Sokólskie przedszkola dyżurują podczas wakacji

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że w okresie wakacyjnym planowany jest dyżur przedszkoli. Zapraszamy Rodziców do zgłaszania dzieci, którym niezbędne jest zapewnienie opieki przedszkolnej w czasie wakacji.

W lipcu dyżurują:
Przedszkole nr 1 – ul. Sikorskiego 4, tel. 85-711-20-96.
Przedszkole nr 2 – Osiedle Zielone 5, tel. 85-711-20-43.
Przedszkole nr 4 – ul. Kołłątaja 22, tel. 85-711-24-66.

W sierpniu dyżurują:
Przedszkole nr 3 – ul. Kresowa 73, tel. 85-711-25-05.
Przedszkole nr 5 – Osiedle Centrum 18, tel. 85-711-25-39.

Terminy zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny:
• Od 11 maja do 20 maja 2022 r.– zgłoszenie w przedszkolu, do którego teraz uczęszcza dziecko.
• Od 23 maja do 31 maja 2022 r.– dzieci z innych przedszkoli – wypełnienie wniosku w wybranym dyżurującym przedszkolu.

Liczba miejsc w przedszkolach jest ograniczona.

Kryteria zapisania dziecka na dyżur wakacyjny:
1. Oboje rodzice pracujący lub pracująca osoba samotnie wychowująca dziecko – oświadczenie rodzica zawarte we wniosku,
2. Deklarowany co najmniej 7 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu oraz 3 posiłki przez cały miesiąc dyżuru.

2 czerwca 2022 r. wywieszone będą listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w poszczególnych przedszkolach. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie opłaty do dnia 10 czerwca 2022 r. (kwota zaksięgowana na koncie dyżurnego przedszkola). W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc i numer przedszkola dyżurującego.

Numery kont bankowych poszczególnych przedszkoli:

Przedszkole nr 1: (lipiec)
Wpłata za pobyt dziecka – 48 1240 5211 1111 0010 8715 7494
pobyt 7 h – 42 zł
pobyt 8 h – 63 zł
pobyt 9 h – 84 zł
pobyt 10 h – 105 zł
Wpłata za wyżywienie – 37 1240 5211 1111 0010 8724 1500
Wyżywienie za lipiec (21 dni) – 168 zł

Przedszkole nr 2: (lipiec)
Wpłata za pobyt dziecka – 64 1240 5211 1111 0010 8715 9049
pobyt 7 h – 42 zł
pobyt 8 h – 63 zł
pobyt 9 h – 84 zł
pobyt 10 h – 105 zł
Wpłata za wyżywienie – 33 1240 5211 1111 0010 8724 1669
Wyżywienie za lipiec (21 dni) – 168 zł

Przedszkole nr 3: (sierpień)
Wpłata za pobyt dziecka – 59 1240 5211 1111 0010 8716 2049
pobyt 7 h – 44 zł
pobyt 8 h – 66 zł
pobyt 9 h – 88 zł
pobyt 10 h – 110 zł
Wpłata za wyżywienie – 75 1240 5211 1111 0010 8724 1786
Wyżywienie za sierpień (22 dni) – 176 zł

Przedszkole nr 4: (lipiec)
Wpłata za pobyt dziecka – 16 1240 5211 1111 0010 8716 3017
pobyt 7 h – 42 zł
pobyt 8 h – 63 zł
pobyt 9 h – 84 zł
pobyt 10 h – 105 zł
Wpłata za wyżywienie – 03 1240 5211 1111 0010 8724 2015
Wyżywienie za lipiec (21 dni) – 168 zł

Przedszkole nr 5: (sierpień)
Wpłata za pobyt dziecka – 33 1240 5211 1111 0010 8716 3293
pobyt 7 h – 44 zł
pobyt 8 h – 66 zł
pobyt 9 h – 88 zł
pobyt 10 h – 110 zł
Wpłata za wyżywienie – 63 1240 5211 1111 0010 8724 2099
Wyżywienie za sierpień (22 dni) – 176 zł

W sprawie zwolnień i ulg (np. Karta dużej rodziny) proszę kontaktować się z dyżurującym przedszkolem.

Referat Oświaty

Skip to content