Utrudnienia w ruchu drogowym

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowaną naprawą pomostu przejazdu kolejowo-drogowego położonego w ciągu ulicy Białostockiej w Sokółce wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Prace budowlane

Planowane połówkowe zamknięcie przejazdu nastąpi w dniach 3 – 6 marca 2020 r. w godzinach 9.00 – 18.00 (termin i długość zamknięcia przejazdu uzależniony jest od warunków atmosferycznych).

Ruch prowadzony będzie ręcznie przez uprawnionych pracowników w obu relacjach jednocześnie po zawężonym przekroju jezdni. Zawężenie przekroju jezdni zostanie zrealizowane w dwóch etapach, za każdym razem umożliwiając wyznaczenie pasa ruchu szerokości min. 3,5m.

W miejscach prowadzonych robót zalecana jest szczególna ostrożność i dostosowanie się do wprowadzonego czasowego oznakowania i kierowania ruchem.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.


Zobacz również

Skip to content