Kolejne dofinansowanie na montaż instalacji OZE

W dniu 28.01.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie 47 gminom z województwa podlaskiego, w tym Gminie Sokółka.

Źródło: http://wig.waw.pl/z-pokora-do-energii/
Źródło: http://wig.waw.pl/z-pokora-do-energii/

Tytuł projektu: Gmina Sokółka przyjazna środowisku
Wydatki ogółem: 1 993 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 295 775,00 zł
Wkład własny: 697 725,00 zł

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 77 mikroinstalacji (kolektory słoneczne – 5 instalacji, panele fotowoltaiczne – 72 instalacje) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Sokółka w 2022r. (21 instalacji na obszarze wiejskim, 56 instalacji na obszarze miejskim).

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, na stronie internetowej sokolka.pl zostanie ogłoszony nabór wniosków do projektu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

(JF)

Skip to content