Nagrody i wyróżnienia sportowe zostały przyznane

Mimo trudnego dla wszystkich roku, nasi sokólscy sportowcy nie zawiedli. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przyznała 77 zawodnikom, 14 trenerom oraz jednemu klubowi sportowemu, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2020 roku. Zostały przyznane również wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia otrzymali zawodnicy … ZOBACZ WIĘCEJ

Z życzeniami u Powstańca Warszawskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia reprezentacja Komendy Hufca ZHP Sokółka wręczyła Panu Maciejowi Jaroszewiczowi z Sokółki – uczestnikowi Powstania Warszawskiego oraz emerytowanemu członkowi ZNP, świąteczny kosz podarunkowy. Podarunek został przygotowany przez Burmistrza Sokółki Panią Ewę Kulikowską. Pani Burmistrz dołączyła do świątecznego prezentu osobiście napisany list … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o przebiegu prac nad Studium

Burmistrza Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacją na temat przebiegu prac nad sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka. DO POBRANIA: GR.I.6720.2.2018 ZOBACZ W BIP: Dokumenty dotyczące prac nad Studium

Ze Światłem Pokoju

Stało się już tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenia harcerze przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju do sokólskiego Urzędu Miejskiego. Tym razem przekazanie światła miało miejsce we wtorek 22 grudnia 2020 roku. Uczestniczyli w nim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. – W … ZOBACZ WIĘCEJ

Będzie nowa sieć wodociągowa

We wtorek 22 grudnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w podpisaniu umowy w sprawie budowy sieci wodociągowej Żuki – Bogusze oraz Bachmatówka – Wierzchłowce. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Tomasz Breńko oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Suwałkach Janusz Piotrowski

11 grudnia 2020 roku MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce rozstrzygnęło postępowanie na realizację zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka” oraz dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Chodniki i jezdnia do naprawy

W ostatnich dniach 2020 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik reprezentujący Gminę Sokółka podpisał umowę z firmą Intop Warszawa Sp. z o.o. w sprawie naprawy dróg, które zostały zniszczone podczas budowy wiaduktu nad torami PKP w Sokółce. Firma Intop Warszawa (wykonawca wiaduktu) zobowiązała się w terminie … ZOBACZ WIĘCEJ

Harmonogram odbioru odpadów w I półroczu 2021 r.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku. Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany będzie wg. harmonogramu w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o … ZOBACZ WIĘCEJ

Wspólnymi siłami podarowali uśmiech innym

Zdjęcie opiekunów

Świąteczny czas to wyjątkowy okres, kiedy każdy człowiek w szczególny sposób potrzebuje uśmiechu, życzliwości i wsparcia.

Coraz częściej słyszymy o różnorodnych akcjach pomocowych, podczas których można zauważyć, że ludzie lubią pomagać. W szkołach i przedszkolach działają koła wolontariackie, dzięki którym dzieci od najmłodszych lat uczą się empatii, inicjują działania, pomagają i uczestniczą w życiu społecznym. Jednym z takich działań były Przystanki Nadzieja – cykliczne spotkania dzieci i uczniów z sokólskich placówek edukacyjnych oraz podopiecznych stowarzyszenia BARKA. W ostatnim czasie niestety takie spotkania nie mogły się odbywać, wszyscy miło wspominamy i tęsknimy za nimi.

W grudniu bieżącego roku dzięki współpracy Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce udało się przygotować niespodzianki osobom niepełnosprawnym z grupy wsparcia Przystanek Nadzieja. Dzieci i młodzież tych trzech szkół wykonały pierniki bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami świątecznymi i drobne upominki z papieroplastyki. Wszystko zostało pięknie zapakowane, po to by słodkie bożonarodzeniowe prezenciki sprawiły radość naszym Przyjaciołom. Bardzo chcieliśmy aby wiedzieli, że o nich pamiętamy. Od 15 grudnia  dostarczane są przez panie zaangażowane w akcję, które spotkały się z radością obdarowywanych, wzruszeniem, wdzięcznością, uśmiechem … samymi pozytywnymi emocjami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Magia Świąt z Biblioteką

Na początku grudnia 2020 r. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyły się warsztaty edukacyjno-plastyczne online pt. “Magia Świąt z Biblioteką”, na których czytelnicy mogli własnoręcznie wykonać choinkę 3D według wskazówek na filmiku lub w dowolnej technice.

