Informacja o przebiegu prac nad Studium

Herb Sokółki

Burmistrza Sokółki zaprasza do zapoznania się z informacją na temat przebiegu prac nad sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.

DO POBRANIA: GR.I.6720.2.2018

ZOBACZ W BIP: Dokumenty dotyczące prac nad Studium


Zobacz również

Skip to content