Burmistrz Sokółki zawiadamia

Stosownie do art. 39 ust. 6A ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460) Burmistrz Sokółki zawiadamia o zamiarze opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.:

  • GR.7013.19.2016.GK – „Budowa dróg gminnych ul. Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Prusa, Zofii Nałkowskiej, Henryka Sienkiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Władysława Reymonta”,
  • GR.7013.20.2016.GK – „Budowa dróg gminnych ul. Władysława Reymonta, Żwirki i Wigury, Stanisława Skarżyńskiego, Dywizjonu 303”,
  • GR.7013.21.2016.GK – „Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka”,
  • GR.7013.22.2016.GK – „Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara”,
  • GR.7013.23.2016.GK – „Budowa chodników w ciągu dróg gminnych ul. Cicha, Nadrzeczna, Poprzeczna, Spokojna, Stawowa, Wierzbowa, Wspólna”,
  • GR.7013.24.2016.GK – „Budowa drogi gminnej Bogusze-Boguszowski Wygon”,
  • GR.7013.25.2016.GK – „Budowa drogi gminnej we wsi Nomiki”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi gminnej kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a — 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

GK


Zobacz również

Skip to content