Budżet obywatelski Gminy Sokółka 2022

Herb Sokółki

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka.

Kwota przeznaczona na ten cel w 2022 roku wynosi 300 tys. zł, z czego:

200 tys. zł na projekty ogólnomiejskie (wartość projektu do 80 tys. zł),

100 tys. zł na projekty wiejskie (wartość projektu do 40 tys. zł).

Co warto wiedzieć:

 • wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w gminie Sokółka,
 • wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów,
 • projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych jak nieinwestycyjnych,
 • w przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w mieście Sokółka, a projektu wiejskiego mieszkaniec obszarów wiejskich Gminy Sokółka.
 • dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia 15 mieszkańców Gminy Sokółka, a wiejskiego 7 mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się w dniach 20 – 27 września 2021 r. Każdy mieszkaniec gminy Sokółka będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden wiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej), do wyczerpania limitu całej kwoty budżetu obywatelskiego.

Formularze zgłoszeniowe projektów będzie można składać w terminie: 15 lipiec 2021 r. – 31 sierpień 2021 r. w formie papierowej w Urzędzie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Jest też możliwość przesłania wniosku drogą mailową na adres: kancelaria@sokolka.pl. Wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Budżet Obywatelski”.

Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce:

 • osobiście w pokoju nr 311,
 • telefonicznie pod nr tel.: 85 711 09 44,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@sokolka.pl

Zachęcamy do składania projektów i dzielenia się swoimi pomysłami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uchwała Nr XXXIX/230/2021 w sprawie budżetu obywatelskiego

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sokółka

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka 2022

Zarządzenie nr 446/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu

Zarządzenie nr 447/2021 w sprawie ustalenia wzoru formularza

1_formularz_zgloszenia_projektu_BO2022 (edytowalny)

1_formularz_zgloszenia_projektu_BO2022 (pdf)

2_lista_poparcia_projektu_do_BO2022_projekty_ogolnomiejskie

2_lista_poparcia_projektu_do_BO2022_projekty_wiejskie

Zarządzenie nr 471/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do glosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2022 w Gminie Sokółka.

(PR)

Burmistrz pozyskała dofinansowanie na remont stołówki

Zdjęcie z odpisaną umową

Dnia 29 czerwca 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała z Podlaskim Kuratorem Oświaty Beatą Pietruszką umowę na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu przez Podlaskiego Kuratora, Gmina Sokółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. W ramach programu wsparciem finansowym objętych zostanie 16 szkół podstawowych z województwa podlaskiego, w tym Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce.

Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania: doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek poprzez ich doposażenie lub utworzenie nowych stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 000 zł. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki.

Podpisana umowa

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, podczas wakacji zostanie przeprowadzony remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Wkład własny gminy wyniesie 23 000 zł.

Referat Oświaty

Wygraną jest zdrowie

Plakat informacyjny

Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki otrzymał dotację z Gminy Sokółka na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku pt. „Wygraną jest zdrowie”.

Z projektu skorzystają nie tylko członkowie związku, ale też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce. Zaplanowano kilka działań, takich jak: spotkanie z dietetykiem, warsztaty florystyczne, aerobik na basenie, wycieczka do Gołdapi, warsztaty w Starej Szkole.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, motywacja do większej aktywności w życiu społecznym, udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja wielokulturowa.

Na wszystkie wydarzenia jest już komplet chętnych. Pierwsze działanie rozpoczynają się już 30 czerwca 2021 r. ćwiczeniami na basenie. Seniorzy mają dość myślenia o pandemii i siedzenia w domach, muszą i chcą wrócić do dawnej aktywności a projekt stara się im w tym pomóc.

Lila Asanowicz

Zaproszenie na warsztaty tkackie

Krajki – wzorzyste pasy tkane są dziś najczęściej aplikacjami naszywanymi na inne tkaniny, ale pełniły kiedyś bardzo ciekawe funkcje obrzędowe. Garść wiedzy etnograficznej i umiejętności praktycznych zdobędą uczestnicy warsztatów w Muzeum Ziemi Sokólskiej w piątkowe popołudnie.

