W Sokółce powstała poradnia psychologiczna dla najmłodszych

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ma być przyjazna i dostępna w ich środowisku. Nowe podejście do tej kwestii to m .in.: stworzenie sieci lokalnych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Działalność kolejnej takiej placówki w regionie, tym razem w Sokółce, została oficjalnie zainaugurowana we wtorek 15 grudnia 2020 roku. W uroczystej inauguracji uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Przecięcie wstęgi

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego w Sokółce założył i prowadzić będzie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP SPZOZ) w Suwałkach.
– Podjęliśmy się tego trudnego zadania, ale też czujemy się gotowi, żeby to robić i taki ośrodek tutaj organizować – mówiła podczas uroczystości Bożena Łapińska, Dyrektor szpitala w Suwałkach. – Mamy w tym zakresie doświadczenie – takie poradnie prowadzimy od około 20 lat. 

Jak podkreśliła, realizacja idei wymagała woli samorządu województwa jako organu prowadzącego dla SP SPZOZ w Suwałkach. I tak się stało. Łapińska dodała, że „stamtąd popłynęła inspiracja, pojawiło się zielone światło i możliwości”.
– To kolejny krok w poprawie jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w województwie podlaskim – wyjaśniał Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. – Tu najmłodsi otrzymają pomoc w swoim środowisku, świadczoną przy wsparciu rodzin i bliskich pacjentów.
Marszałek przypomniał, że troska o poprawę jakości opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi w naszym regionie, jest na uwadze obecnego zarządu od początku kadencji. Przy tej okazji przypomniał o przekazaniu 17 mln zł z funduszy europejskich na budowę centrum psychiatrycznego w Białymstoku. Dodał, że tę samą inwestycję dofinansował także rząd kwotą 23 mln zł.
Za „pracę i determinację” przy organizacji ośrodka w Sokółce dziękował w szczególności Marszałek Wiesławie Burnos i Dyrektor Bożenie Łapińskiej.
– Ważne jest to, co przekazujemy od siebie. To od personelu zależy, jaką przyszłość będą miały te dzieci i młodzież, które tutaj trafią. To od personelu zależy, czy te osoby wyjdą ze swoich nałogów – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Powstanie placówki w Sokółce to element zmiany podejścia do psychiatrii dziecięcej opracowany przez resort zdrowia. Nowy model zakłada, że najmłodsi powinni być diagnozowani w swoim środowisku, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Ma to umożliwić sieć ośrodków – w Podlaskiem ma ich być pięć. Ich personel będzie konsultował się ze specjalistami pracującymi na innych poziomach referencyjnych. Te poziomy to środowiskowe centra, w których można skorzystać z porady psychiatry oraz oddziały psychiatryczne.

Poradnia w Sokółce mieści się przy ulicy Władysława Broniewskiego 2, w budynku po byłym lokalu usługowym. Zarząd Województwa Podlaskiego zaplanował dotację w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie oraz dostosowanie i remont obiektu do potrzeb, o co wnioskował szpital w Suwałkach.

W uroczystości udział wzięli m.in. podlascy Posłowie: Jarosław Zieliński i Mieczysław Baszko, Piotr Bujwicki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce oraz Maciej Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który ze szpitalem w Suwałkach podpisał umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na poradnię w Sokółce.

Na podstawie materiałów z wrotapodlasia.pl
Fot.: D. Biziuk

Skip to content