Gaz ogrzeje mieszkania w Sokółce

Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., deklaruje, że już w 2022 roku pierwsi mieszkańcy Sokółki będą mieli możliwość przyłączenia się do sieci gazowej. Tym samym gazyfikacja Sokółki stanie się faktem.

Od wielu lat mieszkańcy Sokółki byli zainteresowani innymi sposobami ogrzewania budynków mieszkalnych niż kotłownia miejska i piece na paliwo stałe (drzewo, węgiel). Paliwo gazowe jest jednym z najtańszych i najczystszych w eksploatacji sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych.

Paliwo będzie dostarczane do zbiorników zamontowanych na stacji regazyfikacji LNG na działce gminnej, znajdującej się przy drodze do Bogusz, za nieruchomością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (poza granicą administracyjną miasta).

– Gmina Sokółka, na prośbę inwestora, pomogła w znalezieniu lokalizacji i udostępniła wskazaną działkę. Aby umożliwić realizację tej inwestycji, wpisaliśmy do budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok budowę drogi dojazdowej do działki, gdzie zostanie zlokalizowana stacja LNG. Z naszej strony są to wszystkie formalności, umożliwiające uzyskanie dalszych decyzji przez inwestora. Teraz Polska Spółka Gazownictwa musi uzyskać odpowiednie pozwolenia na budowę – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Mapa

Na podstawie ankiet, wypełnionych przez mieszkańców Sokółki i przedsiębiorców, którzy byli zainteresowani podłączeniem swoich nieruchomości do sieci gazowej, zostały wyznaczone ulice, gdzie sieć dystrybucyjna będzie doprowadzona w pierwszej kolejności. Są to następujące ulice: Sienna, Dąbrowskiego, Witosa, Ściegiennego, 1 Maja, Warszawska, Kolejowa, Kołłątaja, Bohaterów Monte Cassino, Północna, Krasickiego, Traugutta, Batorego, Dolna, Królowej Bony, Skłodowskiej, Nowa, Zdrojowa, Osiedle Zielone, Poprzeczna, Spokojna, Reymonta, Gałczyńskiego, Nałkowskiej, Żwirki i Wigury, Skarżyńskiego, Broniewskiego, Lotników Lewoniewskich, Fabryczna, Słoneczna, Jasna, Przemysłowa, Lewickiego, Głowackiego, Wierzbowa, Stawowa.

Początkowo na obszarze Sokółki sieć będzie liczyła około 24 km.

(DB)


Zobacz również

Skip to content