Nagrody i wyróżnienia sportowe zostały przyznane

Mimo trudnego dla wszystkich roku, nasi sokólscy sportowcy nie zawiedli. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przyznała 77 zawodnikom, 14 trenerom oraz jednemu klubowi sportowemu, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2020 roku. Zostały przyznane również wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali zawodnicy i trenerzy, którzy mogą się pochwalić osiągnieciami i sukcesami w swoich dyscyplinach: karate, pływaniu, kolarstwie, szachach, nartorolkach, jeździectwie konnym, bilardzie, boksie, gimnastyce artystycznej, piłce siatkowej oraz piłce nożnej. Łącznie zawodnicy i trenerzy otrzymali nagrody na kwotę 43 000 zł.

DO POBRANIA: Lista wyróżnień i nagród sportowych

Joanna Korzeniewska
Referat Polityki Społecznej

Z życzeniami u Powstańca Warszawskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia reprezentacja Komendy Hufca ZHP Sokółka wręczyła Panu Maciejowi Jaroszewiczowi z Sokółki – uczestnikowi Powstania Warszawskiego oraz emerytowanemu członkowi ZNP, świąteczny kosz podarunkowy.

Życzenia dla Powstańca Warszawskiego

Podarunek został przygotowany przez Burmistrza Sokółki Panią Ewę Kulikowską. Pani Burmistrz dołączyła do świątecznego prezentu osobiście napisany list z podziękowaniami za służbę i możliwość życia w wolnym kraju. Przy okazji odwiedzin w domu Pana Macieja, sokólscy harcerze przekazali mężczyźnie również Betlejemskie Światełko Pokoju. Pan Maciej zaprosił gości na ciepłą herbatę, podczas której podzielił się historiami ze spotkań kombatantów. Jedna z takich historii dotyczyła trudności w przemieszaniu się oraz wsparcia i pomocnych dłoni innych ludzi, które Powstaniec spotyka na każdym kroku.

Obecnie Pan Maciej porusza się o kulach. Podczas wspólnej podróży z żoną na ostatnie spotkanie kombatantów zastanawiał się, jak ma przetransportować bagaże do taksówki. On nie był w stanie tego zrobić z powodu ograniczeń w poruszaniu, ale nie mógł również pozwolić żonie na ciąganie walizek. Ku jego zdziwieniu, problem sam się rozwiązał. Po wyjściu z pociągu, zobaczył ogromny napis z jego imieniem i nazwiskiem, trzymany przez harcerzy. Młodzi ludzie pomogli Powstańcowi z bagażami i obdarzyli ciepłym uśmiechem, co Pan Maciej wspomina z ogromnym sentymentem. Pan Maciej opowiedział sokólskim harcerzom również o obecnej współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spotkaniach z druhami.
Na zakończenie przekazał młodym ludziom, spisany wywiad na temat Powstania Warszawskiego oraz zadeklarował się, że jeżeli zdrowie i sytuacja pandemiczna pozwolą, bardzo chętnie ponownie spotka się z harcerzami i opowie im o Powstaniu. Takiej żywej lekcji historii każdy mógłby pozazdrościć. Pan Maciej Jaroszewicz urodził się 20 września 1929 roku w Brwinowie koło Warszawy. W Powstaniu Warszawskim pełnił funkcję łącznika na terenie Żoliborza.

Aleksandra Mackiewicz z Hufca ZHP Sokółka

Konkurs ofert „Od zależności ku samodzielności”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

  • Moduł I – wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
  • Moduł II – samopomoc
  • Moduł III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
  • Moduł IV – integracja i innowacyjność

W 2021 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami na formularzu określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057), z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”, w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku należy:

  • przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,

lub

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie​

Oświadczenie

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, gov.pl

Ze Światłem Pokoju

Stało się już tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenia harcerze przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju do sokólskiego Urzędu Miejskiego. Tym razem przekazanie światła miało miejsce we wtorek 22 grudnia 2020 roku. Uczestniczyli w nim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Zdjęcie grupowe

– W tym roku hasłem Światła Pokoju jest „światło służby”. Harcerze wiedzą najlepiej, czym jest służba drugiemu człowiekowi. Przekazujemy to światło niejako dowód, że zawsze jesteśmy gotowi do służby i pomocy dla wszystkich, którzy tego potrzebują – powiedział Komendant Hufca ZHP Sokółka Łukasz Kojta.

Po raz pierwszy Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Sokółki w 1992 roku. Od tamtej pory akcja jest nieprzerwanie kontynuowana.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Będzie nowa sieć wodociągowa

We wtorek 22 grudnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w podpisaniu umowy w sprawie budowy sieci wodociągowej Żuki – Bogusze oraz Bachmatówka – Wierzchłowce. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce Tomasz Breńko oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Suwałkach Janusz Piotrowski

11 grudnia 2020 roku MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce rozstrzygnęło postępowanie na realizację zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka” oraz dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Chodniki i jezdnia do naprawy

W ostatnich dniach 2020 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik reprezentujący Gminę Sokółka podpisał umowę z firmą Intop Warszawa Sp. z o.o. w sprawie naprawy dróg, które zostały zniszczone podczas budowy wiaduktu nad torami PKP w Sokółce.

