Zmiana formy spotkania konsultacyjnego

Plakat

Z uwagi na sytuację epidemiczną w województwie, uprzejmie informujemy o zmianie formy konsultacji projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” w dniu 15 listopada 2021 r. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie on-line, 15 listopada (poniedziałek) o godz. 11.00.

Poniżej dane do spotkania. Spotkanie ma charakter otwarty (bez koniczności wcześniejszego potwierdzania), w związku z czym serdecznie zapraszamy do udziału.

Topic: Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” – Spotkanie konsultacyjne on-line dla gmin województwa podlaskiego – 15 listopada 2021, godz. 11.00
Time: Nov 15, 2021 11:00 AM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82160276232
Meeting ID: 821 6027 6232

(KKK)

Jaśniej i efektywniej – nowe oświetlenie na terenie Sokółki

Program Regionalny EFRR

W dniu 10 listopada 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka. Wykonawcą inwestycji jest firma INST-EL J.A. Chancewicz Sp.j. z Sokółki. Ważne i bardzo potrzebne mieszkańcom Sokółki przedsięwzięcie będzie kosztowało 3 961 037,19 zł. Gmina Sokółka pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 695 439,42 zł, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka”. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

Zakres projektu zakłada modernizację oświetlenia ulicznego (opraw sodowych) na terenie Miasta Sokółka. Inwestycja obejmuje: modernizację wyeksploatowanych lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z indywidualnym system sterowania mocą opraw i monitoringiem działania opraw, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego system sterowania oprawami, dowieszenie 22 opraw na istniejących słupach, instalację OZE – tj. 3 opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej, zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania pozwalającego na indywidualne sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowaną na terenie Miasta, z możliwością zbierania danych dotyczących czasu pracy, zużyciu energii, wydajności oprawy oraz informowaniem obsługi o awariach zaistniałych w systemie.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sokółka poprzez modernizację oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Sokółce, m.in. poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych. Dzięki modernizacji punktów oświetlenia ulicznego miasto zaoszczędzi energię.

Projekt nr RPPD.05.04.01-20-0020/18 pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(MCz) fot. AS

 

Podpisanie umowy w ramach projektu „Inwestujemy w przyszłość”

Baner EFS

W dniu 10 listopada 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Inwestujemy w przyszłość”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisali Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego – Pani Wiesława Burnos i Pan Marek Malinowski.

W ramach projektu zaplanowano realizację 352 godzin zajęć dodatkowych skierowanych do minimum 40 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego oraz Koła: taneczne, przyrodnicze i robotyczne. Będzie zakupione wyposażenie do pracowni matematycznej, językowej, przyrodniczej. Szkoła wzbogaci się także w zestawy do nauki programowania.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie postawy kreatywnej wszystkich uczniów, myślenia matematycznego, kompetencji językowych, przyrodniczych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Przewidziano także wyjazd do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2022/2023.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Sokółka.

Dofinansowanie projektu z EFS: 100 592,50 zł, niefinansowy wkład własny Gminy Sokółka w postaci użyczenia sal: 6 080,00 zł.

(MCz) fot. A. Sienkiewicz

Manipulacja kontra samopoznanie

9 października 2021 r.  Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Michała Doroszczyka – certyfikowanego instruktora Tlenowej Przewagi oraz Coacha NLP, który w swojej pracy łączy te dwie szkoły, by móc pracować zarówno z ciałem, jak i umysłem.

Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Michała Doroszczyka

Pan Michał przeprowadził warsztaty dla sokólskiej młodzieży ph. Manipulacja kontra samopoznanie. W trzech spotkaniach wzięły udział klasy: II/FMI i II/FM z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce oraz III/TE z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Dziś wiedza o tym, jak wykorzystać środki językowe w funkcji impresywnej gwarantuje życiowy sukces. Perswazja i używane w celu perswazji środki językowe nie muszą być nieuczciwe. Znaczenie pejoratywne ma za to manipulacja.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zrewitalizowany Park na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce!

Baner z logówkami

We wrześniu 2021r. zakończyły się prace polegające na uporządkowaniu i zagospodarowaniu zdegradowanego obszaru parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce.

W ramach inwestycji wykonano:

  • alejki parkowe,
  • plac zabaw,
  • siłownię zewnętrzną,
  • oświetlenie,
  • monitoring,
  • nasadzono nową zieleń parkową.

Całkowita wartość zadania: 890 223,34 zł
Dofinansowanie: 693 084,91 zł
Wkład własny: 197 138,43 zł

Dofinansowanie pozyskano w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF)

Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska

Burmistrz Sokółki informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” w dniach od 12.11.2021 r. do dnia 2.12.2021 r.

