Gminne wyniki Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W konkursie gminnym wzięło udział 29 uczniów.

18 lutego 2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Sokółce przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej p.h. „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie gminnym wzięło udział 29 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Uczniowie reprezentowali następujące szkoły: SP nr 1 w Sokółce, SP w Lipinie, SP w Boguszach, SP w Gieniuszach, SP w Kamionce Starej, SP w Malawiczach Dolnych, ZSI w Sokółce, ZSO nr 2 w Sokółce, Gimnazjum nr 1 w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konsultacje w sprawie dróg

We wtorek 16 lutego w sokólskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie realizacji inwestycji drogowych na 2016 i propozycji na 2017 rok. Uczestniczyli w nim Starosta Sokólski Piotr Rećko, Z-ca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Pul, Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Helena Czaplejewicz, Andrzej Kirpsza, oraz Sołtysi wsi Zawistowszczyzna i Igryły, a także przedstawiciele mieszkańców.

W czasie spotkania

Na wstępie Starosta Sokólski przywitał zgromadzonych oraz poinformował o przedmiocie spotkania. Następnie Z-ca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz zaproponował przyjęcie zasady, że w pierwszej kolejności do realizacji – w ramach współfinansowania przez Gminę Sokółka i Powiat Sokólski – przyjmujemy drogi o nawierzchni żwirowej, tak aby rezultat modernizacji był jak najbardziej odczuwalny i zaspokający potrzebę dojazdu do miasta Sokółka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1-29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1-31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronie: bip.minrol.gov.pl

Konkurs Junior Champion rozstrzygnięty!

17 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce po raz piąty odbył się etap międzyszkolny konkursu języka angielskiego dla trzecioklasistów. Do rywalizacji o tytuł Junior Champion przystąpiło 27 uczniów z 7 szkół z naszej gminy ( SP1, ZSI, SP3 oraz szkoły podstawowe w Janowszczyźnie, Boguszach, Starej Kamionce i Starej Rozedrance).

Laureaci konkursu

Uczniowie uczestniczący w konkursie zostali wyłonieni na drodze eliminacji szkolnych. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek, a laureaci i osoby wyróżnione dostały nagrody ufundowane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1. Wszystkim dopisywał dobry humor i chęć zabawy językiem angielskim, dlatego z niecierpliwością i radością czekamy na kolejną edycję, w której na pewno nie zabraknie mistrzów języka angielskiego.

Laureaci konkursu:
I miejsce – Martyna Trochim – SP w Starej Kamionce
II miejsce – Aleksandra Fiedziukiewicz SP 1 w Sokółce
III miejsce – Bartosz Stupak SP 1 w Sokółce
Wyróżnienia:
Leon Jatkowski SP 1 w Sokółce
Zofia Sałak SP 1 w Sokółce
Adrian Słoma SP 3 w Sokółce

Monika Horosz

Sześciolatek w szkole

Reforma systemu oświaty, która nakłada obowiązek szkolny na dzieci siedmioletnie wnosi zmiany organizacyjne, które również dotykają placówki oświatowe z naszej gminy. Na zaproszenie dyrektorów sokólskich przedszkoli odbywają się spotkania z rodzicami dzieci sześcioletnich.

Zebranie w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce
Zebranie w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce

W spotkaniach uczestniczą Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk, Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce Pani Maria Lilla Andrzejewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce Pan Zbigniew Laszuk, pracownice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na czele z Dyrektor Panią Teresą Andrzejewską. Podczas spotkań przedstawiane są ważne argumenty za wcześniejszym posłaniem dziecka do szkoły do klasy pierwszej lub do oddziału przedszkolnego, które od 1 września 2016 r. będą funkcjonowały w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce, w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce oraz we wszystkich szkołach w terenie. ZOBACZ WIĘCEJ

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Plakat

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r.

W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

DO POBRANIA: Lista punktów udzielających pomoc

Pokrzywdzeni.gov.pl

Burmistrz Sokółki informuje

Burmistrz Sokółki informuje, że mieszkańcom miasta i gminy Sokółka dostarczane są informacje o numerach kont indywidualnych do opłat za:
– gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wzór informacji o koncie
Wzór dostarczanej informacji o indywidualnym rachunku bankowym

Indywidualne rachunki przypisane do płatnika, umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności. UWAGA! Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podatnikom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków i opłat.

