Oto najładniejsze dekoracje w konkursie

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu na świąteczno – noworoczną dekorację posesji została kompozycja przygotowana przez Małgorzatę Bułach w Kraśnianach koło Sokółki. Konkurs rozstrzygnięto w poniedziałek 30 grudnia.

Organizatorem konkursu był Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej oraz Sokólski Ośrodek Kultury. O zwycięstwo ubiegało się 10 dekoracji. Udekorowane posesje obejrzała trzyosobowa komisja, która jednogłośnie uznała, że najlepiej prezentuje się kompozycja zgłoszona przez mieszkankę Kraśnian. Drugie miejsce przyznano dekoracji przygotowanej przez Dariusza Jonasza z Sokółki. Trzecia lokata przypadła w udziale Dariuszowi Wróblewskiemu ze Startej Kamionki.

Komisja przyznała również trzy wyróżnienia. Trafiły one do: Jerzego Burnosa z Zadworzan, Mieczysława Gryszko z Sokółki oraz Anny Łopateckiej z Sokółki.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

(UM) Fot.: D. Biziuk

Wizyta na Litwie

18 grudnia grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce złożyła wizytę w Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu na Litwie. Spotkanie to odbyło się w ramach współpracy pomiędzy szkołami. Okazją stały się Jasełka Bożonardzeniowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Charytatywny maraton pływacki

28 grudnia 2013 r. na pływalni w Sokółce odbył się I Maraton Pływacki ph. „Płyniemy dla Kasi” pod patronatem Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja. Organizatorami imprezy byli Uczniowski Klub Sportowy Omega w Sokółce, Burmistrz Sokółki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. W organizację imprezy i jej wsparcie zaangażowali się również harcerze, przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze sportowi z różnych dyscyplin sportu.

Celem imprezy była promocja wśród mieszkańców Sokółki pływania jako sposobu na ciekawe spędzenie czasu wolnego,  w gronie przyjaciół i rodziny, bowiem całe wydarzenie stworzone było z myślą zarówno o młodych jak i starszych mieszkańcach, a zwłaszcza o rodzinach. Impreza połączyła wymiary charytatywny i rekreacyjno – sportowy gdyż miała również na celu wsparcie finansowe i duchowe Kasi Borko, byłej zawodniczki jednego z klubów pływackich z Sokółki, w powrocie do zdrowia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zapraszamy na Sylwestra pod chmurką

nowy_rok_2014

Rozpocznie się o godz. 21.30 we wtorek 31 grudnia i potrwa do godz. 2.00 w środę 1 stycznia. Już po raz kolejny sokółczanie powitają Nowy Rok na „Sylwestrze Miejskim pod Chmurką”. Areną sylwestrowej zabawy będzie plac przed kinem „Sokół” w Sokółce. Przed publicznością wystąpią zespoły Golden i Orion. Do tańca namawiać ma DJ Virus.

– Ci, którzy zdecydują się wziąć udział w naszej imprezie, z pewnością nie będą narzekać na nudę. W bogatym repertuarze muzycznym każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnił Jarosław Cilulko z Sokólskiego Ośrodka Kultury. To właśnie ta placówka razem z Burmistrzem Sokółki Stanisławem Małachwiejem zapraszają na sylwestrową zabawę w centrum miasta.

Sylwester Miejski organizowany jest w Sokółce od 2006 roku. Punktualnie o północy życzenia wszystkim mieszkańcom złoży Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. Chwilę później rozpocznie się pokaz fajerwerków.

Więcej informacji oraz Regulamin: www.sok.org.pl

(UM)

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

herb_sokolki_140x165

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje L Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://esesja.pl/posiedzenie5/1166

Wycieczka po Wielkiej Brytanii i nie tylko

wycieczka_do_wb-028

Wcześniej organizowali Dzień Brytyjski, teraz przygotowali Dzień Języków Obcych. Impreza odbyła się w czwartek 19 grudnia w sokólskim Zespole Szkół Integracyjnych.

Już od listopada trwały próby związane z tym wydarzeniem. Uczniowie pod czujnym okiem  nauczycieli ćwiczyli swoje role.
– Impreza miała na celu pokazanie innych form nauki języków obcych niż tradycyjne lekcje – powiedziały nauczycielki, z inicjatywy których zorganizowano to przedsięwzięcie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 30.12.2013 r. do 28.01.2014 r.
Limit dostępnych środków dla Odnowy i rozwoju wsi: 684 864,00 zł
Limit dostępnych środków dla Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw: 163 181,32 zł

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (budynek SOK).
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną: biuro@szlaktatarski.org

Więcej informacji na stronie www.szlaktatarski.org.pl

LGD

W SP1 podzielono się opłatkiem

Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła  spotkaniu wigilijnemu Duszpasterstwa Nauczycieli i Pracowników Oświaty.

