Gminne obchody zakończenia roku szkolnego

25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance odbyły się gminne obchody zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Zdjęcie grupowe

W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, I zastępca burmistrza Adam Kowalczuk, II zastępca burmistrza Adam Juchnik, kierownik Referatu oświaty Anna Żemajduk, inspektor Referatu oświaty Urszula Marchiel. Obecność władz samorządowych w Starej Rozedrance była również związana z zakończeniem remontu budynku szkolnego.

Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 450 632,76. Była to termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 796 300 złotych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

W ramach termomodernizacji wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę kotła grzewczego na pellet, nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianę instalacji oświetleniowej i opraw oświetleniowych, budowę wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej z instalacją odgromową.

Pani Burmistrz Ewa Kulikowska wręczyła również najlepszym uczniom Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz listy gratulacyjne rodzicom.  Uroczystości przebiegały na zewnątrz budynku na tle nowej elewacji w obecności licznie zgromadzonych rodziców.

Wzorem lat ubiegłych na koniec roku szkolnego wręczono najlepszym uczniom stypendia Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Nagrodzono 262 uczniów z gminnych szkół na łączną kwotę 42096 zł. W Szkole Podstawowej w Boguszach nagrodzono 11 uczniów, w SP w Geniuszach – 1 uczennicę, w SP w Malawiczach Dolnych – 5 uczniów, w SP w Kamionce Starej – 4 uczniów, w SP w Starej Rozedrance – 15 uczniów, w SP nr 1 w Sokółce – 122 uczniów, w SP nr 2 w Sokółce – 43 uczniów, w SP nr 3 w Sokółce – 34 uczniów, w Samorządowej Szkole Muzycznej- 27 uczniów. W roku szkolnym 2020/21 na nagrody Burmistrza Sokółki wydatkowano 75202 zł.

Referat Oświaty

STYPENDIA SP1

STYPENDIA: SP2

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce 43 uczniów klas IV-VIII otrzymało Stypendium Burmistrz Sokółki. Wysokość stypendium to 150 zł. Wymagana średnia ocen w klasach IV-VI wynosiła 5,7 a w klasach VII-VIII 5,10. Stypendystom gratulujemy sukcesu. Pani Burmistrz dziękujemy za ufundowanie stypendium.

STYPENDIA : SP3

STYPENDIA: SP Stara Kamionka, SP Malawicze Dolne, SSM I stopnia, SP Geniusze


Zobacz również

Skip to content