Specjalna Komisja zbada Karcze

– Rozwiązanie problemu wysypiska śmieci w Karczach traktuję jako sprawę priorytetową – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podczas sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się we wtorek 3 marca.

sesja_2015-03-03

Obrady trwały ponad dziewięć godzin. Najwięcej czasu zabrała dyskusja poświęcona wysypisku śmieci w Karczach. Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Supronik udzielił głosu Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko. Starosta poinformował o swoich działaniach w sprawie Karcz i namawiał Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską do wypowiedzenie umowy dzierżawy spółce zarządzającej wysypiskiem.

– Podjął Pan próbę rozwiązania złożonego problemu Karcz i za to należy się Panu szacunek – zwrócił się do Starosty Zastępca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz. – Jednak nakłanianie Pani Burmistrz do wypowiedzenia umowy dzierżawy spółce zarządzającej składowiskiem jest niebezpieczne, chociaż bardzo medialne. Gdyby Pani Burmistrz zrobiła to, do czego nakłania ją Starosta, wówczas rozgrzeszyłaby wszystkie błędy swoich poprzedników, którzy są odpowiedzialni za to, co dzisiaj mamy w Karczach – dodał.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przypomniała Staroście, że przez jakiś czas był członkiem Rady Nadzorczej firmy Euro Sokółka.

– Dlaczego wtedy nie podsuwał Pan podobnych pomysłów dla byłego Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja? Dlaczego w 2013 roku ówczesna Rada Miejska i Burmistrz Sokółki po raz drugi zgodzili się wydzierżawić teren wysypiska w Karczach? – pytała Pani Burmistrz. – Gdyby nie tamta decyzja z 2013 roku, teraz nie byłoby takiego problemu! Proponuję, aby w sprawie Karcz zwołać osobne spotkanie, albo sesję poświęconą temu zagadnieniu. Niech nasze rozmowy nie wyglądają w ten sposób, że Pan Starosta bez przychodzi na sesję Rady Miejskiej i bez uprzedzenia robi teatr. Ja chcę rozmawiać o Karczach i chcę rozwiązać tę sprawę. Traktuję to jako priorytet – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W dalszej części obrad radni zagłosowali za powołaniem Doraźnej Komisji Specjalnej Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie Karcz i zagospodarowania odpadów. W jej skład weszli radni: Marek Awdziej, Dorota Babynko, Jadwiga Bieniusiewicz, Daniel Supronik i Tomasz Tolko.

W trakcie obrad zatwierdzono m.in. taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka. Postanowiono też, że ulice położone równolegle do ul. Konopnickiej będą nosiły nazwę Pogodna i Tęczowa.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content