Sześciolatek w szkole

Reforma systemu oświaty, która nakłada obowiązek szkolny na dzieci siedmioletnie wnosi zmiany organizacyjne, które również dotykają placówki oświatowe z naszej gminy. Na zaproszenie dyrektorów sokólskich przedszkoli odbywają się spotkania z rodzicami dzieci sześcioletnich.

Zebranie w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce
Zebranie w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce

W spotkaniach uczestniczą Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk, Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce Pani Maria Lilla Andrzejewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce Pan Zbigniew Laszuk, pracownice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na czele z Dyrektor Panią Teresą Andrzejewską. Podczas spotkań przedstawiane są ważne argumenty za wcześniejszym posłaniem dziecka do szkoły do klasy pierwszej lub do oddziału przedszkolnego, które od 1 września 2016 r. będą funkcjonowały w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce, w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce oraz we wszystkich szkołach w terenie.

Niekiedy brak dostatecznej wiedzy jest właśnie przyczyną niepotrzebnych lęków rodziców.  W naszej gminie istnieją poważne obawy, że dzieci 6 letnie pozostając w przedszkolach, zablokują miejsca 3 latkom, a od 1 września 2016 r. nie we wszystkich szkołach podstawowych powstaną klasy pierwsze – o tak ważnych problemach mówił Zastępca Burmistrza Pan Adam Kowalczuk. Dlaczego więc warto posłać sześciolatka do szkoły przekonywali dyrektorzy szkół Pani Lilla Andrzejewska i Pan Zbigniew Laszuk. Dziecko w wieku 6 lat ma silną potrzebę poznawania, stawania przed nowymi wyzwaniami. Przedszkole nie jest w stanie w pełni zaspokoić tych potrzeb u dziecka. Dziecko w szkole zaspokaja swoją ciekawość świata, poznaje nowe rzeczy, nabywa nowe umiejętności i chętnie wykorzystuje je w codziennym życiu. Wbrew obiegowym opiniom, dziecko rozpoczynające naukę w I klasie nie musi znać liter, czytać i sprawnie liczyć, bo te umiejętności nabędzie dopiero w szkole.  O tym czy dziecko posiada tzw. gotowość szkolną zaświadcza przedszkole w diagnozie przedszkolnej, ale i sami rodzice mogą w łatwy sposób to zweryfikować, porównując swoje obserwacje do wytycznych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub przebadać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Według  badań, na które powołuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że po roku nauki w szkole – dzieci, które rozpoczęły ją jako sześciolatki mają wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki i czytania niż rówieśnicy, którzy do szkoły poszli w wieku 7 lat. Także testy robione na koniec III klasy wypadają lepiej wśród tej pierwszej grupy. Ponadto dzieci, które zaczynają o rok wcześniej przygodę z edukacją, są lepiej rozwinięte od rówieśników, a ich duży potencjał umysłowy jest efektywniej wykorzystywany. Dziecko, które wokół siebie nie ma bodźców, które skłaniają je do wysiłku – nie rozwija się umysłowo. Zatem im wcześniej dziecko rozpocznie naukę w szkole, tym szybciej rozwinie swoje umiejętności i uzdolnienia. Stanie się przy tym dojrzalsze emocjonalnie, bardziej samodzielne, odważne, pewniejsze siebie i będzie łatwiej nawiązywało kontakt z rówieśnikami i dorosłymi niż jego koledzy, którzy pozostali w przedszkolu. Dziecko rozpoczynające naukę w szkole w wieku 6 lat szybko prześcignie rówieśników w rozwoju i ułatwi sobie pokonywanie kolejnych szczebli edukacji. Wcześniej rozpoczęta edukacja to lepsze wyniki. Takie dzieci mają później większą motywację do nauki i rzadziej wypadają z systemu edukacyjnego. Dużym plusem jest obowiązkowa nauka języka obcego w pierwszej klasie oraz możliwość korzystania z komputera i Internetu. Szybszy start to o wiele łatwiejsze zdobywanie kolejnych poziomów wiedzy w tych obszarach edukacji. Nie jest tajemnicą, że młodsze dzieci uczą się i zapamiętują o wiele szybciej niż te starsze. Ta umiejętność osłabia się z wiekiem, dlatego tym bardziej warto zaczynać, gdy dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny. Idąc do pierwszej klasy, sześciolatek od samego początku uczy się z jednym nauczycielem. Nie występuje tu więc problem, który obserwowano do tej pory, gdy dzieci po pierwszym kontakcie z literami w przedszkolu szły do szkoły, w której nowy nauczyciel stawia przed nimi nieco inne wymagania. Jego sposób prowadzenia zajęć był inny niż ten, do którego dzieci przyzwyczaiły się w zerówce. Dzięki temu, że teraz  nauka pisania i czytania rozpoczyna się dopiero w szkole, od samego początku dziecko jest uczone przez tego samego nauczyciela, który poznaje jego możliwości i wybiera najlepszą dla dziecka metodę nauki. Ten sam nauczyciel i znane wymagania to brak stresu dla dziecka i jego rodziców, którzy dobrze komunikują się z wychowawcą rozumiejącym potrzeby ich pociechy.

