Ogłoszenie o przetargu

UWAGA! Informacja o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: GR.6840.32.2016.JŻ

Burmistrz Sokółki ogłasza że w dniu 18 października 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce przy Placu Kościuszki 1 w sali nr 101 odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sokółka położonej na terenie obrębu Sokółka.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składającą się z dwóch działek o nr. geod. 71/4 o pow. 0,0420 ha oraz 71/5 o pow. 0,0019 ha. Cena wywoławcza nieruchomości – 33 490,00 zł. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Wadium 3 350,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Sokółce w Banku PKO Bank Polski SA 86 1020 1332 0000 1302 0983 4591 najpóźniej do dnia 12 października 2017 roku /włącznie/. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto sprzedającego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju nr 108 Urzędu Miejskiego w Sokółce, Pl. Kościuszki 1 lub telefonicznie pod numerem 85 711 09-03 w godzinach 8:00-15:00.

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: GR.6840.32.2016.JŻ

(JŻ)

Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan, które jest realizowane w ramach działalności Dyskusyjnych Klubów Książki. Początek spotkania o godz. 17:00, w czwartek 14 września 2017 r. w czytelni biblioteki.

Mariola Pryzwan
Źródło fot. marginesy.com

Mariola Pryzwan-Momot jest polonistką, publicystką, biografistką oraz nauczycielem-bibliotekarzem. Ponadto autorką biografii literackich, muzycznych i aktorskich. Ze wspomnień złożyła biografie m.in. Anny German, Zbigniewa Cybulskiego, Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Kownackiej, Anny Jantar. Natomiast z wypowiedzi samych bohaterów powstały  książki: „Anna German o sobie” i “Zbigniew Cybulski o sobie”. Jej pasją są wędrówki śladami bohaterów, spotkania z ich bliskimi, zdobywanie dokumentacji o nich. To nie wszystko, do tego dochodzi  teatr i realizowane z mężem wspólne zamiłowania: podróże i polska piosenka lat 60. i 70.

(KB)

Pomoc rolnikom z terenów objętych ASF

Od 8 do 12 września 2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

Producenci trzody chlewnej mogą ubiegać się o ww. wsparcie z obszaru stref objętych restrykcjami ASF, których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

Mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF jest dostępna na stronie Głównej Inspektoratu Weterynarii, w zakładce ASF http://www.wetgiw.gov.pl/

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR. Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku znajdują się na stronie głównej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

Pomoc dla producentów rolnych

logo ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Od 8 do 30 września 2017 rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu 2017 r. mogą składać wnioski o pomoc, która jest skierowana do producentów rolnych.

Wnioski należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 8 do 30 września 2017 r.

Więcej informacji i formularz wniosku o pomoc na stronie: www.arimr.gov.pl

Witamy w szkole muzycznej!

O przyjęcie do tej placówki ubiegało się 66 osób. Ostatecznie uczniami Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce w roku szkolnym 2017/2018 zostało 48 osób. Nowa placówka została otwarta 4 września 2017 r. przez inicjatora jej powstania Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską.

Zdjęcie grupowe

-Uruchomiłam wszystkie swoje kontakty, żeby doprowadzić do powstania tej placówki. Kosztowało mnie to mnóstwo determinacji, ale najważniejsze jest to, że się udało i dzisiaj widzę przed sobą młode osoby, które rozpoczynają edukację w naszej Szkole Muzycznej – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. To właśnie ona była pomysłodawcą powołania Szkoły Muzycznej w Sokółce.

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim osobom, jakie pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia. W tym gronie znaleźli się: Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko, Poseł Dariusz Piontkowski, Artur Zawisza, a także Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce. Pani Burmistrz przygotowała również podziękowania dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na rozpoczęciu roku szkolnego

Jak najwięcej piątek, szóstek i ocen wzorowych z zachowania – takie życzenia usłyszeli uczniowie, którzy uczestniczyli w uroczystym apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny 2017/2018, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Wzięła w nim udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Ślubowanie uczniów

-Rozpoczynamy bardzo ważny rok w szkolnictwie, bo oto wchodzi w życie reforma oświaty – powiedział do zebranych Dyrektor SP nr 1 Zbigniew Laszuk.
Od września 2017 roku baza lokalowa tej placówki powiększyła się o budynek Gimnazjum nr 1.
– teraz jesteśmy największą szkołą w powiecie sokólskim. Mamy 27 oddziałów podstawówki, 12 gimnazjalnych i dwa oddziały przedszkolne, w tym jeden dla 3-4 latków. Uczy się u nas 930 uczniów, z czego 580 to uczniowie podstawówki, 300 – gimnazjum i 50 – oddziałów przedszkolnych. Zatrudniamy 96 nauczycieli i 51 pracowników obsługi i administracji – wyliczył Dyrektor Zbigniew Laszuk.

