Podwodna sala zabaw

Od poniedziałku, 3 kwietnia 2017 r. zacznie działać w budynku Krytej Pływalni w Sokółce „Podwodna sala zabaw”. Bajeczny kącik będzie czynny siedem dni w tygodniu w godzinach 12:00-20:00 i przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Podwodna sala zabaw

„Podwodna Sala Zabaw” jest wspaniałym udogodnieniem dla osób, które chciałyby skorzystać z obiektów sportowych OSiR w Sokółce i jednocześnie zapewnić dzieciom wspaniałe atrakcje. Bezpłatnie skorzystać z sali będą mogli rodzice z dziećmi po okazaniu ważnego karnetu lub biletu wejścia na krytą pływalnię lub korty tenisowe.

W godzinach 8:00–15:00 salka może być udostępniana dzieciom niepływającym podczas lekcji wychowania fizycznego prowadzonych na krytej pływalni przez przedszkola i szkoły podstawowe. Opiekę nad nimi sprawować będzie nauczyciel.

Dzieci będą miały możliwość zabawy w dmuchanym zamku z mini zjeżdżalnią, skakania na trampolinie oraz zagrania w różnego rodzaju gry planszowe.

Remont pomieszczenia wykonali pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, a malunki ścienne wykonała pani Bożena Krawel. OSiR Sokółka na wyposażenie sali otrzymał 2500 zł dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Zapraszamy!

Paulina Sawicka, OSiR

Nagrody dla zawodników UKS „Omega”

Dziesięciu zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „OMEGA” otrzymało od Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej nagrody rzeczowe za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Pani Burmistrz spotkała się z młodymi sportowcami i ich rodzicami w poniedziałek 27 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim.

Zdjęcie grupowe

– Gratuluję sukcesów, które już stały się waszym udziałem. Zachęcam również, abyście znaleźli czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, które nie zawsze są związane ze sportem – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pani Burmistrz wręczyła nagrodzonym zawodnikom UKS „OMEGA” pamiątkowe dyplomy i zaprosiła wszystkich uczestników spotkania do wspólnego zdjęcia.

Nagrody rzeczowe otrzymali: Julia Sołoniewicz, Gabriela Czarnowicz, Oliwia Steć, Aleksandra Rogowicz, Zuzanna Rogowicz, Gabriela Poczobutt Odlanicka, Eryk Michałowski, Iga Kuklicz, Oliwia Radel, Justyna Łopatecka. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na Koncert Młodych Talentów

Plakat

Serdecznie zapraszamy na XV edycję Koncertu Młodych Talentów, który odbędzie się 30 marca 2017r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce ul. Grodzieńska 43.

Utalentowani uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności podczas występów wokalnych, instrumentalnych, odbędą się pokazy tańca nowoczesnego i ludowego oraz sztuki walki karate. Tradycyjnie odbędzie się loteria fantowa.

Dyrekcja i uczniowie
SP nr 1 w Sokółce

Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dzieci do przedszkola informujemy, iż są wolne miejsca w dwóch oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Integracyjnych.

Przedszkolaki

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat oraz 6 lat dla których zapewnione będą warunki przedszkolne, z trzema posiłkami dziennie. Kontakt w sprawie rekrutacji: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Grodzieńska 43, tel. 857112145.

W Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce przyjmowane są dzieci w 6 lat. Kontakt w sprawie rekrutacji: Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Szkolna 2, tel. 857112136.

Dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego, gmina ma więc obowiązek zapewnić im miejsca, ale niekoniecznie w wybranej przez rodzica placówce. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego przedszkola wybranego przez rodziców, Burmistrz Sokółki wskazuje wolne miejsce w innym przedszkolu lub oddziale.

