Burmistrz Sokółki informuje

Burmistrz Sokółki informuje, że mieszkańcom miasta i gminy Sokółka dostarczane są informacje o numerach kont indywidualnych do opłat za:
– gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wzór informacji o koncie
Wzór dostarczanej informacji o indywidualnym rachunku bankowym

Indywidualne rachunki przypisane do płatnika, umożliwiają automatyczną identyfikację tytułu płatności. UWAGA! Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podatnikom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków i opłat.

Dodatkowych informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zasięgnąć pod numerem telefonu 85 7110917.

Informacje dotyczące opłat podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego dostępne są pod numerem telefonu 85 7110913.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content