Podpisanie umowy w ramach projektu „Inwestujemy w przyszłość”

Baner EFS

W dniu 10 listopada 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Inwestujemy w przyszłość”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisali Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego – Pani Wiesława Burnos i Pan Marek Malinowski.

W ramach projektu zaplanowano realizację 352 godzin zajęć dodatkowych skierowanych do minimum 40 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego oraz Koła: taneczne, przyrodnicze i robotyczne. Będzie zakupione wyposażenie do pracowni matematycznej, językowej, przyrodniczej. Szkoła wzbogaci się także w zestawy do nauki programowania.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie postawy kreatywnej wszystkich uczniów, myślenia matematycznego, kompetencji językowych, przyrodniczych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Przewidziano także wyjazd do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2022/2023.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Sokółka.

Dofinansowanie projektu z EFS: 100 592,50 zł, niefinansowy wkład własny Gminy Sokółka w postaci użyczenia sal: 6 080,00 zł.

(MCz) fot. A. Sienkiewicz

Skip to content