Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

herb_sokolki_140x165

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje L Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://esesja.pl/posiedzenie5/1166

Skip to content