Mimo pandemii sokólscy emeryci nie przerwali działalności

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie miasta i gminy Sokółka zrzesza w swoich szeregach 250 członków. Mimo niewątpliwych utrudnień związanych z pandemią koronawirusa nie zaprzestał działań na rzecz swoich członków i osób starszych.

Uczestnicy wycieczki przed autokarem

Związek zgłosił do konkursu “Działaj lokalnie” projekt “Sokólscy seniorzy wracają do integracji i działania po pandemii”. Projekt znalazł uznanie i zyskał dofinansowanie w postaci grantu o wartości 3 500 zł. Całkowity koszt projektu wraz z udziałem własnym wyniósł 10 300 zł.

Organizatorami i grantodawcami w konkursie byli:
– Sokólski Fundusz Lokalny
– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
– Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
– Gmina Sokółka.

Co prawda okres pandemii nie minął, ale projekt udało się zrealizować, po części w okresie złagodzonych ograniczeń, jak również w czasie ich trwania, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  • Jednodniowa wycieczka autokarowa do Wigierskiego Parku Narodowego i klasztoru Kamedułów w Wigrach dnia 26.08.2020 r, w tym: zwiedzanie klasztoru Kamedułów z przewodnikiem, spacer po ścieżkach Wigierskiego Parku Narodowego,
    rejs statkiem po jeziorze Wigry, wspólny posiłek w ogrodach klasztornych. Wycieczka była bardzo udana, uczestniczyło w niej 47 emerytek i emerytów.
  • Ognisko integracyjne dla seniorów na polanie w Hałem w dniu 2.09.2020 r. Wzięło w nim udział 40 osób. Czas upłynął miło przy płomieniach ogniska, muzyce i wspólnym śpiewaniu.
  • “Świąteczna paczka dla seniora” – W ramach zadania wykonanych zostało 30 paczek żywnościowych o wartości 30 zł każda. Paczki zawierały podstawowe produkty potrzebne i oczekiwane na święta. Dostarczyliśmy je w dniu 7 grudnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce i zostały one wręczone przez pracowników Ośrodka dla wytypowanych, najbardziej potrzebujących, emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Sokółka, niezależnie od tego czy są lub nie są członkami naszego Związku.

Serdecznie dziękujemy grantodawcom i osobom zaangażowanym w realizację zadań w ramach projektu.

Czesław Sańko
PZERiI Zarząd Rejonowy w Sokółce


Zobacz również

Skip to content