Porozumienia między Sokółką a Grodnem podpisane!

30 grudnia 2016 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała porozumienia między Gminą Sokółka a miastem Grodno, będące pierwszym etapem aplikowania o środki finansowe w Programie Transgranicznym Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Są to koncepcje wspólnych projektów, które – jeśli uzyskają dofinansowanie – będą realizowane w 2018 r. Pierwszy ...

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z stawkami podatków i opłat lokalnych obowiązującymi na terenie gminy Sokółka w 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują też nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych. Dane adresowe urzędu: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1. Numer rachunku ...

Radni podzielili się opłatkiem

Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd – w środę 28 grudnia w sali Sokólskiego Ośrodka Kultury zorganizowano spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Radnych Rady Miejskiej w Sokółce oraz Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Dziekan ...

Nieodpłatna pomoc prawna

W budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, z dniem 1 stycznia 2017 r. uruchomiony zostanie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. po 4 godziny dziennie, przez 5 dni w ...

Zaproszenie na projekcję spektaklu i promocję książki

Oddział IPN w Białymstoku, Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej oraz Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce zapraszają na projekcję spektaklu telewizyjnego pt. “Stygmatyczka” w reżyserii Wojciecha Nowaka, oraz na promocję książki “Wszystko marność oprócz kochania Boga. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach”, opracowanej ...

Zimowy obóz narciarski w Czechach

Na początku grudnia 2016 r. 52 osobowa grupa narciarzy biegowych i trenerów z Białegostoku, Supraśla, Starej Kamionki i Malawicz Dolnych uczestniczyło w zimowym obozie szkoleniowym w Pecu pod górą Śnieżką w Czechach. Nasza reprezentacja składała się z ośmiu dziewczynek w wieku od 9 do 13 ...

Podsumowanie żeglarskiego roku

W tym roku żeglarze z Klubu Żeglarskiego “ŻAGIEL” Sokółka brali udział w 14 zawodach żeglarskich. Regatowcy przejechali i przepłynęli setki kilometrów. Wyniki z sezonu żeglarskiego 2016 przedstawiają się następująco: EDYCJA PUCHARU POLSKI KLASY OMEGA: – Regaty o Puchar Burmistrza Augustowa – 04-05.06.2016r. “A-037” – Wojciech ...

Harmonogramy odbioru odpadów w I półroczu 2017 r.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce, przy ul. Targowej 10. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami odbiorów odpadów przewidzianymi w pierwszym półroczu 2017 r.

Zapraszamy na sylwestrowe imprezy sportowe

Koniec roku tuż tuż, zapraszamy więc na sylwestrowe turnieje o Puchar Burmistrza Sokółki, które odbędą się w dniach 28 i 30 grudnia 2016 r. na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpią piłkarze, którzy 28 grudnia rozegrają mecze eliminacyjne. Kumulacja sportowych ...

Udział w balu nagrodą za oddaną krew

22 grudnia 2016 roku w Punkcie Pobierania Krwi w Sokółce, Polski Czerwony Krzyż oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowali akcję pobierania krwi „BONA 2016”. 39 dawców oddało łącznie 18 litrów i 150 mililitrów krwi. Sala balowa “BONA” w Kuźnicy zasponsorowała udział w balu sylwestrowym dla wylosowanego ...

Nagrody za sukcesy sportowe i artystyczne

– Abyście ducha sportu nigdy nie gasili, a ducha artyzmu ciągle rozwijali – z takimi słowami zwróciła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do osób, które otrzymały przyznane za 2016 rok Nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Uroczystość z udziałem uzdolnionej młodzieży i trenerów ...

Jak ma przebiegać S19 i obwodnica Sokółki

20 grudnia 2016 roku w sali Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie informacyjne na temat budowy drogi ekspresowej S19, którego współorganizatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Firmą AECOM Polska Sp. z o.o. Na spotkaniu omówiono planowany ...

Przedszkole będzie miało windę

We wtorek 20 grudnia 2016 roku – w imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podpisał umowę o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budowy windy w siedzibie sokólskiego Przedszkola nr 5. Podpisanie umowy odbyło się w Starostwie Powiatowym w ...

Program dla malucha

Staraniem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej w 2015 i 2016 roku Gmina Sokółka przystąpiła do konkursów w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH”. Współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program pozwala na tworzenie i utrzymanie nowych ...

Spotkanie opłatkowe w bibliotece

15 grudnia 2016 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce pracownicy i zaproszeni goście zgromadzili się na spotkaniu opłatkowym.   Z tej okazji uczniowie Gimnazjum Nr 1 zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie wystawiając jasełka. Młodzież przygotowywała się do występu pod kierunkiem Pani Bożeny Rudź. Po przedstawieniu wspólnie odmówiono ...

Szkoła muzyczna coraz bliżej

W związku z planowanym przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską utworzeniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce 19 grudnia 2016 r. gościliśmy w naszym mieście Pana Daniela Dramowicza wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej Region Północno-Wschodni z siedzibą w Olsztynie, który jednocześnie jest przedstawicielem Ministra Kultury ...

Opłatek w Janowszczyźnie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych przeżyć oraz błogosławieństwa bożego w każdym dniu nadchodzącego 2017 roku życzył Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie Janusz Pawłowski wszystkim uczestnikom spotkania opłatkowego, które odbyło się w tej placówce we wtorek 20 grudnia. Przy świątecznym stole spotkali ...

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach ...

Na Wigilii Miejskiej

Tłumy sokółczan uczestniczyły w Wigilii Miejskiej, którą zorganizowano w niedzielę 18 grudnia na placu przed kinem „Sokół”. Do wspólnego świętowania zaprosili: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Stowarzyszenie QPomocy oraz Sokólski Ośrodek Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce. W przygotowaniu pomogli też wolontariusze z Zespołu Szkół ...

Skip to content