Baner

Uczestnicy porozmawiają o tradycji wykonywania pasów wełnianych na Sokólszczyźnie i wykonają na deskach tkackich (bardkach) własne pasy, nauczą się wplatać także inne elementy w tkaninę, tak by powstały nietuzinkowe bransoletki/opaski/smycze na klucze.

Dla kogo: dorośli, dla osób niedoświadczonych
Termin: 2 lipca (piątek), godz. 17.00-19.00, bezpłatne – obowiązują zapisy.
Miejsce: Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury, ul. Piłsudskiego 2 (I piętro)

Prowadzenie: Edyta Wiśniewska – tkaczka krajek, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, współautorka publikacji poświęconej krajce “Krajka – Sokólska Tkanina Ludowa” wydanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

Zapisy (Ilość miejsc ograniczona): poczta@muzeumziemisokolskiej.pl (wyślij e-mail zawierający: imię i nazwisko, telefon kontaktowy) lub zadzwoń pod nr. 733 007 796. Zapraszamy!

Edyta Wiśniewska

Harmonogram odbioru odpadów w II półroczu 2021 r.

Śmieci

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany będzie wg. harmonogramu w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję. Harmonogram uwzględnia także odbiór odpadów wielkogabarytowych w różnych terminach dla poszczególnych ulic i wsi.

Harmonogram dla mieszkańców miasta Sokółka:

Harmonogram lipiec – grudzień 2021 – SOKÓŁKA

Harmonogram dla mieszkańców wsi z gminy Sokółka:

Harmonogram lipiec – grudzień 2021 – WSIE

Dane kontaktowe:

 • MPO Białystok oddział w Białymstoku – dyspozytornia: tel. /85/ 676 83 01, /85/ 6768302 lub e:mail: dyspozytor@mpo.bialystok.pl
 • MPO Białystok oddział w Sokółce, tel. /85/ 7115619 (dotyczy terenów wiejskich) lub e:mail: sokolka@mpo.bialystok.pl
 • MPO Sokółka, Sokółka ul. Targowa 12, tel. /85/ 7112614 (dotyczy odbioru z terenu miasta)
 • Urząd Miejski w Sokółce: tel. /85/ 7110909.

Harmonogramy udostępniło: MPO Białystok

ZUS jest gotowy do realizacji programu „Dobry Start”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu „Dobry Start”, w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus – zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dobry start

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia obsługi tego zadania pod względem organizacyjnym i informatycznym. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny” – mówi profesor Uścińska.

– Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Baner Wiedza Edukacja Rozwój
Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na pogłębione konsultacje społeczne w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem konsultacji jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego Bohoniki” w Bohonikach którego granice zostały określone w Uchwale nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego Bohoniki” w Bohonikach.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sokółce wzięli udział w akcji #challengeniebieskiemotyle2021 przekazując iskierkę przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Za nominację dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce :)

Nominowani przez nas zostają:

 • Urząd Miejski w Wasilkowie
 • Bistro u Matczaka w Sokółce
 • Schronisko dla Zwierząt w Sokółce

Zapraszamy Nominowanych do uczestnictwa w wyzwaniu :)

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste, wystarczy:

 1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).
 2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca, albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”
 3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebooku oraz przesłać na adres: motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com. Ważne by na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia „Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami” (nagrane lub napisane).
 4. Nominować kolejne osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.
 5. Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany niniejszy tekst podając nominowane przez siebie osoby.
 6. Na wykonanie zadania każdy nominowany otrzymuje 48 godzin.

Trzymamy kciuki za Nominowanych i życzymy powodzenia!

