Wygraną jest zdrowie

Plakat informacyjny

Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki otrzymał dotację z Gminy Sokółka na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku pt. „Wygraną jest zdrowie”.

Z projektu skorzystają nie tylko członkowie związku, ale też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce. Zaplanowano kilka działań, takich jak: spotkanie z dietetykiem, warsztaty florystyczne, aerobik na basenie, wycieczka do Gołdapi, warsztaty w Starej Szkole.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, motywacja do większej aktywności w życiu społecznym, udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja wielokulturowa.

Na wszystkie wydarzenia jest już komplet chętnych. Pierwsze działanie rozpoczynają się już 30 czerwca 2021 r. ćwiczeniami na basenie. Seniorzy mają dość myślenia o pandemii i siedzenia w domach, muszą i chcą wrócić do dawnej aktywności a projekt stara się im w tym pomóc.

Lila Asanowicz


Zobacz również

Skip to content