Budżet obywatelski Gminy Sokółka 2022

Herb Sokółki

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka.

Kwota przeznaczona na ten cel w 2022 roku wynosi 300 tys. zł, z czego:

200 tys. zł na projekty ogólnomiejskie (wartość projektu do 80 tys. zł),

100 tys. zł na projekty wiejskie (wartość projektu do 40 tys. zł).

Co warto wiedzieć:

  • wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w gminie Sokółka,
  • wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów,
  • projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych jak nieinwestycyjnych,
  • w przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w mieście Sokółka, a projektu wiejskiego mieszkaniec obszarów wiejskich Gminy Sokółka.
  • dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia 15 mieszkańców Gminy Sokółka, a wiejskiego 7 mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się w dniach 20 – 27 września 2021 r. Każdy mieszkaniec gminy Sokółka będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden wiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej), do wyczerpania limitu całej kwoty budżetu obywatelskiego.

Formularze zgłoszeniowe projektów będzie można składać w terminie: 15 lipiec 2021 r. – 31 sierpień 2021 r. w formie papierowej w Urzędzie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Jest też możliwość przesłania wniosku drogą mailową na adres: kancelaria@sokolka.pl. Wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Budżet Obywatelski”.

Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce:

  • osobiście w pokoju nr 311,
  • telefonicznie pod nr tel.: 85 711 09 44,
  • za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@sokolka.pl

Zachęcamy do składania projektów i dzielenia się swoimi pomysłami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uchwała Nr XXXIX/230/2021 w sprawie budżetu obywatelskiego

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sokółka

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka 2022

Zarządzenie nr 446/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu

Zarządzenie nr 447/2021 w sprawie ustalenia wzoru formularza

1_formularz_zgloszenia_projektu_BO2022 (edytowalny)

1_formularz_zgloszenia_projektu_BO2022 (pdf)

2_lista_poparcia_projektu_do_BO2022_projekty_ogolnomiejskie

2_lista_poparcia_projektu_do_BO2022_projekty_wiejskie

Zarządzenie nr 471/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do glosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2022 w Gminie Sokółka.

(PR)


Zobacz również

Skip to content