Przygotowania do jubileuszu

Jaki przebieg będą miały obchody 20-lecia Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy” – temu zagadnieniu poświęcono spotkanie, do jakiego doszło w poniedziałek 16 marca w sokólskiej Kawiarni „Lira”.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Zbigniew Dębko, założyciel „Sokólskich Wrzosów” Henryk Cudnik, twórca muzycznych sukcesów zespołu, a jednocześnie jego dyrygent – Piotr Czeczot.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych.

Wykaz placówek świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

http://www.bialystok.uw.gov.pl/

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

herb_sokolki_140x165

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje VIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 20 marca 2015 r. (piątek) o godz. 8:00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala nr 101.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2506

Charytatywny turniej tenisa ziemnego

15 marca 2015 r. odbył się charytatywny turniej tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora OSiR w Sokółce. Pomimo niskiej temperatury i dość silnych podmuchów wiatru do zawodów przystąpiło 7 tenisistów. Głównym celem turnieju była zbiórka pieniędzy dla potrzebującej kosztownego leczenia Kai. Wśród tenisistów i pracowników OSiR w Sokółce udało się zebrać 500 zł.

turniej_tenisa_2015-03-15

Turniej został rozegrany systemem „brazylijskim” – druga porażka eliminuje z turnieju. Od początku zawodnicy wykazywali wielkie zaangażowanie i chęć zwycięstwa w każdej akcji. Po rozegraniu 9 meczy poznaliśmy półfinalistów: Rafał Bielski, Kamil Biziuk, Piotr Samojłowicz oraz Stanisław Sacharczuk. Na tym etapie turnieju z grą pożegnali się: Tomasz Szoka, Michał Borowski oraz Damian Kundzicz. W grach półfinałowych lepsi okazali się Stanisław Sacharczuk pokonując Kamila Biziuka 6:1 oraz Rafał Bielski zwyciężając z Piotrem Samojłowiczem 6:0. Mecze o 3 miejsce i finał przyniosły wiele emocji oraz długich i zaciętych akcji. Po bardzo wyrównanym meczu Kamil Biziuk minimalnie zwyciężył z Piotrem Samojłowiczem 7:6 (8:6). Mecz finałowy to już festiwal wspaniałych zagrań, zawodnicy bardzo rzadko popełniali błędy, a wymiany  trwały zwykle bardzo długo. W pojedynku doświadczenia (Stanisław Sacharczuk) i młodości (Rafał Bielski) wzięło górę opanowanie i cierpliwość Stanisława Sacharczuka, który zwyciężył 6:3 i tym samym sięgnął po puchar Dyrektora OSiR w Sokółce w charytatywnym turnieju.

Więcej informacji, zdjęć i filmik można zobaczyć na http://www.osir.sokolka.pl

OSiR w Sokółce

Zaproszenie na szkolenie online

Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie online „Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne”.

szkolenie_online_karta

W ciągu 8 dni kursanci dowiedzą się, między innymi, jak pozyskiwać i opracowywać zbiory historyczne oraz jak je upowszechniać w Internecie. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu. Pierwsza edycja szkolenia odbędzie się w połowie maja, druga w połowie czerwca 2015.

Osoby zainteresowane powinny dysponować komputerem z dostępem do Internetu, wyposażonym w kamerę, słuchawki i mikrofon. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia za pomocą formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie http://archiwa.org

Kontakt: e-mail: szkolakarty@karta.org.pl, tel. 22 844-10-55, strona: www.karta.org.pl

Fundacja Ośrodka KARTA

Białorusini z wizytą w Sokółce

– Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o waszym mieście i perspektywach jego rozwoju – powiedzieli goście z Białorusi, którzy w poniedziałek 16 marca spotkali się z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską. Grupa złożyła wizytę w sokólskim Urzędzie Miejskim.

dziennikarze_z_grodna

Wizytę delegacji z Białorusi w Sokółce zainicjowali: Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
– W naszej grupie mamy kilku dziennikarzy. Chcemy napisać relację z tej wizyty – wyjaśnili Białorusini.