29 marca 2017 r. w placówkach zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli:

 • Przedszkole nr 1 – 125 dzieci, brak wolnych miejsc.
 • Przedszkole nr 2 – 125 dzieci, brak wolnych miejsc.
 • Przedszkole nr 3 – 125 dzieci, brak wolnych miejsc.
 • Przedszkole nr 4 – 120 dzieci, brak wolnych miejsc.
 • Przedszkole nr 5 – 133 dzieci (125 dzieci w 5 oddziałach ogólnodostępnych, 8 dzieci w 2 oddziałach specjalnych), brak wolnych miejsc.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce – 12 dzieci, 13 wolnych miejsc w oddziale dzieci starszych, 25 wolnych miejsc w oddziale dzieci młodszych.
 • Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce – 15 dzieci, 12 wolnych miejsc.

Wydział Oświaty

Zaproszenie na spacery badawcze

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Wykonawca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka zapraszają mieszkańców gminy Sokółka na spacery badawcze w ramach projektu „Sokółka pełna życia Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”.

Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w konkretnych sprawach. Metodę tę stosuje się również do badania oceny przestrzeni oczami jej użytkowników. W trakcie spacerów zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna i filmowa. Zostaną zebrane Państwa uwagi i pomysły na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni i działania aktywizujące różne grupy społeczne.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość otaczającej nas przestrzeni. Terminy i miejsca spotkań zostały podane na plakacie.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

 • Lipowa Góra: 30.03.2017 r. w godzinach 8-18 -nr 1, 2, 3, 4, 5, żwirownia Żwir.
 • Sokółka: 30.03.2017 r. w godzinach 9-11 – ul. Mariańska Wieża ORANGE obok numeru 53.
 • Sokółka: 31.03.2017 r. w godzinach 8-19 – Oczyszczalnia ścieków.
 • Sokółka: 3.04.2017 r. w godzinach 9-12 – ul. Białostocka Myjnia, Orlen, Sklep Dziewiątkowski, Verde, KRESPOL, Genes, wieża telefonii komórkowej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:

www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

System zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych

Plakat

Zgodnie z polskim prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań.

Praca w gospodarstwie rolnym powoduje powstawanie dużej masy odpadów opakowaniowych. Etykieta każdego produktu informuje o niebezpieczeństwie lub zagrożeniach, jakie może on stwarzać, wskazując jednocześnie na sposób postępowania z opakowaniem. Zabrania się palenia opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wykorzystywania do innych celów. Zgodnie z wymogami prawnymi, powinny być one odpowiednio zagospodarowane na koszt i odpowiedzialność ich posiadacza. ZOBACZ WIĘCEJ

Nowe formularze w ZUS

Logo ZUS

Są bardziej czytelne i mniej w nich pisania – to jedno z głównych spostrzeżeń klientów, po pilotażu nowych formularzy wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W kwietniu, nowe uproszczone formularze wejdą do użytku w całym kraju.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył pilotaż nowych formularzy, którego celem było sprawdzenie jak są one oceniane przez naszych klientów. Zawarte w nich informacje podzielono na czytelne sekcje, zmniejszono liczbę stron, zredukowano ilość wymaganych do wpisania danych oraz dodano prostą instrukcję wypełniania. Ogromnym plusem jest również zastąpienie kliku wniosków jednym. Nowe formularze spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem Klientów. Z aprobatą przyjęto ich wygląd, a zastosowanie prostego języka sprawiło, że klienci stwierdzili, że są one przystępne i zrozumiałe oraz ich wypełnianie zajmuje zdecydowanie mniej czasu – podkreśla Urszula Matan Naczelnik wydziału  Obsługi Klientów i Korespondencji

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje LI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala nr 101.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/10966

Dzielmy się dobrą literaturą

Plakat

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza do włączenia się w akcję ph. „Dzielmy się dobrą literaturą”. W ramach akcji zorganizowana zostanie zbiórka książek dla dzieci przebywających w sokólskim szpitalu.