Dodatkowych informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zasięgnąć pod numerem telefonu 85 7110917.

Informacje dotyczące opłat podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego dostępne są pod numerem telefonu 85 7110913.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Pierwszy wyścig i pierwsza wygrana!

W Walentynkową niedzielę Jaś Kaźmierowski z SKK Metal Fach wystartował w swoim pierwszym wyścigu w tym roku – II etapie Mazovia MTB Zimą.

Trasa w Karczewie była wymagająca (sporo piachu) a jej dystans wynosił 7 km. Jaś od samego startu kontrolował przebieg wyścigu i pewnie wygrał swoją kategorię wiekową do lat 9. W klasyfikacji OPEN do lat 12 Jasiu zajął doskonałe 6 miejsce na 33 startujących.

Kolejny wyścig z cyklu Mazovia MTB Zimą już 28 lutego 2016 w miejscowości Długosiodło.

Janusz Kaźmierowski

W rocznicę tragicznych wydarzeń

Wspólną modlitwą pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru w Sokółce uczczono pamięć Polaków, którzy 76 lat temu stali się ofiarą masowych deportacji na Sybir. W obchodach wzięli udział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz Sekretarz Sokółki Adam Łajkowski.

Krystyna Biziuk
Krystyna Biziuk przeżyła gehennę zesłania

– Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Żadna z poprzednich rocznic nie zgromadziła w tym miejscu tylu osób – powiedziała nie kryjąc wzruszenia Krystyna Biziuk, która przeżyła gehennę zesłania.

W uroczystości pod pomnikiem uczestniczyła delegacja ze Starostwa Powiatowego w Sokółce, uczniowie sokólskich szkół wraz z nauczycielami i dyrekcją, służby mundurowe, duchowni, a także mieszkańcy Sokółki.

Przez wiele lat nie można było nawet mówić o tej bolesnej rocznicy – przypomniał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatne badania dla kobiet w wieku 50–69 lat

Dla pań urodzonych w 1966 roku przysługuje już bezpłatne badanie mammograficzne, refundowane przez NFZ, realizowane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi!

Mammograf

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w Sokółce w dniach 23 i 24 lutego 2016 r. w mammobusie za Urzędem Miejskim, pl. Kościuszki 1.

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. ZOBACZ WIĘCEJ

Prezentacja podsumowująca projekt

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce – sala multifunkcjonalna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce”, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą projekt.

DO POBRANIA: Prezentacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

PR

Rozszerzona oferta e-booków

Rozszerzona została oferta skierowana do czytelników e-booków. Można skorzystać z bezpłatnego rocznego dostępu do 1007 tytułów e-booków w czytelni IBUK LIBRA.

E-buk plakat

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Sokółce po odbiór kodów niezbędnych do rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy. Naprawdę warto! Księgozbiór wirtualnej czytelni to elektroniczne publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe oraz beletrystyczne – wydane przez renomowane polskie oficyny.

Jak korzystać z czytelni IBUK LIBRA? W pierwszej kolejności należy przyjść do biblioteki /Os. Centrum 21/ po kod dostępu. Następnie rejestrujemy się na stronie www.libra.ibuk.pl podając adres e-mail i hasło.  Po założeniu konta czytelnik jest rozpoznawany przez system i może korzystać z zasobów do których ma uprawnienia. Założenia osobistego konta myIbuk, umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem takich jak: zaznacz tekst, wprowadź zakładki, notatki, generuj bibliografię, korzystaj ze słownika i encyklopedii.

ZOBACZ WIĘCEJ

II konsultacje dotyczące wiaduktu

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla zadania “Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w mieście Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”, zapraszam do konsultacji społecznych, które odbędą się w środę 10 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali “Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1 w Sokółce.

Koncepcja wiaduktu

DO POBRANIA: Koncepcja rozwiązań drogowych

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Wystawa kasków w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na lutową wystawę ph. „Od cromwella po jeta – historia kasków motocyklowych”.

Kaski pochodzą z kolekcji Grzegorza Sosińskiego i Klubu „Moto Retro” Białystok. Motor WFM z 1962 r. i rower udostępnił Grzegorz Sosiński. Za współpracę i wypożyczenie eksponatów serdecznie dziękujemy. Ekspozycję można oglądać w godzinach pracy biblioteki od poniedziałku do soboty.

(KB)

Skip to content