Zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”

Zdjęcie grupowe

16 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”, który Gmina Sokółka realizowała od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

W imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podziękował Dyrektorom 5 samorządowych przedszkoli: Barbarze Dubrówko, Elżbiecie Pawlukiewcz, Janinie Olechno, Irenie Szarkowskiej, Lucynie Szymańskiej, nauczycielom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce, za zaangażowanie na rzecz sokólskiej oświaty. Zastępca Burmistrza wręczył dyrektorom pamiątkowe grawertony.

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dziewczynek i chłopców z pięciu sokólskich przedszkoli, poprzez udział w zajęciach zmniejszających stwierdzone deficyty oraz wyposażenie przedszkoli w sprzęt dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 188 546,22 zł, wkład własny gminy Sokółka to 33935,70 zł, ogólna wartość projektu – 222 481,92 zł. Oferta projektu była bardzo bogata, w ramach której zrealizowano 1110 godzin zajęć specjalistycznych: indywidualne zajęcia z pedagogiem, z logopedą, fizjoterapeutą, terapia integracji sensorycznej, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia prowadzili nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w gminnych przedszkolach.

W ramach projektu Gmina Sokółka wyposażyła pięć sokólskich przedszkoli w sprzęt rehabilitacyjny, oczyszczacze powietrza, programy multimedialne do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi, 4 laptopy, 2 zestawy z tabletami do komunikacji alternatywnej, 4 tablety wraz z programami multimedialnymi umożliwiającymi przeprowadzenie diagnozy i zaplanowanie terapii dla dzieci z deficytami mowy, tablet oraz program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zakupy zrealizowały pracownice Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego. Zakupiony sprzęt na łączną kwotę ponad 90 000 zł został przekazany gminnym przedszkolom.

Referat Oświaty
Anna Żemajduk


Zobacz również

Skip to content