Przy składaniu uwag i wniosków można posłużyć się poniżej załączonym formularzem konsultacyjnym.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu

Projekt Programu Ochrony Środowiska

Formularz konsultacyjny

(KM)

Pozyskano dofinansowanie na skrzyżowanie ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja!

Flaga i godło Polski

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce”.

Całkowita wartość projektu: 800 000,00 zł
Dofinansowanie: 640 000,00 zł
Wkład własny: 160 000,00 zł

W ramach zadana zostało zaplanowane wyniesione skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Kołłątaja wraz z przebudową i budową przejść dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania. Zostanie wykonana nawierzchnia jezdni w kolorze czerwonym, zamontowane balustrady i ogrodzenie w obrębie przejść dla pieszych, ustawione znaki D-6 i B-20 zasilane energią słoneczną, wpusty uliczne i przykanaliki kanalizacji deszczowej, miejsca parkingowe przy ul. Bohaterów Monte Casino i przy ul. Kołłątaja do ul. Wojska Polskiego.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2022r.

(JF)

Trwa projekt „Teatr Bajkoczuli”

Od września Sokólski Ośrodek Kultury prowadzimy projekt o nazwie “Teatr Bajkoczuli”, w ramach którego grupa młodych ludzi z miasta i gminy Sokółka spotyka się by wspólnie przygotować przedstawienie teatralne, na premierę którego zaprosimy w styczniu 2022 roku.

Zdjęcie grupowe

W pierwszych tygodniach młodzież wybierała utwory z bogatego dorobku XVIII wiecznego poety Ignacego Krasickiego, gdzie pod okiem Pani Leonardy Szubzdy interpretowała wybrane utwory. Zastanawiała się i analizowała scenariusz oraz układała plan kolejnych działań w projekcie.

Nie zabrakło również miejsca na integrację i wspólny wyjazd. W czwartek 4 listopada młodzież wyjechała do Białostockiego Teatru Lalek, gdzie obejrzała spektakl pt. “Andersen kosmiczny agent”, który podsunął młodzieży wiele pomysłów i rozwiązań do własnego przedstawienia. był też czas na zabawę i relaks.

Projekt realizowany dzięki Programowi Równać Szanse 2021 Małe Granty Fundacji Civis – Polonus oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Król Ziemniak w Jedyneczce

We wtorek 26 października 2021 r. w Przedszkolu nr 1 w Sokółce po raz kolejny odbyła się impreza integracyjna pod hasłem „Dzień Ziemniaka”, w czasie której głównym bohaterem był ziemniak.

Na spotkanie przybyli rodzice z dziećmi oraz całe rodziny. Wszyscy z ochotą brali udział w przygotowanych przez nasze panie: Agnieszkę, Basię i Ewę konkurencjach i atrakcjach związanych z ziemniakiem. Były kąciki zainteresowań, w których można było stworzyć ziemniaczanego cudaka, były gry w ziemniaczane warcaby, kółko i krzyżyk, czy karmienie świnki.

Król Ziemniak w Jedyneczce

Najwięcej emocji dostarczyły liczne konkurencje. Zaangażowanie rodziców i ich pociech w czasie wykonywania konkursowych zadań przyniosło wszystkim uczestnikom pikniku dużo radości. Można było wziąć udział w konkurencjach takich jak: ubieranie ziemniaka, ziemniaczane wykopki w przedszkolnych piaskownicach, rozdawanie całusów, gotowanie zupy ziemniaczanej, czy podnoszenie sztangi z workami ziemniaków.

Wspólną zabawę uświetnił poczęstunek przygotowany przez nasze panie kucharki, a były to placki ziemniaczane i babka ziemniaczana. Nie zabrakło deseru i smacznych napojów. Na koniec zapłonęło ognisko, z którego można było zjeść upieczone kiełbaski. ZOBACZ WIĘCEJ

Kampania informacyjna „Dokumenty zastrzeżone”

Baner

Związek Banków Polskich informuje o realizacji społecznej kampanii Informacyjnej „Dokumenty zastrzeżone”, której celem jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła.

Takie zastrzeżenie jest niezmiernie ważną czynnością wzmacniającą bezpieczeństwo obywateli oraz wpływa na skuteczne blokowanie procederu kradzieży tożsamości przez przestępców.

Kampania jest realizowana pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Komendą Główną Policji i jednostkami terenowymi Policji w całym kraju.