W trakcie spotkania z Panią Burmistrz goście pytali m.in. możliwości nawiązania współpracy Sokółki z jakimś miastem zza wschodniej granicy.
– Mamy już jedną gminę z Białorusi, z którą nawiązaliśmy współpracę. To Iwie. Teraz bardzo zależy nam na podpisaniu deklaracji o współpracy z pobliskim Grodnem. Wspólnie moglibyśmy realizować projekty transgraniczne. Zawsze powtarzam, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, dlatego warto tworzyć coś wspólnie. Przygraniczne położenie Sokółki otwiera przed nią wiele możliwości. Chcemy się otwierać na Wschód. Będę usilnie zabiegać o uruchomienie małego ruchu przygranicznego – powiedziała Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Targi Ekonomii Społecznej w Sokółce

25 kwietnia 2015 roku w godzinach 11.00-15.00 odbędą się w Sokółce Targi Ekonomii Społecznej. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania działalności organizacji trzeciego sektora mieszkańcom powiatu sokólskiego.

W Targach mogą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia,  fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej z terenu powiatu sokólskiego. Udział w targach jest bezpłatny! Zapewniamy stoiska dla wystawców.

W programie: Konkursy z nagrodami, prezentacja stowarzyszeń, animacje i zabawy dla dzieci: malowanie twarzy, baloniki, bańki mydlane, pokazy zumby, występ zespołu InPuls, obsługa konferansjerska.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 15 kwietnia 2015 r.. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres organizatora targów: marta@bayermedia.pl, tel. 690 552 796. Organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. Targi finansowane są z funduszy UE.

DO POBRANIA: Karta zgłoszeniowa

Marta Kot, Bayer Media
tel.kom.: +48 690 552 796, tel.: (+48) 87-562 78 23

Każdy ma prawo do szczęścia

Konferencja poświęcona integracji społecznej, zdiagnozowaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej odbyła się w piątek 13 marca w sokólskiej Kawiarni „Lira”. Na spotkanie zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Za hasło konferencji przyjęto słowa wybitnego pedagoga specjalnego Marii Grzegorzewskiej – „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.

konf_2015-03-13

Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. Następnie głos zabrała Burmistrz Ewa Kulikowska.
– Mam nadzieję , ze dzisiejsze spotkanie uzmysłowi rodzicom dzieci niepełnosprawnych, że nie są pozostawieni sami sobie ze swoimi problemami. Jako samorząd, chcemy wam pomagać i wspierać, a nie tworzyć bariery. Rozmawiajmy i podejmujmy konstruktywne działania – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z przedsiębiorcami

O możliwości utworzenia sokólskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz o gminnych inwestycjach rozmawiano na spotkaniu, które odbyło się w środę 11 marca 2015 r. w „Zajeździe Bakunówka” w Sokółce. Zorganizowano je z inicjatywy Stowarzyszenia Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz oraz Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Robert Żyliński.

sp_przedsiebiorcy

– Działanie specjalnej strefy jest proste. Przedsiębiorca inwestuje w zamian za ulgi w podatku dochodowym. Żeby wejść w strefę, trzeba ponieść nakłady inwestycyjne w minimalnej wysokości 100 tys. euro – tłumaczył Robert Żyliński.

SSSE ma czterech właścicieli. To Skarb Państwa oraz gminy Ełk, Gołdap i Suwałki.
– Obecnie prowadzimy siedem podstref, w tym dwie zamknięte. W najbliższym czasie chcemy otworzyć osiem kolejnych podstref – dodał Prezes SSSE.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał:

Uwagi do powyższych projektów uchwał prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail dodatki@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Danuta Zaniewska, pok.304, tel. 85 7110935.

Uwagi do powyższych projektów uchwał prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail oswiata@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 304, tel. 85 7110935.

