Podsumowanie konkursu na plakat

“Bądź wolny. Nie daj się uzależnieniom!” – pod takim hasłem Sokólski Ośrodek Kultury przeprowadził konkurs na plakat dla młodzieży w wieku 9-15 lat.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych wzorców zachowań, postaw społecznych, relacji międzyludzkich oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia. Podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień oraz rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych były równie ważnymi aspektami organizacji konkursu.

Na konkurs wpłynęło 18 prac. Jury w składzie: Adam Smólski, Zdzisław Muszler oraz Agnieszka Kozakiewicz przyznało nagrody:

  • III miejsce : grupa ze Starej Kamionki: Dawid Baron, Piotr Dulewicz, Kinga Stupak, Joanna Łyszkiewicz
  • II miejsce: Oliwier Filipowski, Oliwia Szumicka
  • I miejsce: Zuzanna Roszkowska, Wiktoria Białous

Nagrodzeni otrzymają karnety na film do Kina „Sokół” w Sokółce oraz karnety na pizzę w Pizzerii Amnesia Pizza & Pub. Karnety do Kino SOKÓŁ w Sokółce są do zrealizowania w terminie do 30 września 2021 r. na dowolnie wybrany film.

Wyróżnienia w postaci wydruku prac i prezentacji otrzymali:

  • grupa: Zuzanna Chwiedź, Sylwia Małachwiej, Patrycja Żukiewicz
  • grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce: Natalia Kowejsza, Agnieszka Urban, Miłosz Urban, Agnieszka Kolendo, Szymon Małaszewski – Liszka

Gratulujemy! Wręczenie nagród nastąpi 30.06.2021 r. podczas koncertu z cyklu „Letnie Granie w Środku Tygodnia” organizowanego przez SOK, który odbędzie się na placu przed Kinem „Sokół” o godzinie 18:00. Na koncercie usłyszymy zespół wokalny “”Exit” z Krynek. Zapraszamy! Pięć nagrodzonych prac zostanie wydrukowanych w dużym formacie i będą zawieszone przed kinem w Sokółce.

Serdecznie dziękujemy sponsorowi – Tomasz Skalimowski , Pizzeria Amnesia Pizza & Pub w Sokółce.

Wydarzenia realizowane są w ramach zadania publicznego pod nazwą: “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Działanie pn. “Letnie granie w środku tygodnia”. Za wsparcie dziękujemy Pani Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK


Zobacz również

Skip to content