Realizacja projektu „Nauczanie przez kodowanie …”

Baner EFS

Od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Przedszkolu nr 2 w Sokółce realizowany jest projekt „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W ciągu czterech miesięcy realizacji projektu odbyły się 3 szkolenia skierowane do nauczycielek Przedszkola nr 2:

  • na temat  zastosowania Darów Froebla w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz w nauce programowania, w celu nabycia przez nauczycielki wiedzy i umiejętności do stosowania nowatorskich metod pracy z dziećmi rozwijających kompetencje matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, naukowo-techniczne oraz postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy,
  • „Kodowanie na dywanie”,
  • „Kodowanie online z wykorzystaniem Ozobotów”.

Edukatorka z Froebel.pl podczas zajęć z dziećmi „Badacze przyrody” i „Twórcy kodów” pokazała w jaki sposób wykorzystać Dary Froebla w edukacji przedszkolnej.

Pedagogika froeblowska kładzie szczególny nacisk na aktywność zabawową dziecka w procesie poznawania świata. Nauczyciel nie kieruje i nie ogranicza aktywności dziecka, jedynie bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzoruje.

Do tej pory przedszkole zostało doposażone w:

– 6 zestawów Darów Froebla oraz publikacje i pomoce dydaktyczne do pracy z Darami Froebla, wiatraki matematyczne, Ozoboty EVO –  drewniane puzzle AR oraz maty do kodowania z pełnym wyposażeniem.

Projektem objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 2 w Sokółce. Dzieci 4-6 letnie uczestniczą w zajęciach „Twórcy kodów” i „Badacze przyrody”. W grupie najmłodszej prowadzone są zajęcia „Badacze przyrody”.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content