Danuta Zaniewska, Anna Żemajduk

Finał Igrzysk Województwa Podlaskiego w Pływaniu

20150311_120130

11 marca 2015 r. na pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie przeprowadzony został Finał Igrzysk Województwa Podlaskiego w Pływaniu. Są to najważniejsze zawody pływackie szkół podstawowych w naszym regionie.

W finale prawo startu miało po 12 najlepszych dziewcząt i chłopców w czterech stylach pływackich oraz po 12 sztafet wyłonionych podczas czterech półfinałów wojewódzkich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Możliwe zakłócenia w dostawie wody

mpwik_logo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w związku z pracami przy konserwacji – modernizacji zbiornika ziemnego przy ul. Mickiewicza w dniach 17-19 marca 2015 r. (wtorek-czwartek) mogą nastąpić zakłócenia w dostawach i jakości wody.

Za ewentualne trudności przepraszamy.

Mirosław Tałałaj
Dyrektor MPWiK Sp. z o.o.

Nagroda Marszałka dla SP w Starej Rozedrance

10 marca 2015 r. do Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance dotarł czek opiewający na kwotę 3000 zł, potwierdzający wyróżnienie w konkursie ph. „Zbieraj nie wyrzucaj” – w ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałka Województwa Podlaskiego.

wyr_uczn_st_rozedranka

Konkurs prowadzony przez Samorząd Szkolny polegał na zbiórce zużytych baterii i cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły. Najwięcej baterii zebrali:

– Daniel Łukaszewicz – 245,5 kg – indywidualne wyróżnienie w konkursie i nagroda (tablet)
– Bartosz Lewkowicz – 34,5 kg
– Angelika Hawryluk – 34 kg

Łącznie w szkole zebrano 315, 9 kg baterii – około 5 kg w przeliczeniu na 1 ucznia. W ramach realizacji czeku szkoła otrzymała liczne nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych.

Grażyna Kozłowska
SP Stara Rozedranka

Życzenia dla Sołtysów

Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska. Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję, ma też swój Dzień – 11 marca.

roze

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa, składamy najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, zadowolenia z osiągniętych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim mieszkańcom.

Życzymy wytrwałości i odwagi w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, mnóstwo pozytywnej energii i przyjaznych ludzi, z którymi przyjdzie się Państwu spotkać.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Daniel Supronik

Dodatkowe pieniądze na biblioteki

Sokółka znalazła się wśród dziewięciu samorządów województwa podlaskiego, które przez sześć kolejnych lat – do roku 2020 – będą otrzymywały po 45 tys. złotych wsparcia na rozwój edukacji i czytelnictwa.

Źródło fot. WrotaPodlasia.pl
Źródło fot. WrotaPodlasia.pl

Stosowne porozumienia w tej sprawie zostały podpisane we wtorek 10 marca przez Marszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko, Członka Zarządu Bogdana Dyjuka oraz przedstawicieli samorządów. Sokółkę reprezentowała Burmistrz Ewa Kulikowska.

Podpisane porozumienia to skutek uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego – podjętej jeszcze przez poprzedni Zarząd – o likwidacji dziewięciu filii bibliotek pedagogicznych w: Sokółce, Sejnach, Wysokiem Mazowieckim, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Zambrowie i Augustowie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Chór będzie miał urodziny

W poniedziałek 9 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli Chóru Seniorów „Sokólskie Wrzosy”. Za dwa miesiące zespół będzie obchodził 20. urodziny.

chor_sokolskie_wrzosy

Przedstawiciele chóru spotkali się z Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Kowalczukiem. Rozmawiano o planach związanych z jubileuszową uroczystością „Sokólskich Wrzosów”. Zaplanowano ją na sobotę 23 maja.
Chór „Sokólskie Wrzosy” powstał z inicjatywy Henryka Cudnika. Pierwsza próba odbyła się 8 maja 1995 roku. Wzięły w niej udział 23 osoby. Pierwszy publiczny występ miał miejsce 17 czerwca 1996 roku podczas Dni Sokółki. Chór liczył wówczas 33 członków. Obecnie w chórze śpiewają 24 osoby.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content