Artykuły w kategorii: Akademia Przedszkolaka

Wesołe Minionki, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków

Dzieci z kółka teatralnego “Wesołe Minionki”, prowadzonego pod kierunkiem Barbary Antropik i Marty Olechno w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka”, opowiedziały historię Królewny Śnieżki. Przedszkolaki stawiały czoła trudnemu wyzwaniu jakim jest stworzenie teatralnego widowiska. “Wesołe Minionki” miały okazję zaprezentować swoje talenty: aktorskie, wokalne, taneczne jak również ...

Dzieci dzieciom z okazji Dnia Dziecka

W ramach realizacji programu „Akademia Przedszkolaka” dzieci z grup „Wesołe Minionki” pod okiem pań Alicji Karawaj i Kornelii Hawryłko przygotowały występ dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka. Dzieci przedstawiły historię niesfornej Dorotki, która nie przestrzegała zasad w przedszkolu: robiła psoty, nie słuchała pani, zapominała o ...

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Sokółki zaprasza do składania ofert na potrzeby projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu ...

Sokólskie przedszkola połączyła sieć współpracy

W gminie Sokółka powstała „Sieć Współpracy Nauczycieli Sokólskich Przedszkoli”. Tworzą ją wszystkie nauczycielki przedszkolne z pięciu placówek, zlokalizowanych na terenie miasta. Formalnie Sieć została zawiązana 23 kwietnia b.r., na szkoleniu wyjazdowym w Augustowie, które poprowadziła Pani Anna Krawczuk – ekspertka z Centrum Edukacji Nauczycieli w ...

Tablice interaktywne w sokólskich przedszkolach

Do pięciu sokólskich przedszkoli w ramach projektu “Akademia Przedszkolaka” zakupiono tablice interaktywne za kwotę 22 tys. zł.   Dzięki pozyskanym środkom unijnym Gmina Sokółka zakupiła tablice interaktywne, które uatrakcyjnią zajęcia wychowania przedszkolnego. Tablica dysponuje funkcjami, których nie posiadają żadne inne środki. Jest nieoceniona w pracy ...

Realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka”

Gmina Sokółka we wszystkich przedszkolach w Sokółce realizuje projekt pt. „Akademia Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem, w Przedszkolu nr 4 prowadzone są zajęcia: „Wesołe Minionki”, „Mały Konstruktor”, „Mały Badacz”, ...

Akademia Przedszkolaka

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. Akademia Przedszkolaka. Projekt obejmuje pięć przedszkoli samorządowych dla których gmina Sokółka jest organem prowadzącym, w tym Przedszkole nr 5 z dwoma oddziałami specjalnymi. Wsparcie skierowane jest do dziewczynek i chłopców w wieku 3-5 lat. Projekt przewiduje podniesienie wyników nauczania dzieci ...

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Sokółki zaprasza do składania ofert na potrzeby projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Sokółki informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć dodatkowych przez specjalistów (Logopedę, Neurologopedę, Surdologopedę/Surdopedagoga) w Przedszkolu nr 5 w Sokółce, prowadzonym przez Gminę Sokółka, na potrzeby projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ...

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Sokółki zaprasza do składania ofert na potrzeby projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu ...

Skip to content