Zaproszenie do konsultacji

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie kierunków i celów rozwoju turystyki transgranicznej Gminy Sokółka w ramach projektu “Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” (nr projektu: PBU1/0368/16) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo.

DO POBRANIA:

Zaproszenie do konsultacji (PDF, 440,67 KB)

Informacja konsultacje turystyka (PDF, 742,17 KB)

Zarządzanie (PDF, 690,52 KB)

Formularz konsultacyjny (PDF, 748,29 KB)

Klauzula Informacyjna (PDF, 433,6 KB)

Strategia Rozwoju Zrównoważonej Turystyki Transgranicznej.pdf (PDF, 1,65 MB)

Eugeniusz Januszko

Zapisy na warsztaty teatralne i muzyczne

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W związku z realizacją projektu transgranicznego „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna” zapraszamy do zapisów na warsztaty teatralne i muzyczne.

Pokłosiem zajęć prowadzonych pod okiem profesjonalnego reżysera teatralnego będzie przygotowanie i wystawienie trzydziestominutowego widowiska wraz z oprawą muzyczną poświęconego postaci Antoniego Tyzenhauza. Premiera przedstawienia będzie miało miejsce w czerwcu 2020 roku w Sokółce, zaś w styczniu 2021 roku odbędzie się występ w Grodnie.

Podpisane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do dnia 6 marca 2020 r. do godziny 14:00.

DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia na warsztaty osoby niepełnoletniej
Karta zgłoszenia na warsztaty osoby pełnoletniej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin rekrutacji
Klauzula informacyjna

Charytatywny Wieczór Darczyńców

22 lutego 2020 r. w sali Lira Sokólskiego Ośrodka Kultury odbył się „Charytatywny Wieczór Darczyńców” pod patronatem Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej

Wieczór darczyńców 2020

Wieczór rozpoczął się przywitaniem gości przez Prezes Zarządu Marię Talarczyk. Udział w koncercie wzięły organizacje pozarządowe jak i prywatne osoby, między innymi:
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Klub Żeglarski ,,Żagiel”, „Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej” oddział Bohoniki, KGW ze wsi Lipina, MGOK – Dąbrowa Białostocka, GOAKIR w Szudziałowie, oddział terenowy PZERiI.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Lutowe atrakcje w bibliotece

W lutym 2020 r. na czytelników Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce czekało mnóstwo atrakcji.

Na początku miesiąca biblioteka gościła grupy „Różyczek” oraz „Sasanek” z Oddziału Specjalnego w Przedszkolu nr 5 z paniami: Lucyną Śliżewską, Martą Drożdżewicz oraz Sylwią Halicką. W trakcie zajęć zorganizowanych z okazji Dnia Języka Ojczystego dzieci miały okazję poznać bajki z dzieciństwa dziadków. Po wysłuchaniu historii przystąpiliśmy do wspólnego budowania pięknego zamku z klocków dla samej królowej Bałaganiary. Udało się stworzyć ogromną wieżę!

Zajęcia w bibliotece

Kolejnymi gośćmi była grupa „Kolorowych Akwarelek” z Przedszkola nr 1. Dzieci wzięły udział w zajęciach pt.: „Bezpieczna zima”. Goście mieli okazję wspólnie z paniami bibliotekarkami poznać dyscypliny sportowe uprawiane zimą oraz przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa w czasie zimowego szaleństwa. W kolejnej części zajęć dzieci obejrzały prezentację dotyczącą bezpiecznego zachowania podczas zimowej zabawy. Zwróciliśmy uwagę na to, że nie można bawić się blisko jezdni, rzucać w samochody śnieżkami czy chodzić po zamarzniętych zbiornikach wodnych. Uczestnicy mieli również okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa, gdy przebywają sami w domu. Nie zabrakło również wspólnej zabawy i powodów do uśmiechu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie z programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w roku 2020 można uzyskać wsparcie w następujących modułach, obszarach i zadaniach programu „Aktywny Samorząd”:

Logo PCPR

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A – likwidacja bariery transportowej.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym programie Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Nabory w SOW w obu modułach programu uruchomione zostaną nie później niż w dniu 1 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronach internetowych:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

http://sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/

oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka tel. 85 711 08 83), w godzinach 7.00 – 15.00, e mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

PCPR w Sokółce

Informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej

W dniach 3 – 6 marca 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe będą prowadziły naprawę pomostu przejazdu kolejowo-drogowego położonego w ciągu ul. Białostockiej w Sokółce.

Ruch w godzinach 9 – 18 będzie odbywał się wahadłowo, przy zwężeniu jezdni co spowoduje wydłużenie czasu przejazdu autobusów i zapewne brak skomunikowań przy dworcu PKP.

W związku z powyższym, pasażerowie komunikacji miejskiej w Sokółce proszeni są o cierpliwość i wybaczenie niepunktualnych odjazdów w wyżej wymienionych dniach.

Katarzyna Kiejko
VOYAGER TRANS

Zawodnicy CSA wrócili z Rzymu medalami

Klub Combat Sports Academy z powodzeniem promował województwo podlaskie na Międzynarodowym Turnieju Taekwon-do ITF NI-KKO Roma Open 2020.