Wzmacnianie zdrowia seniorów w czasie pandemii

Plakat

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce wzorem lat ubiegłych sięgnęło po środki na realizację zadania publicznego Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Zakres problemów z jakimi zmierzają się seniorzy w związku z pandemią koronawirusa jest szeroki przynajmniej z kilku powodów takich jak: zmniejszenie dostępności do publicznej służby zdrowia, ograniczenie kontaktów i długotrwały pobyt w domu powodujący zwiększenie poczucia zagrożenia, dylematy szczepionkowe, brak spotkań w dużych grupach i wyjazdów wycieczkowych. Seniorzy różnie radzili sobie z rozwiązywaniem tych problemów. Niestety jednym ze sposobów było sięganie po alkohol. Media w ostatnim czasie donosiły o wzroście sprzedaży alkoholu a zatem i jego spożycia, w grupie seniorów także.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gminne obchody zakończenia roku szkolnego

25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance odbyły się gminne obchody zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Zdjęcie grupowe

W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, I zastępca burmistrza Adam Kowalczuk, II zastępca burmistrza Adam Juchnik, kierownik Referatu oświaty Anna Żemajduk, inspektor Referatu oświaty Urszula Marchiel. Obecność władz samorządowych w Starej Rozedrance była również związana z zakończeniem remontu budynku szkolnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

45 lat Orientów Sokólskich

Baner

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na wydarzenie pod nazwą: „Prawda czy legenda. 45 lat Orientów Sokólskich”

45 lat temu w 1976 roku Sokólski Ośrodek Kultury po raz pierwszy zorganizował imprezę zwaną “Orientami Sokólskimi”, stało się tak m.in. za sprawą Macieja Konopackiego ówczesnego pracownika SOK-u, badacza, historyka i propagatora historii Tatarów na ziemiach polskich.

W dniu 1 lipca 2021 roku, zapraszamy do naszych placówek na obchody 45-lecia powstania Orientów Sokólskich. Program wydarzenia:

 • godz. 17.00 – wernisaż wystawy „Na Tatarskim Szlaku” z prelekcją Mariusza Bieciuka, specjalisty ds. archiwum historii mówionej miasta i regionu Białostockiego Ośrodka Kultury.
  Sala wystawiennicza w Kamienicy Tyzenhauza przy ul. Piłsudskiego 1, Wystawa została zrealizowana przez Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa w ramach festiwalu Wschód Kultur/ Inny Wymiar 2020.
 • godz. 18:00 – prezentacja filmu “Kurban Bajram” z 1958 r. w reż. Roberta Stando, pokaz poprzedzi prelekcja dotycząca jubileuszu Orientów Sokólskich dr Aleksandra Miśkiewicza – historyka, wybitnego badacza tatarszczyzny, autora licznych publikacji naukowych, na scenie zaprezentuje się Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy “Buńczuk”. Kino “Sokół”.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Patronat nad wydarzeniem objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Sylwia Nowakowska
Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce

Podsumowanie konkursu na plakat

„Bądź wolny. Nie daj się uzależnieniom!” – pod takim hasłem Sokólski Ośrodek Kultury przeprowadził konkurs na plakat dla młodzieży w wieku 9-15 lat.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych wzorców zachowań, postaw społecznych, relacji międzyludzkich oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia. Podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień oraz rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych były równie ważnymi aspektami organizacji konkursu.

ZOBACZ WIĘCEJ

SOK ponownie otrzymał grant z Fundacji BGK

Logo Dzieci Kapitana Nemo

Sokólski Ośrodek Kultury po raz drugi otrzymał grant z Fundacji BGK w programie Dzieci Kapitana Nemo – II Edycja.

Jako jedyny z Podlasia spośród 30 projektów z całej Polski projekt Sokólskiego Ośrodka Kultury został doceniony przez kapitułę. Tym razem wraz ze Stowarzyszeniem Tryby Historii w projekcie „Sokółczanin Piotr Lebiedziński (1860-1934) zapanować nad światłem” przeniesiemy młodzież z miasta i gminy Sokółka do XIX wieku w świat fotografii i kinematografii. Dziękujemy Fundacja BGK za zaufanie i kolejną szansę na działanie

Sylwia Nowakowska
Sokólski Ośrodek Kultury

Zwołanie XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00, w Kinie „Sokół”, Plac Kościuszki 24.

