Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 16 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Kornelii Hawryłko i Paulinie Mackiewicz. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

– Możemy być dumni z naszych nauczycieli, że zdobywają awanse i podwyższają swoje kwalifikacje. To potwierdzenie tego, że sokólska oświata stoi na najwyższym poziomie – mówił I Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Marian Kowalczuk życząc nauczycielkom dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów zawodowych i wytrwałości w wykonywanej pracy. Podziękował również za ich codzienną pracę i poświęcenie oraz życzył kolejnego awansu zawodowego.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:
1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
2) odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
3) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielki spełniły powyższe warunki, a tegoroczne egzaminy były na bardzo wysokim poziomie. Świadczy to o dużym wkładzie pracy nauczycielek i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań.

Referat Oświaty

Skip to content