Spotkanie przy wigilijnym stole

oplatek_instr-011

14 grudnia 2013 roku w Kawiarni „Lira” w Sokółce odbyło się „Instruktorskie spotkanie opłatkowe”. Organizatorem spotkania był Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON” oraz Komenda Hufca ZHP Sokółka. Celem spotkania była integracja środowiska harcerskiego w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Na spotkanie przybyła ponad 30-osobowa grupa instruktorów. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli także swoim przybyciem znamienici goście, reprezentujący władze lokalne i kościelne.

Obecni byli: Pan Mieczysław Baszko Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, hm. Andrzej Bajkowski Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej, hm. Jolanta Kitlasz Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, hm. Lech Magrel Przewodniczący Rady Chorągwi, ks. Stanisław Gniedziejko Proboszcz Parafii Św. Antoniego w Sokółce oraz kapelani hufca: ks. pwd. Jarosław Grygiewicz Proboszcz Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy i ks. Wojciech Łapicz.

Spotkanie poprowadził phm. Bogumił Dziedziul Z-ca Komendanta Hufca ZHP Sokółka.  Po słowie wstępu i obrzędowym rozpoczęciu, zebrani goście i instruktorzy obejrzeli jasełka przygotowane przez harcerzy z 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „RUDY” im. Jana Bytnara. Następnie swoje słowo do zebranych skierowali: Pan Mieczysław Baszko, Pan Lech Magrel oraz hm. Andrzej Bajkowski, który wręczył szczególnie zasłużonym harcerzom odznaki „Za Zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie”. Srebrną odznakę otrzymali: pwd. Maria Grusznis, phm. Wojciech Dzienisowicz, pwd. Łukasz Hołowieszko. Złotą odznakę otrzymali: phm. Elżbieta Bielawska, phm. Bożena Zaniewska phm. Bogumił Dziedziul, phm. Janusz Bielawski, phm. Leszek Zaniewski, ks. pwd. Jarosław Grygiewicz.
Komendant Chorągwi wyróżnił Komendanta Hufca ZHP Sokółka, hm. Wojciecha Pietraszewskiego, „Statuetką Małego Polskiego Harcerza” wręczaną przyjaciołom harcerstwa.

Swoje słowo do harcerzy skierował również ks. proboszcz Stanisław Gniedziejko. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, zebrani przełamali się opłatkiem, życząc sobie radosnych świąt, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2014 Roku oraz wytrwałości na niełatwym harcerskim szlaku.

Następnie wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło barszczu, pierogów z kapustą i grzybami, kutii i innych tradycyjnych potraw wigilijnych a wspólne kolędowanie wprawiło wszystkich w iście zimowy, świąteczny nastrój. Instruktorskie spotkanie opłatkowe zakończyło się zawiązaniem kręgu z harcerskim pożegnaniem.

Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON” oraz Komenda Hufca ZHP Sokółka składają serdeczne podziękowania: Panu Mieczysławowi Baszko Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego za finansowe wsparcie w zorganizowaniu spotkania opłatkowego, Pani Krystynie Andrzejewskiej Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury za bezpłatne udostępnienie Sali Kawiarni „Lira”, Panu Mieczysławowi Fiedorowiczowi i pracownikom Baru „Cichy Kącik” za przygotowanie i prezentację potraw tradycyjnych.

phm. Edyta Wilkiel
Członek Komendy Hufca ZHP Sokółka
Sekretarz Kręgu Starszyzny Harcerskiej „PISTON”

Skip to content