Konsultacje społeczne – Formularz

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka.

Prosimy o wybór zakresu konsultacji, do której zgłaszacie Państwo opinie, uwagi, postulaty, propozycje, rekomendacje.
(Nr lub nazwy terenu wraz z jego lokalizacją)
(Podanie argumentów, rekomendacji)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Urząd Miejski w Sokółce. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konsultacjach.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Skip to content