Na matach w hali Palatorrino w Rzymie rywalizowało 506 zawodników z 50 klubów. W stolicy Włoch swoich reprezentantów miało 16 krajów z Europy i Azji. Nasz klub CSA Team, w 10 osobowym składzie, przywiózł do domu 13 medali: 2 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe.

Zdjęcie grupowe

Złoto za układy formalne przywieźli Krzysztof Boguszewski i Julia Sićko. Srebro zdobyli: Karina Fiedorowicz (układy i walki do 50 kg), Antonina Bułkowska (walki do 45 kg), Gabriela Kołpak (walki do 145 cm), Artur Kozioł (walki do 145 cm), Paweł Majewski (walki do 60 kg), Julia Sićko (walki powyżej 50 kg). Brązowe medale wywalczyli: Malwina Borodziuk (układy i walki do 145 cm), Krzysztof Boguszewski (walki powyżej 75 kg), Artur Kozioł (układy). Na matach turnieju startowali także Julia Rychtarczyk i Jan Rychtarczyk.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 jt. z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246; z 2018 r. poz. 4653). Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXI Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 2 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/79091

O ekologii na konferencji

400 plakatów przekazali Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę 26 lutego 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Plakat

„Kocham Polskę” to ogólnopolska akcja, w której od lat uczestniczy Młodzież Wszechpolska.

-W tym roku hasłem przewodnim akcji jest ekologia. Przygotowaliśmy specjalne plakaty, które mają zachęcać do dbania o środowisko. 400 plakatów przekazujemy Pani Burmistrz z prośba o ich rozdysponowanie wśród petentów – powiedział Prezes Sokólskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej Hubert Ignatowicz.

-Czasy, kiedy lekceważyliśmy ochronę środowiska, już dawno minęły. Czas pomyśleć nie tylko o sobie, ale o przyszłych pokoleniach. Jest taka zasada, że zaśmiecający płaci. Im więcej osób będzie dbało o ochronę środowiska, tym lepiej będzie się nam wszystkim żyło – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Na zakończenie Pani Burmistrz podziękowała sokólskim przedstawicielom Młodzieży Wszechpolskiej za zorganizowanie podobnej akcji.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Uczniowie odwiedzili urząd

We wtorek 25 lutego 2020 roku dzieci z klasy IA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce odwiedziły sokólski magistrat. Uczniowie spotkali się z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską oraz Zastępcami Burmistrza – Adamem Kowalczukiem oraz Adamem Juchnikiem.

Ucznowie z wizytą w urzędzie

Dzieci miały okazję porozmawiać z Panią Burmistrz o jej pracy i codziennych obowiązkach. W trakcie wizyty, uczniowie podarowali Pani Burmistrz własnoręcznie wykonane portrety Ewy Kulikowskiej.
Każde z dzieci pozowało do pamiątkowego zdjęcia z Panią Burmistrz.

Pierwszoklasiści odwiedzili też gabinety Zastępców Burmistrza Sokółki – Adama Kowalczuka i Adama Juchnika.

ZOBACZ WIĘCEJ

Utrudnienia w ruchu drogowym

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowaną naprawą pomostu przejazdu kolejowo-drogowego położonego w ciągu ulicy Białostockiej w Sokółce wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace budowlane

Planowane połówkowe zamknięcie przejazdu nastąpi w dniach 3 – 6 marca 2020 r. w godzinach 9.00 – 18.00 (termin i długość zamknięcia przejazdu uzależniony jest od warunków atmosferycznych).

Ruch prowadzony będzie ręcznie przez uprawnionych pracowników w obu relacjach jednocześnie po zawężonym przekroju jezdni. Zawężenie przekroju jezdni zostanie zrealizowane w dwóch etapach, za każdym razem umożliwiając wyznaczenie pasa ruchu szerokości min. 3,5m.

W miejscach prowadzonych robót zalecana jest szczególna ostrożność i dostosowanie się do wprowadzonego czasowego oznakowania i kierowania ruchem.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Zaproszenie na otwarcie wystawy

Muzeum Ziemi Sokólskiej zaprasza na otwarcie wystawy czasowej „Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego Świąt Wielkanocnych”, która odbędzie się 3 marca 2020 roku (wtorek), o godzinie 14:00 w sali wystaw czasowych na I piętrze.

Plakat

Zaprezentowane zostaną prace pokonkursowe – kompozycje kwiatowe, pisanki, wycinanki, palmy – wojewódzkiego konkursu na sztukę obrzędową. Prelekcję wygłosi Pani Krystyna Kunicka – plastyczka, jurorka corocznego wojewódzkiego przeglądu na co dzień pracownik Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Przegląd zapoczątkowany został w 1995 roku przez Moniecki Ośrodek Kultury oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

Występ na wydarzenie jest bezpłatny.

Sylwia Nowakowska

Junior Champions

21 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbył się coroczny Konkurs Języka Angielskiego Trzecioklasistów Junior Champions, którego głównym celem jest doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz rozwijanie współpracy i integracji uczniów w środowisku lokalnym.

