Białorusini z wizytą w Sokółce

– Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o waszym mieście i perspektywach jego rozwoju – powiedzieli goście z Białorusi, którzy w poniedziałek 16 marca spotkali się z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską. Grupa złożyła wizytę w sokólskim Urzędzie Miejskim.

dziennikarze_z_grodna

Wizytę delegacji z Białorusi w Sokółce zainicjowali: Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
– W naszej grupie mamy kilku dziennikarzy. Chcemy napisać relację z tej wizyty – wyjaśnili Białorusini.

W trakcie spotkania z Panią Burmistrz goście pytali m.in. możliwości nawiązania współpracy Sokółki z jakimś miastem zza wschodniej granicy.
– Mamy już jedną gminę z Białorusi, z którą nawiązaliśmy współpracę. To Iwie. Teraz bardzo zależy nam na podpisaniu deklaracji o współpracy z pobliskim Grodnem. Wspólnie moglibyśmy realizować projekty transgraniczne. Zawsze powtarzam, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, dlatego warto tworzyć coś wspólnie. Przygraniczne położenie Sokółki otwiera przed nią wiele możliwości. Chcemy się otwierać na Wschód. Będę usilnie zabiegać o uruchomienie małego ruchu przygranicznego – powiedziała Ewa Kulikowska.

Burmistrz Sokółki zachęciła również Białorusinów, aby zainteresowali się podstrefą ekonomiczną, jaka ma powstać w Sokółce.
– Też możecie tutaj inwestować. Będziemy mieli do zaoferowania duże ulgi dla przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy w tym temacie – podkreśliła Burmistrz Sokółki.

Ewa Kulikowska dodała też, że z chęcią widziałaby białoruskich dziennikarzy na rajdzie, jaki odbędzie się w sokólskiej gminie w pierwszej połowie maja. Rajd zostanie zorganizowany dzięki dofinansowaniu z KSOW. Przygotowuje go Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Gminą Sokółka.

Po wizycie w Urzędzie Miejskim delegacja z Białorusi udała się do Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Tam czekało ją spotkanie z członkami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku i Prezesem tej organizacji – Elżbietą Szarkowską.
– Zawsze chętnie przyjeżdżamy do Sokółki – powiedzieli dziennikarze zza wschodniej granicy.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content