Chodniki i jezdnia do naprawy

W ostatnich dniach 2020 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik reprezentujący Gminę Sokółka podpisał umowę z firmą Intop Warszawa Sp. z o.o. w sprawie naprawy dróg, które zostały zniszczone podczas budowy wiaduktu nad torami PKP w Sokółce.

Firma Intop Warszawa (wykonawca wiaduktu) zobowiązała się w terminie do 15 kwietnia 2021 roku do naprawy nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem i nawierzchnią jezdni z kostki w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Roski Małe i Skłodowskiej.

Fot.: D. Biziuk

Skip to content