Zobacz co zrobić w przypadku utraty dokumentów

Hanna Idzikowska

Zagraj w grę edukacyjną

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej realizuje projekt pn. „Hej bystrzaku, nocny marku, co Ty wiesz o naszym Parku? – przyrodniczo – edukacyjna gra internetowa” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach tego projektu we wrześniu br. powstała edukacyjna gra internetowa na temat walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego.

gra pkpk 2021

Gra adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o parku. Głównym celem gry jest uświadomienie rangi Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w odbiorze społecznym, a także wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Gra – quiz stworzona jest na idei „serious games”- „poważna gra”, której celem jest nie tylko zabawa, lecz zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności lub zmiana postaw albo zachowań. Poprzez grę w interesujący sposób można poszerzyć swoją wiedzę na temat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Zagraj na stronie: https://gry.wielkilas.pl/gra-quiz/

Ewa Kraśnicka, PKPK

Zaproszenie na program słowno-muzyczny

Plakat

W Święto Odzyskania Niepodległości, Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na program słowno-muzyczny pt. ” UŁAŃSKIE KOBIETY. MATKI POLSKIEJ LAMENT „

Przygotowanie: Paulina Oseńko

Prezentacja: zespoły Sokólskiego Ośrodka Kultury „AZALiSZ” oraz Chór Seniora.

Zapraszamy także do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

Data: 11 listopada 2021 r. godzina: 15:00 miejsce: Kino „Sokół”. Wstęp wolny!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka Publiczna w Sokółce otrzymała dofinansowanie w wysokości 17.000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. na lata 2021–2025.

Informacja o dofinansowaniu

Głównym celem Priorytetu, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej placówki i zgłaszania propozycji zakupów nowości wydawniczych. Można to zrobić osobiście oraz korzystając z mediów społecznościowych.

Biblioteka Publiczna w Sokółce

DKF FANTOM zaprasza na film

Dyskusyjny Klub Filmowy FANTOM zaprasza w czwartek, 4 listopada 2021 r. na pokaz filmu „Najmro. Kocha Kradnie Szanuje”.

Jest to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go
kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska. Główną rolę w tym filmie gra znakomity aktor młodego pokolenia Dawid Ogrodnik, obok niego występują Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha, Marta Wągrodzka. Film reżyserował Mateusz Rakowicz.

Gościem pokazu będzie pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, dr Maciej Białous.

Krystyna Kostera, Kino „Sokół”

Pomóż w zbiórce WOŚP, zostań wolontariuszem!

Zostań wolontariuszem WOŚP!

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także koncerty, aukcje i licytacje. Sokółka od wielu lat ma swój sztab organizowany w Sokólskim Ośrodku Kultury.

Tegoroczny cel zbiórki to zakup profesjonalnego sprzętu okulistycznego dla dzieci. Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje.

30. Finał WOŚP zagra 30 stycznia 2022 roku. Cel: zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Pomóż w ulicznej zbiórce! Zostań wolontariuszem!
Abyśmy zdążyli ze zgłoszeniem, zdobyciem Twojego osobistego identyfikatora i puszki, decyzję musisz podjąć już dziś! Zapraszamy do kontaktu z Sokólskim Ośrodkiem Kultury:

Na zgłoszenia osób dorosłych (18 lat+) czekamy do 10.11.2021 r. do godz. 24:00. Młodsi niż 18 lat muszą zbierać w towarzystwie osoby pełnoletniej, zgłoszonej i oznakowanej identyfikatorem.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Z uwagi na sytuację epidemiczną w województwie, uprzejmie informujemy o zmianie formy konsultacji projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” w dniu 15 listopada 2021 r. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie on-line, 15 listopada (poniedziałek) o godz. 11.00.

Poniżej dane do spotkania. Spotkanie ma charakter otwarty (bez koniczności wcześniejszego potwierdzania), w związku z czym serdecznie zapraszamy do udziału.

Topic: Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” – Spotkanie konsultacyjne on-line dla gmin województwa podlaskiego – 15 listopada 2021, godz. 11.00
Time: Nov 15, 2021 11:00 AM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82160276232
Meeting ID: 821 6027 6232


Konsorcjum Projekty Miejskie i Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zapraszają mieszkańców Gminy Sokółka na spotkanie konsultacyjne z rewitalizacyjnym spacerem badawczym które odbędzie się 8 listopada 2021, godz. 11.00 w kinie „Sokół” w Sokółce (Plac Kościuszki 24).

Plakat

Konsorcjum Projekty Miejskie (Organizator wydarzenia), w ramach realizowanej na zlecenie Województwa Podlaskiego umowy nr DRR/26/2020, dotyczącej kompleksowego opracowania regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”.

„Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030” to dokument operacyjny Zarządu Województwa Podlaskiego, który ma służyć wspierania rewitalizacji w podlaskich gminach oraz odzwierciedlać dążenie do optymalnego ukierunkowania procesów rewitalizacji, aby stanowiły efektywne narzędzie rozwoju lokalnego oraz skutecznie przyczyniały się do zwiększania spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej regionu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content