Uczestnicząca w uroczystym apelu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska powiedziała, że życzy wszystkim wszystkiego dobrego na nowy rok szkolny. Pani Burmistrz wręczyła kwiaty dla Dyrektora Zbigniewa Laszuka oraz jego zastępców – Krystyny Pakuła i Bożenny Łazarewicz. Kwiaty od Pani Burmistrz otrzymała również dotychczasowa Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 – Bogusława Szczerbińska.

Po apelu dzieci i młodzież wraz z nauczycielami udali się do klas, żeby omówić nowe plany zajęć lekcyjnych. ZOBACZ WIĘCEJ

Plenerowe konsultacje społeczne

Baner z logówkami

1 września 2017 roku na placu przed kinem „Sokół” w Sokółce odbyło się „Spotkanie Plenerowe” w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka. Konsultacje trwają do dnia 10 września 2017 r.

W plenerze

W imieniu Wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji – konsorcjum firm: Utila sp. z o. o. i Eu-Consult sp. z o. o., spotkanie poprowadzili: Pani Katarzyna Sokołowska i Pan Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy mogli uzyskać informacje odnośnie wizji obszaru rewitalizacji, celów i kierunków działań rewitalizacyjnych, wyrazić swoją opinię, wnieść uwagi do zgłoszonych projektów i przedsięwzięć lub zgłosić własne pomysły na działania rewitalizacyjne. Wykonawca programu wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sokółce przygotowali wizualizacje ważnych dla mieszkańców miasta i gminy miejsc i obiektów, między innymi: kamienic przy ul. Piłsudskiego 1 i Placu Kościuszki 26, centrum Sokółki – Plac Kościuszki, Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce, budynku przy ul. Dąbrowskiego (dawna siedziba policji w Sokółce). ZOBACZ WIĘCEJ

Podziel się krwią i uratuj życie!

8 września 2017 r. w ramach jubileuszowej X edycji kampanii „Zbieramy krew dla Polski”, organizowanej przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż, swoją krew dla pacjentów okręgowych szpitali będą mogli oddać mieszkańcy Sokółki.

Zbieramy krew

Krew będzie można oddać w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK), wyposażonym w sterylny i bezpieczny dla krwiodawców sprzęt medyczny. Obecny na miejscu lekarz zadba o bezpieczeństwo zarówno dawcy jak i biorcy.

Kiedy? 8 września 2017 r., w godz. 9:00-15:00.
Gdzie? ul. Lotników Lewoniewskich 1a (parking przed supermarketem Bricomarché)

DO POBRANIA: Więcej informacji na temat akcji

Martyna Kurkowska
Młodszy Konsultant Havas PR Warsaw

Konkurs na stypendium

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny ogłasza konkurs na Stypendium im. Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko.

Poseł Baszko

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali w gminie Sokółka, uczący się w szkołach na terenie miasta Sokółka.

Warunki otrzymania stypendium:

-Dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekraczający 1400 zł brutto.

-Udzielanie się w pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego.

-Osiągnięcia przynajmniej w jednym przedmiocie lub w dziedzinie sportowej.

Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będzie miał uczeń/uczennica z rodziny wielodzietnej, sieroty, półsieroty.
Wysokość stypendium w kwocie 1500 zł/rok 2017/18.
Termin składania wniosków – 12 IX 2017 r.

Formularz można otrzymać w siedzibie Fundacji SFL: Sokółka, Plac Kościuszki 9, w godz. 10-16.

Maria Talarczyk

Ogłoszenie o przetargach

UWAGA! Informacja o odwołaniu przetargów na sprzedaż nieruchomości

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: GR.6840.48.2016.JŻ

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: GR.6840.13.2017.JŻ


Burmistrz Sokółki ogłasza, że w dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce przy Pl. Kościuszki 1 w sali nr 101 odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sokółka położonych na terenie obrębu Sokółka.

  • Przetarg na nieruchomość o nr. geod. 1421/20 o pow. 0,0965 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości 80 240,00 zł. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Wadium 8 024,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 9:00.

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: GR.6840.48.2016.JŻ

  • Przetarg na nieruchomość o nr. geod. Nr 1687/12 o pow. 0,1169 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości 90 060,00 zł. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Wadium 9 000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 10:00.

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: GR.6840.13.2017.JŻ

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Sokółce w Banku PKO Bank Polski SA 86 1020 1332 0000 1302 0983 4591 najpóźniej do dnia 12 października 2017 roku /włącznie/. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto sprzedającego.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów można uzyskać w pokoju nr 108 Urzędu Miejskiego w Sokółce, Pl. Kościuszki 1 lub telefonicznie pod numerem 85 711 09-03 w godzinach 8:00-15:00.

(JŻ)

Zrób sobie zdjęcie w bibliotece

Plakat

“Zrób sobie zdjęcie w bibliotece” – to hasło przewodnie konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce.

Celem konkursu jest:
-promocja biblioteki i czytelnictwa,
-ukazanie przestrzeni bibliotecznej oczami ich użytkowników,
-prezentacja zdolności artystycznych uczestników,
-rozwijanie kreatywności.

Regulamin konkursu na www.sokolka.naszabiblioteka.com oraz w siedzibie biblioteki, Os. Centrum 21.

