Projekt pomoże znaleźć pracę

W piątek 13 grudnia w sokólskim Dworku Zacisze odbyła się konferencja zamykająca projekt „Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”. – To był dobry projekt. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyliśmy, przyda się nam w poszukiwaniu pracy – powiedział jeden ze 117 beneficjentów programu.

Sokólski OPS realizuje podobne projekty od 2008 roku. W pierwszej edycji programu uczestniczyło 30 osób. W 2013 roku było ich już 117.

Konferencję otworzyła Marta Półtorzycka, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

– Spotkaliśmy się, aby wspólnie podsumować wszystkie projektowe działania, jakie zostały zorganizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dziękuję wszystkim beneficjentom, a także pracownikom naszej placówki. Słowa uznania kieruję do Małgorzaty Tochwin, koordynatora projektu. Dziękuję również za wsparcie ze strony władz miejskich – powiedziała Dyrektor Marta Półtorzycka.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych poprzez działania wspierające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy.

Program omówiła szczegółowo Małgorzata Tochwin z sokólskiego OPS-u.

– Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Jego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2013, a zakończy 31 grudnia 2014 roku. Działaniami projektowymi objęto 117 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wszystkich beneficjentów podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich uczęszczała na zajęcia od lutego do lipca, natomiast druga – od lipca do grudnia – poinformowała Małgorzata Tochwin.

Uczestnicy otrzymali następujące wsparcie: doradztwo zawodowe i psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zorganizowano też następujące kursy:  asystent personalno – księgowy z obsługą kasy fiskalnej, technolog robót wykończeniowych, wizażu i stylizacji paznokci, magazyniera z obsługą wózka widłowego.

Całkowita wartość projektu to 562 tys. 115 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 493 tys. 773 zł. Wkład własny to kwota równa 68 tys. 341 zł.

– Udział w projekcie umożliwił udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej. 117 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, nabyło pewności w kontaktach interpersonalnych, umiejętności pracy w zespole, co w przyszłości ułatwi im odnalezienie siebie na rynku pracy – podsumowała Koordynator Małgorzata Tochwin.

W imieniu władz miejskich, pracownikom sokólskiego OPS-u podziękował Zastępca Burmistrza Sokółki Krzysztof Szczebiot.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content