Wsparcie z programu “Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że w roku 2020 można uzyskać wsparcie w następujących modułach, obszarach i zadaniach programu „Aktywny Samorząd”:

Logo PCPR

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A – likwidacja bariery transportowej.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym programie Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Nabory w SOW w obu modułach programu uruchomione zostaną nie później niż w dniu 1 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronach internetowych:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

http://sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/

oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka tel. 85 711 08 83), w godzinach 7.00 – 15.00, e mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

PCPR w Sokółce


Zobacz również

Skip to content