(KB)

Regaty nad Jeziorem Wigry

Regaty na jez. Wigry

W dniach 26-27 sierpnia 2017 r. nad jeziorem Wigry, w porcie Bryzgiel, odbyły się XX Otwarte Regaty o Puchar Prezesa firmy “FORTE” S.A.

Żeglarze licznie zawitali do zaprzyjaźnionego portu (ponad 100 osób). Załogi zjechały z wielu zakątków Polski. W porcie można było zaobserwować piękny widok – las masztów. Regaty zostały rozegrane w trzech klasach: Omega Standard (16 jachtów), Mikro (6 jachtów) i Jachty Kabinowe (11 jachtów).

W sobotę wiatr miał siłę od 3, w porywach do 5 w skali Beauforta. Miały miejsce dwie wywrotki i kilka stłuczek. Walka była bardzo do ostatniego wyścigu. Rozegrano 4 wyścigi. Niestety w 2 biegu załoga  “Białej Perły” miała awarie co wyeliminowało jacht z dalszych wyścigów. Wieczorem udało się naprawić usterkę. Po pływaniu odbył się koncert szantowy połączony z ogniskiem żeglarskim. Śpiew i zabawa trwała do białego rana, choć nie można było zapominać że w niedzielę trzeba ruszać do dalszej walki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Można składać wnioski o dofinansowanie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Projekt skierowany jest do wszystkich innowatorów: przedsiębiorców, firm szkoleniowych, uczelni, szkół, placówek szkoleniowych, coachów, trenerów, organizacji pozarządowych, samorządów – dla każdego, kto ma pomysł na innowację w zakresie kształcenia osób dorosłych. Poszukiwane są oryginalne pomysły, których celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób powyżej 25 roku życia.

  • niepowtarzalny pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
  • innowacyjny pomysł, który przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
  • innowacyjna koncepcja szkoleń lub doradztwa.

Wypełnione wnioski można składać drogą listową na adres wskazany w dokumentacji konkursowej. Termin składania wniosków:  od 5 września 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie projektu:
http://www.innowacje.zgd.com.pl/zapraszamy-skladania-wnioskow-trzeci-nabor/

Arkadiusz Mielczarek
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
tel. 91 852 26 09, fax. 91 85 22 618
kom. 501438365
e-mail: innowacje@zgd.com.pl
www.innowacje.zgd.com.pl

Plac zabaw jest dużo większy

Ta inwestycja kosztowała 273 tysiące 477 złotych. Koniec tegorocznych wakacji zbiegł się z otwarciem rozbudowanego placu zabaw na skwerze przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pani Burmistrz poprosiła aby obecni tam wychowankowie Przedszkola Nr 5 w Sokółce dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Otwarcie placu zabaw w Sokółce

Od tej pory dzieci mogą korzystać z nowych urządzeń zabawowych. Wśród nich są: huśtawka bocianie gniazdo, kolejka linowa, piaskownica z altaną, piramida z mostem, zestaw integracyjny, zestaw typu wóz strażacki, a także zestaw ze zjeżdżalnią spiralną. Dodatkowo na placu zamontowano również kilka ławek oraz stojak na rowery.

-Niech ten obiekt dobrze wam służy – powiedziała do dzieci Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Narodowe Czytanie „Wesela” w Sokółce

Narodowe Czytanie w Sokółce

2 września 2017 r. Burmistrz Sokółki, Biblioteka Publiczna w Sokółce oraz Sokólski Ośrodek Kultury zaprosili mieszkańców Sokółki do udziału w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Pierwotnie akcja miała się odbyć ma placu przed kinem Sokół, ale pogoda pokrzyżowała plany więc uczestnicy przenieśli się do wnętrza budynku.

Biblioteka już po raz piąty uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji propagującej znajomość wybitnych dzieł literatury narodowej, która odbywa się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej. W tym roku wydarzenie to uświetnił spektakl pt. „A kaz tyz ta Polska” w wykonaniu grupy teatralnej COŚ oraz koncert zespołu „Jemioła”. „Wesele” czytali przedstawiciele władz miasta i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektorzy, bibliotekarze, młodzież, zaproszeni goście i chętni mieszkańcy miasta. Na gości czekał również wiejski stół (zasponsorowany przez Łukasza Ancypo – Karczma pod Sokołem), ludowa sceneria i wystawa na temat dramatu Wyspiańskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

W rocznicę wybuchu wojny

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z Zastępcą Burmistrza Adamem Kowalczukiem, Komendantem Straży Miejskiej Ryszardem Kozioł oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Sokółce uczcili 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Złożenie kwiatów

W piątek 1 września 2017 roku Pani Burmistrz i towarzysząca jej delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Wolności w Sokółce. Ewa Kulikowska podkreśliła, jak ważna jest pamięć o wszystkich Polakach, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny.

Historycy szacują, że w II wojnie światowej uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych danych, zginęło w niej od 50 do 78 mln ludzi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content