Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

Zdjęcie grupowe

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce kolejny raz włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Działania związane z tym świętem prowadzone były przez cały tydzień. Każdy, kto wchodził do szkoły, mógł sprawdzić swoją znajomość przysłów i frazeologizmów oraz zastanowić się, czy nie popełnia któregoś z najczęstszych błędów językowych. Służyły temu gazetki i niedokończone przysłowia wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Uczniowie mieli również okazję przypomnieć sobie wizerunki pisarzy i poetów – mistrzów w posługiwaniu się polszczyzną.

Młodzież z klas IV-VIII pisała testy z zakresu poprawnego używania języka polskiego. Formuła tych sprawdzianów była tak opracowana, by w przygotowania włączały się całe rodziny. Finał MDJO odbył się w dwóch grupach. Dzieci młodsze (z klas I-III) pod kierunkiem nauczycielek: Katarzyny Rabiczko, Justyny siemieniako i Beaty Giełażyn uczestniczyły w zabawach językowych. Uczniowie w trzyosobowych grupach rozwiązywali zagadki, rebusy, uzupełniali teksty, układali zdania z rozsypanek wyrazowych. Dużym wyzwaniem okazały się łamańce językowe – wierszyki przepełnione trudnymi do wyartykułowania słowami oraz zilustrowanie wylosowanego powiedzenia/przysłowia.

Uczniowie klas IV-VIII rywalizowali o tytuł Mistrza Polszczyzny w drużynowym turnieju “Jeden z Dziesięciu”. Wszyscy byli zaangażowani w rozwiązywanie zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu fleksji, składni, fonetyki, frazeologii, ortografii, interpunkcji i nauki o literaturze. Oprócz tradycyjnego koła fortuny, organizatorki konkursu – Urszula Budrewicz i Anna Rećko – przygotowały zadania z wykorzystaniem TIK: platformy wordwall.net i kahoot.com.

Obchody MDJO to doskonała okazja nie tylko do wzbogacenia kompetencji polonistycznych, ale również kształtowania umiejętności społecznych – współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji. Co ważne – to także świetny sposób na naukę poprzez zabawę. Mamy nadzieję, że uczniowie uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać.

Anna Edyta Rećko
SP w Starej Kamionce


Zobacz również