Magia Świąt w bibliotece

Połączono zabawę z nauką. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o symbolice choinki, jej historii i obecności w literaturze dziecięcej. Za aktywny udział w warsztatach i konkursie Mikołajkowym dzieci otrzymały nagrody: książeczki, ”biblioteczną” grę planszową „Magiczna Choinka”(naszego autorstwa) i słodkie, świąteczne łakocie. Na stronie biblioteki stworzono galerię prac konkursowych, aby każdy mógł podziwiać dzieła naszych artystów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”

Zdjęcie grupowe

16 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”, który Gmina Sokółka realizowała od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

W imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podziękował Dyrektorom 5 samorządowych przedszkoli: Barbarze Dubrówko, Elżbiecie Pawlukiewcz, Janinie Olechno, Irenie Szarkowskiej, Lucynie Szymańskiej, nauczycielom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce, za zaangażowanie na rzecz sokólskiej oświaty. Zastępca Burmistrza wręczył dyrektorom pamiątkowe grawertony.

ZOBACZ WIĘCEJ

Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 16 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Kornelii Hawryłko i Paulinie Mackiewicz. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

– Możemy być dumni z naszych nauczycieli, że zdobywają awanse i podwyższają swoje kwalifikacje. To potwierdzenie tego, że sokólska oświata stoi na najwyższym poziomie – mówił I Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Marian Kowalczuk życząc nauczycielkom dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów zawodowych i wytrwałości w wykonywanej pracy. Podziękował również za ich codzienną pracę i poświęcenie oraz życzył kolejnego awansu zawodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

W Sokółce powstała poradnia psychologiczna dla najmłodszych

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ma być przyjazna i dostępna w ich środowisku. Nowe podejście do tej kwestii to m .in.: stworzenie sieci lokalnych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Działalność kolejnej takiej placówki w regionie, tym razem w Sokółce, została oficjalnie zainaugurowana we wtorek 15 grudnia 2020 roku. W uroczystej inauguracji uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Przecięcie wstęgi

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego w Sokółce założył i prowadzić będzie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP SPZOZ) w Suwałkach.
– Podjęliśmy się tego trudnego zadania, ale też czujemy się gotowi, żeby to robić i taki ośrodek tutaj organizować – mówiła podczas uroczystości Bożena Łapińska, Dyrektor szpitala w Suwałkach. – Mamy w tym zakresie doświadczenie – takie poradnie prowadzimy od około 20 lat. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Paczki dla seniorów

90 paczek żywnościowych trafi przed świętami Bożego Narodzenia do osób starszych i samotnych z terenu gminy Sokółka. Dystrybucją darów zajmie się sokólski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świąteczne paczki dla seniorów to ogólnopolska akcja, jaką zorganizował Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Circle K Polska. – Jest … ZOBACZ WIĘCEJ

Dwie tony nakrętek w niecały rok

14 lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej na terenie miasta ustawiono pięć metalowych pojemników w kształcie serca. Były one przeznaczone na plastikowe nakrętki. W ciągu dziesięciu miesięcy udało się zebrać dwie tony nakrętek! W poniedziałek 14 grudnia 2020 roku Paulina Kozłowska odebrała … ZOBACZ WIĘCEJ

Mimo pandemii sokólscy emeryci nie przerwali działalności

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie miasta i gminy Sokółka zrzesza w swoich szeregach 250 członków. Mimo niewątpliwych utrudnień związanych z pandemią koronawirusa nie zaprzestał działań na rzecz swoich członków i osób starszych.

Uczestnicy wycieczki przed autokarem

Związek zgłosił do konkursu “Działaj lokalnie” projekt “Sokólscy seniorzy wracają do integracji i działania po pandemii”. Projekt znalazł uznanie i zyskał dofinansowanie w postaci grantu o wartości 3 500 zł. Całkowity koszt projektu wraz z udziałem własnym wyniósł 10 300 zł.

Organizatorami i grantodawcami w konkursie byli:
– Sokólski Fundusz Lokalny
– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
– Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
– Gmina Sokółka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content