Gmina Sokółka przystąpiła do PROT

Od 3 marca 2015 roku Gmina Sokółka jest członkiem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas sesji Rady Miejskiej w Sokółce.

prot

Przypomnijmy, że 25 lutego Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprosiła na spotkanie dyrektorów PROT oraz WOAK. W trakcie spotkania Pani Burmistrz zaproponowała podpisanie wstępnej deklaracji współpracy Gminy Sokółka ze wspomnianymi organizacjami. Propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich zainteresowanych stron. Burmistrz Ewa Kulikowska przyznała, że chciałaby, aby sokólska gmina została członkiem PROT. Temat poddano pod dyskusję podczas Komisji Oświaty, która odbyła się przed sesją Rady Miejskiej 3 marca. Członkowie Komisji nie mieli żadnych zastrzeżeń do tego pomysłu.

O korzyściach związanych z przynależnością do PROT mówiła radnym Dyrektor tej organizacji Karolina Szymańska – Skowronek, która uczestniczyła w obradach. Uczestnicy sesji usłyszeli o różnych formach promocji dostępnych dla członków PROT-u. Są to m.in. stoiska na targach krajowych i zagranicznych, informacje w folderach i czasopismach, możliwość udziału w szkoleniach oraz organizowanie przeróżnych wspólnych przedsięwzięć.

W końcowym głosowaniu, za przystąpieniem do PROT opowiedziało się 20 radnych. Dyskusji w tym temacie nie było.

PROT działa na zasadzie stowarzyszenia, które zostało powołane w 2002 roku. Zadaniem organizacji jest kreowanie pozytywnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych. PROT współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi, działającymi w zakresie turystyki. Członkostwo w PROT jest płatne. W przypadku Gminy Sokółka roczna składka wyniesie 5 tys. zł.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content