Realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka”

Przedszkolaki

Gmina Sokółka we wszystkich przedszkolach w Sokółce realizuje projekt pt. „Akademia Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem, w Przedszkolu nr 4 prowadzone są zajęcia: „Wesołe Minionki”, „Mały Konstruktor”, „Mały Badacz”, „Twórczy Przedszkolak”, „Raz, dwa, trzy”, „Zabawy z językiem angielskim”, warsztaty wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, indywidualna terapia logopedyczna oraz dyżur psychologa.

Zajęcia „Wesołe Minionki” mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych, troskę o dobre samopoczucie dzieci w grupie, poprawne funkcjonowanie w relacjach z innymi dziećmi, osobami dorosłymi. Główną formą jest praca w zespole. W zabawach stosuje się metody aktywizujące, gry, zabawy integracyjne i aktywność ruchową.

Podczas zajęć „Mały Konstruktor” dzieci uczą się kreatywnego myślenia i pracy zespołowej przy wykorzystaniu klocków LEGO i innych materiałów. Dzieci poznają m.in. podstawy budowy maszyn i budowli. Przedszkolaki rozwijają się intelektualnie przy jednoczesnym poczuciu satysfakcji i zadowolenia ze swoich osiągnięć.

Zajęcia „Mały badacz” pozwalają dzieciom aktywnie poznawać świat zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. Podczas zajęć jest rozbudzona w dzieciach ciekawość otaczającym światem. Przedszkolaki zapoznają się z różnymi formami pracy badawczej: obserwacją , doświadczeniami, eksperymentami. Udoskonalają swoją orientację w świecie oraz rozwijają myślenie przyczynowo – skutkowe.

Na zajęciach „Raz, dwa, trzy” rozwijane są kompetencje matematyczne dzieci i logiczne myślenie. Gry i zabawy matematyczne dodatnio wpływają na posługiwanie się liczbami, znajomość podstawowych figur geometrycznych oraz ich różnicowanie. Podczas zajęć wykorzystywane są zestawy klocków i gry planszowe. Przedszkolaki bawiąc się matematyką – uczą się  i rozwijają matematyczną wyobraźnię.

Zajęcia „Twórczy Przedszkolak” rozwijają kreatywność i twórcze myślenie dzieci, a także uczą pracy w grupach. Ponadto  wspierają samodzielność dziecka i wzmacniają wiarę we własne możliwości. Są doskonałą okazją do uwalniania naturalnej ekspresji twórczej dziecka. Na zajęciach wykorzystywane są ekologiczne i biodegradowalne materiały plastyczne, produkty i barwniki spożywcze.

„Zabawy z językiem angielskim” są to zajęcia , podczas których dzieci uczą się języka obcego poprzez gry i zabawę. , które rozwijają kompetencje komunikacyjne dziecka. Na zajęciach wykorzystywane są techniki multimedialne, które znacznie ułatwiają przyswajanie języka obcego.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, których zadaniem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą.

Indywidualna terapia logopedyczna to zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami, podczas których kształtowana jest prawidłowa mowa poprzez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych oraz stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

Dyżur psychologa to konsultacje indywidualne z rodzicami. Psycholog wspiera i służy pomocą rodzicom mającym trudności wychowawcze.

Dzięki projektowi przedszkole wzbogaciło się o edukacyjne gry, zestawy klocków LEGO, pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną oraz  materiały i przybory do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Realizowany projekt w znacznym stopniu uatrakcyjnia i wzbogaca edukację dzieci w sokólskich przedszkolach. Przypominamy, iż projekt jest realizowany od września 2016 r. do czerwca 2017 r., wartość projektu 326507,50 zł,  dofinansowanie z UE 276618,50 zł, wkład własny gminy 49889 zł.

Przedszkole nr 4 w Sokółce


Zobacz również

Skip to content