Każdy ma prawo do szczęścia

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”, które odbędzie się 13 marca 2015 r. o godz. 11:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury (sala Lira).

Spotkanie poświęcone będzie roli samorządu gminnego w integracji społecznej, zdiagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów prawnych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Na spotkanie zapraszamy rodziców, prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych mieszkających w gminie Sokółka, dyrektorów przedszkoli, szkół z gminy Sokółka, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sokółce, pokój 304, tel. 85-7110935.

Anna Żemajduk


Zobacz również

Skip to content