Pod koniec 2015 r. sokólski szpital w ramach akcji „Zaczytane biblioteki”, wygrał półkę i zestaw książek dla najmłodszych. Szpitalna biblioteczka cieszy się dużym zainteresowaniem małych pacjentów, dlatego Biblioteka Publiczna w Sokółce postanowiła zorganizować tę akcję. Dzieci sięgają po książeczki chętnie, często zabierają je również do domów. Biblioteczka jest z każdym dniem uboższa, dlatego chcemy wzbogacić ją o nowe pozycje. Czytanie jest, naszym zdaniem, jedną z najlepszych metod na uprzyjemnienie dzieciom stresującego pobytu w szpitalu.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się do akcji i podarowania książki dziecięcej dla Oddziału Dziecięcego w Sokółce.

Książki zbierane będą w Bibliotece Publicznej w Sokółce, Os. Centrum 21, a także w sokólskich szkołach i przedszkolach. Akcja trwa od 3 do 18 kwietnia 2017 r. Książki zostaną przekazane szpitalowi 22 kwietnia, w Światowy Dzień Książek.

(KB)

Uczniowie z Bogusz z wizytą u strażaków

20 marca 2017 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Boguszach, pod opieką pani Marty Fornal i pana Krzysztofa Kosackiego, odwiedzili jednostkę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w celu poznania specyfiki pracy strażaków.

Zdjęcie grupowe

Dzięki ich życzliwości dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda i działa stanowisko dowodzenia, gdzie przyjmowane są zgłoszenia alarmowe, obejrzeć samochody, w tym wóz ratownictwa chemicznego i wóz z wysięgnikiem do zadań na wysokościach oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a nawet siłownię, w której strażacy utrzymują swoją sprawność fizyczną na wysokim poziomie. Wysłuchały opowieści o ich trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Miały też możliwość przymierzenia specjalistycznego stroju, wejścia do wozu strażackiego oraz obserwacji działań strażaków podczas alarmu próbnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

UKS “Batory” na zawodach w Suwałkach

24 i 25 marca 2017 r. odbyła się w Suwałkach I runda Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwa Młodzików 12 i 13 letnich. Udział w zawodach mogli wziąć tylko ci pływacy, którzy w listopadzie 2016 roku wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wszechstronności i Wytrzymałości Stylowej w Michałowie.

Zawody w Suwałkach

Klub UKS „Batory” reprezentowały dwie zawodniczki: Aleksandra Kaźmierczak oraz Weronika Bergiel. Zawody te jako jedne z nielicznych umożliwiają pływakom starty na długich dystansach, a długie dystanse to zdecydowanie żywioł naszych zawodniczek.

Dziewczyny w trakcie 2 dni zawodów wystartowały w tych samych 4 konkurencjach. Ola pokazała, że jest specjalistką od stylu dowolnego i zdobyła 2 brązowe medale: na 100 i na 400 metrów. Zdobyła też dwukrotnie 5 miejsce na 100m stylem motylkowym oraz bardzo trudnym technicznie 200m stylem zmiennym. Pokazała tym samym swoją dużą wszechstronność i wywalczyła bardzo wysokie 7 miejsce w klasyfikacji generalnej dziewcząt. Weronika najlepszy wynik osiągnęła w konkurencji 100m stylem motylkowym zajmując 7 miejsce. Ponadto zajęła 11 miejsce na 200m stylem zmiennym, 13 na 400 metrów stylem dowolnym oraz 17 miejsce w sprinterskim dystansie 100m stylem dowolnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Grand Prix Sokółki w tenisie o Puchar Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Sokółki w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Sokółki.

Turniej tenisa ziemnego

Rywalizacja toczyć się będzie w formie siedmiu odrębnych turniejów w sezonie (od kwietnia do października). Pierwszych sześć turniejów odbędzie się w formule otwartej (każdy będzie mógł się zapisać), a zawodnicy oprócz nagród zdobywać będą też punkty do rankingu. W ostatnim siódmym turnieju weźmie udział najlepszych ośmiu tenisistów z rankingu Grand Prix Sokółki w Tenisie Ziemnym, a do zdobycia będzie podwójna ilość punktów. Zwycięzcę cyklu Grand Prix poznamy po zsumowaniu punktów rankingowych z wszystkich siedmiu turniejów – na najlepszych czekać będą atrakcyjne nagrody!

