Można składać wnioski o dofinansowanie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Projekt skierowany jest do wszystkich innowatorów: przedsiębiorców, firm szkoleniowych, uczelni, szkół, placówek szkoleniowych, coachów, trenerów, organizacji pozarządowych, samorządów – dla każdego, kto ma pomysł na innowację w zakresie kształcenia osób dorosłych. Poszukiwane są oryginalne pomysły, których celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób powyżej 25 roku życia.

  • niepowtarzalny pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
  • innowacyjny pomysł, który przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
  • innowacyjna koncepcja szkoleń lub doradztwa.

Wypełnione wnioski można składać drogą listową na adres wskazany w dokumentacji konkursowej. Termin składania wniosków:  od 5 września 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie projektu:
http://www.innowacje.zgd.com.pl/zapraszamy-skladania-wnioskow-trzeci-nabor/

Arkadiusz Mielczarek
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
tel. 91 852 26 09, fax. 91 85 22 618
kom. 501438365
e-mail: innowacje@zgd.com.pl
www.innowacje.zgd.com.pl

Skip to content