Zobacz więcej: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/138668

Zaproszenie na wystawę fotografii ph. Tata fajny jest!

Dzień Ojca w Polsce świętujemy 23 czerwca, niezmiennie od 1965 r. Właśnie wtedy składamy życzenia ojcom, dziękujemy za wychowanie i wsparcie. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na wystawę fotografii, ph. Tata fajny jest! stworzonych przez autorów portalu Wzgórza Sokólskie.

Wystawa w bibliotece

„Od początku działalności staramy się jak najlepiej okazać piękno przyrody, kulturę oraz zróżnicowaną ludność naszej małej ojczyzny. Jednak w Dzień Ojca, całe swoje siły i obiektywy aparatów skierowaliśmy na Ojców. Każdy skrajnie różny, ale każdy tak samo doskonały jako Tata. Bo Ojcem się jest, a nie bywa. I takim Ojcom, co są i oddają się rodzinie dedykujemy naszą wystawę. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zgodzili się na sesje zdjęciowe oraz upublicznienie wizerunku”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiany dot. konkursu „Zielone spojrzenie”

Baner greenview

Na podstawie punktu 6.7 Regulaminu Konkursu decyzją Komisji konkursowej wydłuża się termin wysyłania prac konkursowych (zdjęć i wideo) do 11 lipca 2021 roku. Niżej są przedstawione kolejne zmiany Regulaminu:

Punkt 6.3 Regulaminu konkursu:

Organizator Konkursu będzie mógł bezpłatnie wykorzystać przesłane prace konkursowe we wszystkich wydarzeniach projektowych: wystawach, aplikacji mobilnej, materiałach reklamowych (takich jak np. ulotka, folder, album, kalendarz itd.) oraz dla dokumentacji sprawozdawczej. Dalsze wykorzystywanie będzie konsultowane z autorem. Zapis dotyczy tylko zdjęć wysłanych w ramach konkursu „Zielone spojrzenie”.

Punkt 6.4 Regulaminu konkursu został usunięty.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, punkt 2:

Oświadczam, że Organizator Konkursu będzie mógł wykorzystać przesłane prace konkursowe w ramach projektu „Zielone Spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”.

Załącznik nr 2 Oświadczenie:

Ja niżej podpisany/a potwierdzam, iż Gmina Sokółka ma prawo do bezpłatnego wykorzystania materiałów konkursowych w ramach Projektu „Zielone spojrzenie – promocja chronionych przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” w ramach którego jest prowadzony Konkurs. W innych przypadkach wykorzystanie zdjęcia, wideo będzie konsultowane z autorem.

DO POBRANIA:

Regulamin

Załączniki

Zobacz również:

https://sokolka.pl/2021/05/20/zaproszenie-do-konkursu-pn-zielone-spojrzenie/

Eugeniusz Januszko

Relacja z festynu „Navruz”

W upalną niedziele 20 czerwca 2021 r., w sąsiedztwie bohonickiego meczetu, odbył się festyn „Navruz – Tatarskie święto wiosny”. Tego dnia Bohoniki gościły wielu widzów i turystów jak również przedstawicieli tatarskich gmin wyznaniowych z całej Polski.

Navruz 2021

Na rozpoczęcie tegorocznego wydarzenia głos zabrali pomysłodawcy i organizatorzy: Lila Asanowicz – Prezes Związku Tatarów RP Oddz. Bohoniki oraz Maciej Szczęsnowicz – Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki życząc dobrej, wiosennej zabawy.

Każdy zakątek terenu przy Zajeździe „U Mahmeda” zajmowały stoiska, stragany i namioty, w których odbywały się warsztaty, pokazy i prezentacje. Na setki zainteresowanych gości czekało mnóstwo atrakcji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content