Zdjęcie uczestników

W tym roku konkurs prowadzono w zupełnie nowej formule. W rozgrywkach międzyszkolnych, każda z drużyn składa się z przedstawicieli uczestniczących w nich szkół. Taka forma konkursu spodobała się zarówno przybyłym do nas opiekunom uczniów, jak i rodzicom uczestników, a także im samym. Swoją obecnością zaszczyciło nas aż 18 uczestników z okolicznych szkół, tj. Zuzanna Galewska, Daria Niedałtowska, Martyna Malicka, Przemysław Dowgiert Kułak, Arkadiusz Kamiński ze Szkoły Podstawowej nr 2; Iga Małoń, Szymon Tołłoczko, Amelia Normantowicz, Zuzanna Domin, Zuzanna Jelska ze Szkoły Podstawowej nr 3; Barbara Iłendo, Natalia Puchalska, Oliwia Wysocka ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance; Gabriela Głusiecka, Jakub Kul, Maja Rećko, Mateusz Wiechowicz ze Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce oraz Arkadiusz Zielenkiewicz z Bogusz. Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali: Paulina Breczko, Szymon Jurczyk, Zuzanna Grabowicz, Weronika Burak i Zuzanna Chwiedźko.

Uczniowie zostali podzieleni na sześć czteroosobowych grup, których zadaniem było układanie poprawnych zdań, dobór słownictwa, odpowiednie reagowanie językowe, czy nawet tłumaczenie zdań. Test nie należał do najprostszych, ale uczniowie poradzili sobie z nim doskonale. Niestety, tylko jedna z drużyn mogła konkurs wygrać, choć każdy uczestnik wykazał się ogromną wiedzą i determinacją. W tym roku zaszczytny tytuł Junior Champion przypadł Zuzannnie Galewskiej oraz Przemysławowi Dowgiert-Kułak ze Szkoły Podstawowej nr 2, Zuzannie Chwiedźko oraz Szymonowi Juraczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 1. Serdecznie gratulujemy! Ale w naszym konkursie nie ma przegranych, każde dziecko otrzymało drobny podarunek od Dyrektora Szkoły-Adama Bitiuckiego. Jesteśmy dumni ze wszystkich uczniów, z ich wiedzy i szeroko pojętej umiejętności pracy zespołowej i zapraszamy za rok.

Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego

Wyjątkowy Dzień Kobiet z Biblioteką

Plakat

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na wyjątkowe obchody Dnia Kobiet.

Na warsztatach kosmetycznych ph. „Być Kobietą – sekrety urody z Mary Kay” uczestnicy poznają praktyczną wiedzę na temat pielęgnacji skóry twarzy oraz zasady doboru kosmetyków pod potrzeby skóry. Każdy będzie mógł wziąć udział w zabiegu wygładzająco – nawilżającym dłonie.

Spotkanie przeprowadzi doradca kosmetyczny Katarzyna Mieczkowska. Zapewniamy dobry nastrój i słodki poczęstunek!

WSTĘP WOLNY (obowiązują zapisy tel. 85-711-23-69).

Beata Grecka
Biblioteka Publiczna w Sokółce

OSiR ogłasza przetarg na ŻUKA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na zakup samochodu specjalnego FS-Lublin ŻUK 15C.

Żuk na sprzedaż

Przetarg odbędzie się 10 marca 2020 roku o godzinie 14:00 w pokoju 214, I piętro budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce – ul. Mariańska 31. Cena wywoławcza wynosi 1000 zł, a udział w licytacji 50 zł.

Samochód jest sprawny, w ciągłej eksploatacji. Badania techniczne ważne są do 20.05.2020 r. Polisa OC ważna do 30.03.2020 r. W latach 1977 – 2013 pojazd służył, jako wóz strażacki OSP, natomiast w latach 2013-2020 był wykorzystywany do zadań gospodarczych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

Zdjęcie grupowe

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce kolejny raz włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Działania związane z tym świętem prowadzone były przez cały tydzień. Każdy, kto wchodził do szkoły, mógł sprawdzić swoją znajomość przysłów i frazeologizmów oraz zastanowić się, czy nie popełnia któregoś z najczęstszych błędów językowych. Służyły temu gazetki i niedokończone przysłowia wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Uczniowie mieli również okazję przypomnieć sobie wizerunki pisarzy i poetów – mistrzów w posługiwaniu się polszczyzną. ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenie dla rolników

Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce, wspólnie z ODR w Sokółce, planuje przeprowadzić szkolenie dla rolników na temat: „Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) na lata 2015-2020. Wnioski o płatności w roku 2020, eWniosek – Kampania 2020”.

Terminy i miejsca szkoleń:

  • 9.03.2020 roku, godz. 10.00 – Sokółka, Sokólski Ośrodek Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Sala Lira),
  • 10.03.2020 roku, godz. 10.00 – UM Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, Sala Konferencyjna,
  • 12.03.2020 roku, godz. 10.00 – Suchowola, sala „Płomyk”, Plac Kościuszki 5A.

Kontakt:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Sokółce
ul. Józefa Piłsudskiego 8
tel. 856 548 324.

Mirosław Mikołajczyk
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sokółce

Skip to content