uświadamiam sobie, że  to wielkie szczęście mieć wokół siebie ludzi, na których pomoc, radę zawsze można liczyć. Bo gdyby nie przyjaciele, ludzie dobrzy i życzliwi nie towarzyszyli naszej radości, nie cieszyli się z naszych sukcesów, nie wspierali nas w naszych działaniach, świat stałby się o wiele uboższy i byłoby w nim bardzo trudno żyć. W naszej szkole jeszcze umiemy cieszyć razem. Dbajmy, by nie zatracić tej umiejętności. Gdy zacznie zanikać, popatrzmy wówczas na sztandar szkoły – symbol jedności i honoru.” – powiedziała na zakończenie swego przemówienia dyrektor szkoły.

Komitet Organizacyjny.

Skip to content