Sześciolatek aktywnie zdobędzie wiedzę w sposób dostosowany  do wieku. W pierwszej klasie dziecko rozpoczyna naukę czytania i pisania, tak jak to było wcześniej w zerówce, ale wiedzę tę zaczyna wykorzystywać w szerszym kontekście. Program nauczania jest integrowany, czyli w ciągu jednej lekcji dziecko otrzymuje wiedzę z różnych obszarów. Różne treści edukacyjne na jednych zajęciach to odpowiedź na potrzeby dziecka, które nie zawęża swojej ciekawości świata do jednego tematu i jest żądne wiedzy w szerszym ujęciu. Istotną rzeczą jest również system oceniania. W pierwszych trzech klasach uczniowie nie otrzymują normalnych stopni – głównie są to oceny opisowe lub rysunkowe, które działają motywująco. Wprowadzając reformę szkolnictwa, położono ogromny nacisk na przygotowanie szkół na przyjęcie młodszych dzieci. Dziś większość szkół nie przypomina już tych sprzed kilku lat.  Zmodernizowano sale lekcyjne, wydzielając w nich część rekreacyjną, powiększono świetlice, dostosowano łazienki i stołówki. Zainwestowano w wyposażenie szkół w sprzęty i zabawki edukacyjne oraz unowocześniono place zabaw. Ustalono,  że klasy nie mogą być przepełnione, a do pracy z najmłodszymi zostali wytypowani nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem – znający potrzeby sześciolatków. Dzisiejszy system edukacji liczy się z potrzebą zabawy wśród uczniów klas pierwszych, dlatego sam program nauczania przewiduje wiele rozwiązań, które zaspokajają potrzebę zarówno rozrywki, jak i nauki u sześciolatka. Zajęcia w klasie są przeplatane zabawami ruchowymi, a sam nauczyciel obserwując potrzeby dziecka,  decyduje o czasie trwania poszczególnych zajęć.

Harmonogram spotkań:

– 11 lutego o godz. 15:30 w Przedszkolu nr 3, ul. Kresowa 73, Dyrektor Janina Olechno,
– 12 lutego o godz. 16:00 w Przedszkolu nr 1, ul. Sikorskiego 4, Dyrektor Barbara Dubrówko,
– 16 lutego o godz. 15:15 w Przedszkolu nr 4, ul. Kołłątaja 22, Dyrektor Irena Szarkowska,
– 17 lutego o godz. 15:30 w Przedszkolu nr 2, ul. Osiedle Zielone 5, Dyrektor Elżbieta Pawlukiewicz,
– 18 lutego o godz. 16:00 w Przedszkolu nr 5, ul. Osiedle Centrum 18, Dyrektor Lucyna Szymańska.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

– Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Grodzieńska 43, tel. 857112145,
– Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Szkolna 2, tel. 857112136,
– Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego, Plac Kościuszki 1, tel. 857110942.

OS

Skip to content