Firma Intop Warszawa (wykonawca wiaduktu) zobowiązała się w terminie do 15 kwietnia 2021 roku do naprawy nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem i nawierzchnią jezdni z kostki w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Roski Małe i Skłodowskiej.

Fot.: D. Biziuk

Zwołanie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XXXIV Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 29 grudnia 2020 w. o godzinie 13:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz więcej: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/113729

Harmonogram odbioru odpadów w I półroczu 2021 r.

Śmieci

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany będzie wg. harmonogramu w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję. Harmonogram uwzględnia także odbiór odpadów wielkogabarytowych w różnych terminach dla poszczególnych ulic i wsi.

Harmonogram dla mieszkańców miasta Sokółka:

Harmonogram styczeń – czerwiec 2021 – SOKÓŁKA

Harmonogram dla mieszkańców wsi z gminy Sokółka:

Harmonogram styczeń – czerwiec 2021 – WSIE

Dane kontaktowe:

  • MPO Białystok oddział w Białymstoku – dyspozytornia: tel. /85/ 676 83 01, /85/ 676 83 02 lub e:mail: dyspozytor@mpo.bialystok.pl
  • MPO Białystok oddział w Sokółce, tel. /85/ 711 56 19 (dotyczy terenów wiejskich) lub e:mail: sokolka@mpo.bialystok.pl
  • MPO Sokółka, Sokółka ul. Targowa 12, telefon 85 711 26 14 (dotyczy terenu miasta)
  • Urząd Miejski w Sokółce: tel. /85/ 711 09 09.

Harmonogramy udostępniło: MPO Białystok

Wspólnymi siłami podarowali uśmiech innym

Zdjęcie opiekunów

Świąteczny czas to wyjątkowy okres, kiedy każdy człowiek w szczególny sposób potrzebuje uśmiechu, życzliwości i wsparcia.

Coraz częściej słyszymy o różnorodnych akcjach pomocowych, podczas których można zauważyć, że ludzie lubią pomagać. W szkołach i przedszkolach działają koła wolontariackie, dzięki którym dzieci od najmłodszych lat uczą się empatii, inicjują działania, pomagają i uczestniczą w życiu społecznym. Jednym z takich działań były Przystanki Nadzieja – cykliczne spotkania dzieci i uczniów z sokólskich placówek edukacyjnych oraz podopiecznych stowarzyszenia BARKA. W ostatnim czasie niestety takie spotkania nie mogły się odbywać, wszyscy miło wspominamy i tęsknimy za nimi.

W grudniu bieżącego roku dzięki współpracy Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce udało się przygotować niespodzianki osobom niepełnosprawnym z grupy wsparcia Przystanek Nadzieja. Dzieci i młodzież tych trzech szkół wykonały pierniki bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami świątecznymi i drobne upominki z papieroplastyki. Wszystko zostało pięknie zapakowane, po to by słodkie bożonarodzeniowe prezenciki sprawiły radość naszym Przyjaciołom. Bardzo chcieliśmy aby wiedzieli, że o nich pamiętamy. Od 15 grudnia  dostarczane są przez panie zaangażowane w akcję, które spotkały się z radością obdarowywanych, wzruszeniem, wdzięcznością, uśmiechem … samymi pozytywnymi emocjami. ZOBACZ WIĘCEJ

Magia Świąt z Biblioteką

Na początku grudnia 2020 r. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyły się warsztaty edukacyjno-plastyczne online pt. „Magia Świąt z Biblioteką”, na których czytelnicy mogli własnoręcznie wykonać choinkę 3D według wskazówek na filmiku lub w dowolnej technice.

Magia Świąt w bibliotece

Połączono zabawę z nauką. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o symbolice choinki, jej historii i obecności w literaturze dziecięcej. Za aktywny udział w warsztatach i konkursie Mikołajkowym dzieci otrzymały nagrody: książeczki, ”biblioteczną” grę planszową „Magiczna Choinka”(naszego autorstwa) i słodkie, świąteczne łakocie. Na stronie biblioteki stworzono galerię prac konkursowych, aby każdy mógł podziwiać dzieła naszych artystów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”

Zdjęcie grupowe

16 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”, który Gmina Sokółka realizowała od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

W imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podziękował Dyrektorom 5 samorządowych przedszkoli: Barbarze Dubrówko, Elżbiecie Pawlukiewcz, Janinie Olechno, Irenie Szarkowskiej, Lucynie Szymańskiej, nauczycielom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce, za zaangażowanie na rzecz sokólskiej oświaty. Zastępca Burmistrza wręczył dyrektorom pamiątkowe grawertony. ZOBACZ WIĘCEJ

Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 16 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Kornelii Hawryłko i Paulinie Mackiewicz. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