Pierwszy turniej odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2017 r. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną na adres osir@sokolka.pl w treści należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu do 19 kwietnia 2017 r. Natomiast 20 kwietnia zgłoszeni zawodnicy otrzymają (w mailu zwrotnym) diagram rozgrywek z dokładnymi godzinami rozgrywania spotkań. Opłata wpisowa wynosi 10 zł i pobierana będzie w dniu zawodów.

DO POBRANIA:
Regulamin turnieju 22-23.04.2017
Regulamin Grand Prix

OSiR, Paulina Sawicka

UKS „Omega” na zawodach w Suwałkach

W dniach 24-25 marca 2017 r. na basenie Aquaparku w Suwałkach odbyła się I runda Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i 13-letnich w pływaniu. UKS Omega na zawodach reprezentowana była skromnie przez trzech pływaków: Zuzannę Rogowicz, Oliwię Steć i Daniela Mrozowicza.

Pływanie

Była to  to najważniejsza impreza pływacka w tym roku dla zawodników z rocznika 2004 i 2005, mająca zasięg ogólnopolski. W zawodach startowało ponad 80 najlepszych zawodników z  klubów z województwa podlaskiego. Każdy zawodnik miał możliwość 4 startów indywidualnych w ciągu dwóch dni zawodów.

Pływacy UKS Omega przygotowani przez trenerów Konrada Stackiewicza oraz Rafała Czarneckiego osiągnęli sukces i zdobyli 5 medali.

W roczniku 2004 świetnie zaprezentowała się Zuzanna Rogowicz, choć startowała tylko w pierwszym dniu zawodów. Zawodniczka po bardzo dobrym występie zdobyła brązowy medal na dystansie 400m stylem dowolnym oraz zajęła szóste miejsce w wyścigu na 100m stylem motylkowym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przystanek Nadzieja w przedświątecznej atmosferze

Zdjęcie grupowe

Do Świąt Wielkanocnych pozostało niewiele dni, więc Stowarzyszenie „Barka” postanowiło zorganizować warsztaty plastyczne ph. „Świąteczna kartka”.

Każdy z uczestników miał zaprojektować i wykonać świąteczną pocztówkę. Rezultaty przerosły oczekiwania wszystkich. Powstały przepiękne i oryginalne prace, bogato zdobione kolorowymi pisankami, barankami, baziami i innymi wielkanocnymi motywami. Wywołana tym sposobem świąteczna radość szybko przeniosła się na rozmowy prowadzone przy herbacie i pysznych, upieczonych przez wolontariuszy ciastach. ZOBACZ WIĘCEJ

Wielkanocne tradycje w Sokólskim Ośrodku Kultury

Sokólski Ośrodek Kultury i Muzeum Ziemi Sokólskiej serdecznie zapraszają dzieci wraz z rodzicami na wspólne zdobienie pisanek i wykonywanie palm wielkanocnych. Spotkanie odbędzie się w sobotę 1 kwietnia o godzinie 11.00 w kawiarni „Lira”.

Plakat

Będzie to okazja do nauki tradycyjnej metody zdobienia jaj – batiku, w której to wzór na pisance wyrysowuje się gorącym woskiem. Będziemy wspólnie wykonywać tradycyjne palmy wielkanocne. Porozmawiamy też o tradycjach wielkanocnych i dawnych zwyczajach. Warto wspomnieć, że pracownicy Sokólskiego Ośrodka Kultury od wielu lat biorą udział w Wojewódzkim Przeglądzie „Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych” i mają duże doświadczenie w tym temacie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, prosimy o przyniesienie wydmuszek lub gotowanych jajek do ozdobienia, nożyczek oraz gałązek bukszpanu.

Od poniedziałku 3 kwietnia 2017 r. zapraszamy szkoły i przedszkola, które chciałyby obejrzeć stół wielkanocny oraz posłuchać o tradycjach i zwyczajach wiosennych. Chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt z Muzeum: tel. 857112486 lub muzeum.sokolka@gmail.com. Wstęp bezpłatny.

Aleksandra Pluta

Skip to content