29. Finał WOŚP w Sokółce

29. Finał Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się również w Sokółce. Jak zwykle sztab zorganizował Sokólski Ośrodek Kultury. Jego szefem została Magda Żukiewicz. Od kilku tygodni, w dziesięciu sklepach na terenie miasta, można znaleźć stacjonarne puszki sztabowe, do których zbierane są datki na rzecz WOŚP. ...

Zaproszenie do udziału w I Konkursie Piosenki Dziecięcej

Serdecznie zachęcamy dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia do wzięcia udziału w I Konkursie Piosenki Dziecięcej, organizowanym przez Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce. Konkurs polega na przygotowaniu, zaśpiewaniu polskiej piosenki z tzw. przedziału piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku wykonawcy i ...

Kolejne dofinansowanie na montaż instalacji OZE

W dniu 28.01.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie 47 gminom z województwa podlaskiego, w tym Gminie Sokółka. Tytuł projektu: Gmina Sokółka przyjazna środowisku Wydatki ogółem: 1 993 500,00 zł Dofinansowanie: 1 295 775,00 zł Wkład własny: 697 725,00 zł Celem projektu jest ograniczenie emisji ...

Zaproszenie do dyskusji publicznej

[box color=”orange” size=”big”] Burmistrz Sokółki zaprasza serdecznie na dyskusję publiczną nad ustaleniami projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Sokółka. Dyskusja publiczna prowadzona jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (art.8d ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), online z wykorzystaniem ...

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska jako Gminny Komisarz Spisowy w Sokółce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie ...

Rekrutacja do przedszkoli w 2021 roku

Szanowni Rodzice! Burmistrz Sokółki informuje, iż od 8.02.2021 r. od godz. 8.00 do 18.02.2021 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Nie będą ...

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Od 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria: w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata ...

Gaz ogrzeje mieszkania w Sokółce

Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., deklaruje, że już w 2022 roku pierwsi mieszkańcy Sokółki będą mieli możliwość przyłączenia się do sieci gazowej. Tym samym gazyfikacja Sokółki stanie się faktem. Od wielu lat mieszkańcy Sokółki byli zainteresowani innymi sposobami ogrzewania budynków mieszkalnych niż ...

Apel rad seniorów do społeczeństwa woj. podlaskiego

22 stycznia 2021 r. odbyło się II Forum Podlaskich Rad Seniorów (on-line). Uczestnicy sformułowali apel dotyczy bardzo ważnego zagadnienia jakim obecnie są szczepienia przeciw COVID-19: W trosce o życie najstarszego pokolenia Województwa Podlaskiego: babć i dziadków, rodziców, sąsiadów i przyjaciół, Rady Seniorów z obszaru Podlasia, ...

Nabór na wolne stanowiska pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce

Gmina Sokółka ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce, ul. Grodzieńska 43,16-100 Sokółka, w tym: – opiekun/ka dziecięcy/a – liczba etatów: 7, – woźny/a oddziałowy/a – liczba etatów: 3, – pielęgniarz/pielęgniarka – liczba etatów: 1. Nabór prowadzony jest w ramach ...

Na łamach „Wspólnoty”

Pod koniec grudnia 2020 roku w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ukazał się obszerny wywiad z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską. Pani Burmistrz opowiada w nim o wielokulturowej społeczności, w jakiej żyje, współistnieniu różnych wyznań, których tradycja i kultura wzajemnie się przenikają, a także o dobrych relacjach ...

Zapisy dzieci do nowego żłobka – rekrutacja do projektu

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi ...

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Sokółce [na żywo]

21 stycznia 2021 r. (w czwartek) o godzinie 15:00, odbędzie się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapraszamy na transmisję na żywo od godziny 15:00. Materiały dotyczące sesji dostępne są pod adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/116018

Wirtualna galeria „Bibliotecznych Artystów”

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce ma ogromną przyjemność zaprosić wszystkich do wirtualnej galerii „Bibliotecznych Artystów”. Zaprezentowane dzieła zachwycają oryginalnością, niezwykłą kompozycją, umiejętnością operowania kolorem. Młodzi czytelnicy miło zaskoczyli swoimi zdolnościami artystycznymi, wyobraźnią i bardzo aktywnym udziałem w zimowych konkursach. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić ...

Ferie zimowe online z SOK właśnie się zakończyły!

W ostatni piątek dzieci obejrzały ostatni, przygotowany przez nas materiał. Przez 9 kolejnych dni na fanpage Sokólskiego Ośrodka Kultury lun Kanale Youtube można było znaleźć propozycje spędzenia wolnego czasu. Pracownicy proponowali proste, możliwe do wykonania w domu zadania i wyzwania, dzięki którym najmłodsi mogli znaleźć ...

„Zimowe szaleństwa literackie” czyli ferie z Biblioteką

Tegoroczne ferie z Biblioteką Publiczną w Sokółce, ze względu na pandemię wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. Oferta zajęć była przystosowana do obowiązujących obostrzeń sanitarnych, wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone były online. Mimo wszystko przygotowano mnóstwo atrakcji i różnorodnych niespodzianek dla czytelników. Już pierwszego dnia ferii ...

Nabór do udziału w projekcie “Śladami naszych przodków”

Sokólski Ośrodek Kultury ogłasza nabór do udziału w projekcie “Śladami naszych przodków” Regionalnego Konkursu Grantowego “Równać szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki Program “Równać Szanse”. Tym razem młodzież będzie miała możliwość: pracować z najnowszymi programami graficznymi szkolić swój warsztat pod okiem specjalistów wyjechać w ciekawe ...

Niepełnosprawność to wyzwanie…

„Niepełnosprawność to wyzwanie – rozwijam swoje możliwości i zdolności” – pod takim hasłem realizowana jest w bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, już druga edycja projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa -Rozwój-Niezależność”. Dzięki współpracy z Fundacją Edukacji i Wspomagania ...

Informacja dotycząca dowozu do punktów szczepień

Informacja dotycząca szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dowozu do punktów szczepień osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu. [mark color=”yellow”]Zgłoszenia potrzeb transportowych do punktu szczepień oraz uzyskanie informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 można dokonać pod numerem telefonu (85) 711 09 00 w godz. ...

Oświadczenie w sprawie umów zleceń z OSP

[box color=”orange”] Urząd Miejski w Sokółce ustosunkowując się do informacji zamieszczanych na portalach społecznościowych w sprawie niepodpisania umów zleceń z kierowcami Ochotniczych Straży Pożarnych prostuje nieprawdziwe i nierzetelne informacje. Kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych byli informowani przez Pana Daniela Głażewskiego inspektora ds. obronnych, wojskowych, zarządzania kryzysowego ...