oplatek_jaselka-004

Uroczystość odbyła się 17 grudnia w Szkole Podstawowej nr1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził występ uczniów klasy IIIa prezentujący Jasełka, Eucharystyczny Ruch Młodzieży śpiewający kolędy oraz część zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Część artystyczna przygotowana została pod kierunkiem Janiny Antoniewskiej, Anny Bednarczyk, s. Danuty Szarkowskiej i s. Marii Samul.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Podziwiać także można było magiczną, świąteczną scenografię i  wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkoły.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie przy wigilijnym stole

oplatek_instr-011

14 grudnia 2013 roku w Kawiarni „Lira” w Sokółce odbyło się „Instruktorskie spotkanie opłatkowe”. Organizatorem spotkania był Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON” oraz Komenda Hufca ZHP Sokółka. Celem spotkania była integracja środowiska harcerskiego w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Na spotkanie przybyła ponad 30-osobowa grupa instruktorów. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli także swoim przybyciem znamienici goście, reprezentujący władze lokalne i kościelne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Białorusini odwiedzili Sokółkę

Goście z Iwie i Mińska zatrzymali się w niedzielę 15 grudnia w Sokółce. Grupa odwiedziła Muzeum Ziemi Sokólskiej, a następnie pojechała do Bohonik, żeby zobaczyć zabytkowy meczet.

W sokólskim muzeum gości z Białorusi powitał Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.
– Od dwóch lat mamy podpisaną deklarację o współpracy z Gminą Iwie. Niedawno nasza delegacja gościła na Białorusi. Dzisiaj przyszedł czas na rewizytę – powiedział Burmistrz Stanisław Małachwiej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Projekt pomoże znaleźć pracę

W piątek 13 grudnia w sokólskim Dworku Zacisze odbyła się konferencja zamykająca projekt „Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”. – To był dobry projekt. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyliśmy, przyda się nam w poszukiwaniu pracy – powiedział jeden ze 117 beneficjentów programu.

Sokólski OPS realizuje podobne projekty od 2008 roku. W pierwszej edycji programu uczestniczyło 30 osób. W 2013 roku było ich już 117.

Konferencję otworzyła Marta Półtorzycka, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

– Spotkaliśmy się, aby wspólnie podsumować wszystkie projektowe działania, jakie zostały zorganizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dziękuję wszystkim beneficjentom, a także pracownikom naszej placówki. Słowa uznania kieruję do Małgorzaty Tochwin, koordynatora projektu. Dziękuję również za wsparcie ze strony władz miejskich – powiedziała Dyrektor Marta Półtorzycka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wodociąg już w budowie

budowa_wodociagu

Do 30 lipca 2014 roku mają trwać prace związane z budową wodociągów we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka. Umowa z wykonawcą została podpisana w połowie 2013 roku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość wszystkich prac to 2 mln 362 tys. 455 zł. 75 proc. tej kwoty będzie pochodziło z PROW.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Janusz Piotrowski z Suwałk.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Harmonogramy odbioru odpadów w 2014 r.

smieci_1

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce, przy ul. Targowej 10. Poniżej zamieszczone zostały przekazane przez MPO harmonogramy odbioru odpadów w 2014 r.

HARMONOGRAMY ODBIORU ŚMIECI:

Harmonogram dla mieszkańców MIASTA SOKÓŁKA

Harmonogram dla mieszkańców WSI

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85-711-26-14, lub osobiście w MPO Sokółka, ul. Targowa 10.

(MK)

Dzień Małego Naukowca w ZSO

Każde dziecko uwielbia eksperymentować i badać otaczającą rzeczywistość. Wykonywanie prostych doświadczeń to nie tylko świetna zabawa, ale też okazja do zdobycia wiedzy i odkrycia prawdziwej pasji do nauk ścisłych. Z tych oto powodów w dniu 9 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym odbył się Dzień Małego Naukowca ph. „Zobaczę, zapamiętam, zrozumiem”.

Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, pod okiem nauczycielki fizyki, pani Joanny Chłus, przygotowali doświadczenia przybliżające ich kolegom z młodszych klas tajniki zjawisk przyrodniczych. Przy okazji można było znaleźć odpowiedź na szereg trudnych, ale jakże ciekawych  pytań: Czy balonik może sam się napompować? Co to jest pole elektromagnetyczne? Jak działa telefon? Od czego zależy szybkość dyfuzji?  ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

adm_podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zmianom przepisów w zakresie podatku od towarów i usług obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku oraz projektowi e-Podatki.

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sokółce, ul.Białostocka 47 (sala konferencyjna, I piętro, pokój 112).

Dorota Kondrat

Konkurs na świąteczną dekorację posesji

Burmistrz Sokółki oraz Sokólski Ośrodek Kultury zapraszają do wzięcia udziału w „Konkursie na świąteczno – noworoczną dekorację posesji”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

konkurs_dek_swiateczne

Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji świątecznego dekorowania domów i posesji oraz dbanie o estetykę i wygląd miasta. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie adresu udekorowanej posesji w terminie do 27 grudnia (piątek) do godz. 15 w Sokólskim Ośrodku Kultury – pokój nr 14, tel. 85 711 24 35.

30 grudnia, po godz. 15.30 komisja wyłoniona przez Burmistrza Sokółki dokona oceny poszczególnych posesji. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości podczas zabawy sylwestrowej w centrum miasta. O terminie odbioru nagród wszyscy laureaci będą powiadomieni telefonicznie.

Zwycięzca otrzyma 500 zł, zdobywca drugiego miejsca – 400 zł, natomiast trzeciego – 300 zł. Przewidziano też trzy wyróżnienia po 100 zł.
Organizatorzy zastrzegają, że dekoracje nagrodzone w ubiegłych dwóch latach, nie będą oceniane przez komisję.

(UM)

Skip to content