Zwołanie I Sesji Rady Miejskiej w Sokółce [transmisja na żywo]

Postanowieniem 242/2024 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z 26 kwietnia 2024 r. w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sokolskim Ośrodku Kultury w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (sala Lira), zwołuje się pierwszą sesję nowo wybranej rady miejskiej w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza, wraz z porządkiem obrad.

Zapraszamy na transmisję na żywo od godz. 10:00.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/289215


Zobacz również

Skip to content