– Możemy być dumni z naszych nauczycieli, że zdobywają awanse i podwyższają swoje kwalifikacje. To potwierdzenie tego, że sokólska oświata stoi na najwyższym poziomie – mówił I Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Marian Kowalczuk życząc nauczycielkom dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów zawodowych i wytrwałości w wykonywanej pracy. Podziękował również za ich codzienną pracę i poświęcenie oraz życzył kolejnego awansu zawodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

W Sokółce powstała poradnia psychologiczna dla najmłodszych

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ma być przyjazna i dostępna w ich środowisku. Nowe podejście do tej kwestii to m .in.: stworzenie sieci lokalnych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Działalność kolejnej takiej placówki w regionie, tym razem w Sokółce, została oficjalnie zainaugurowana we wtorek 15 grudnia 2020 roku. W uroczystej inauguracji uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Przecięcie wstęgi

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego w Sokółce założył i prowadzić będzie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP SPZOZ) w Suwałkach.
– Podjęliśmy się tego trudnego zadania, ale też czujemy się gotowi, żeby to robić i taki ośrodek tutaj organizować – mówiła podczas uroczystości Bożena Łapińska, Dyrektor szpitala w Suwałkach. – Mamy w tym zakresie doświadczenie – takie poradnie prowadzimy od około 20 lat.  ZOBACZ WIĘCEJ

Maria Talarczyk Honorowym Prezesem Fundacji SFL

11 grudnia 2020 roku, na posiedzeniu Rady Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, nadano tytuł Honorowego Prezesa Fundacji założycielce i wieloletniemu Prezesowi Zarządu – Pani Marii Talarczyk, w podziękowaniu za jej zasługi.

Maria Talarczyk została Honorowym Prezesem Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Pani Maria przez cały okres pracy społecznej służyła pomocą ludziom biednym i samotnym, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży. Pomagała w zdobywaniu wykształcenia poprzez programy stypendialne, organizowała wypoczynek letni dla dzieci, angażowała wolontariuszy do zbiórek żywności i organizacji imprez charytatywnych, prowadziła programy służące aktywizacji społeczności lokalnej i to tylko niektóre z jej dokonań.

Za  zasługi dla społeczności otrzymała m.in. Złoty Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Tytuł „Społecznika Roku” magazynu Newsweek.

Panią Marię najlepiej opisują słowa piosenki „Tolerancja” S. Sojki, będące jednocześnie jej mottem życiowym:

„…życie nie po to jest, by brać,
Życie nie po to jest by bezczynnie trwać,
I aby żyć siebie samego trzeba dać!”

Uroczyste nadanie tytułu odbędzie się na Gali poświęconej Pani Marii, jak tylko pozwolą na to obostrzenia związane z pandemią covid-19.

Zarząd Fundacji „SFL”

Paczki dla seniorów

90 paczek żywnościowych trafi przed świętami Bożego Narodzenia do osób starszych i samotnych z terenu gminy Sokółka. Dystrybucją darów zajmie się sokólski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wartość każdej paczki to 95 zł

Świąteczne paczki dla seniorów to ogólnopolska akcja, jaką zorganizował Polski Czerwony Krzyż wspólnie z firmą Circle K Polska.
– Jest to odpowiedź na problemy osób starszych, które w związku z pandemią koronowirusa znalazły się w grupie ryzyka i często nie mają możliwości zrobienia zakupów – powiedziała Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce Lila Micun. To właśnie ta organizacja przekazała paczki dla seniorów do sokólskiego OPS-u. W przekazaniu paczek uczestniczyli Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Dyrektor sokólskiego OPS Marta Półtorzycka.

Wartość każdej paczki to 95 zł. Znalazły się w niej słodycze i produkty, które przydadzą się podczas przygotowania świątecznych posiłków.
– W najbliższych dniach nasi pracownicy dostarczą paczki pod wskazane adresy – poinformowała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka.

Akcja mająca na celu wsparcie osób starszych to już kolejna inicjatywa społeczna Circle K w związku z pandemią koronowirusa w Polsce. 16 marca 2020 roku firma jako pierwsza uruchomiła na wszystkich stacjach w Polsce akcję z darmową kawą dla pracowników służb, które są szczególnie zaangażowane w walkę z koronowirusem. Do tej pory skorzystało z niej już ponad 35 tysięcy pracowników służby zdrowia i służb mundurowych w całej Polsce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Dwie tony nakrętek w niecały rok

14 lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej na terenie miasta ustawiono pięć metalowych pojemników w kształcie serca. Były one przeznaczone na plastikowe nakrętki. W ciągu dziesięciu miesięcy udało się zebrać dwie tony nakrętek!

Przekazanie kolejnej partii nakrętek

W poniedziałek 14 grudnia 2020 roku Paulina Kozłowska odebrała spod Urzędu Miejskiego w Sokółce kolejną partię nakrętek. Liczyła ona 96 kg. Tym samym z metalowych serc zebrano w sumie dwie tony i 16 kg nakrętek.

Pani Paulina jest mamą ośmioletniego Adama z Sokółki, który cierpi na zespół chorób genetycznych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek przeznaczone są na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorego dziecka.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Skip to content