Porozumienia między Sokółką a Grodnem podpisane!

30 grudnia 2016 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała porozumienia między Gminą Sokółka a miastem Grodno, będące pierwszym etapem aplikowania o środki finansowe w Programie Transgranicznym Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Są to koncepcje wspólnych projektów, które – jeśli uzyskają dofinansowanie – będą realizowane w 2018 r.

Podpisanie porizumienia między Sokółką a Grodnem

Pierwszy projekt nosi nazwę „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna”. Antoni Tyzenhauz – nadworny podskarbi litewski i starosta grodzieński to postać łącząca miasta po obu stronach granicy, dlatego wspólny szlak ma nosić jego imię. W planie są m.in. remonty zabytkowych budynków oraz wytyczenie ścieżek rowerowych. Wartość projektu to ponad 2,2 mln euro.

Drugi projekt pod nazwą „Dwa jeziora – jedna kultura” przewiduje wybudowanie ścieżek rowerowych i tras edukacyjnych wraz z dodatkową infrastrukturą wokół Zalewu Sokólskiego i jeziora Jubilejnogo w Grodnie. Zostaną także kupione rowery i kajaki. Działania mają służyć rozwojowi turystyki w regionie transgranicznym Sokółki i Grodna. Wartość tego projektu partnerzy oszacowali na ponad 2,3 mln euro.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Deklaracja

Zapraszamy do zapoznania się z stawkami podatków i opłat lokalnych obowiązującymi na terenie gminy Sokółka w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują też nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych.

Dane adresowe urzędu:
Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.
Numer rachunku bankowego (PKO Bank Polski SA):
86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

ZOBACZ WIĘCEJ >>

Radni podzielili się opłatkiem

Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd – w środę 28 grudnia w sali Sokólskiego Ośrodka Kultury zorganizowano spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Radnych Rady Miejskiej w Sokółce oraz Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

Opłatek radnych

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko – Proboszcz Parafii św. Antoniego w Sokółce, Ks. Mitrat Włodzimierz Misiejuk – Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Daniel Supronik.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nieodpłatna pomoc prawna

Porady prawne

W budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, z dniem 1 stycznia 2017 r. uruchomiony zostanie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. po 4 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:

– w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-13.00;

– we wtorki i czwartki w godz. 13.00-17.00.

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Zaproszenie na projekcję spektaklu i promocję książki

Plakat

Oddział IPN w Białymstoku, Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej oraz Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce zapraszają na projekcję spektaklu telewizyjnego pt. „Stygmatyczka” w reżyserii Wojciecha Nowaka, oraz na promocję książki „Wszystko marność oprócz kochania Boga. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach”, opracowanej przez Ilonę Lewandowską przy współpracy Alicji Bronakowskiej, wydanej przez Oddział IPN w Białymstoku w 2016 r.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 3 stycznia 2017 r. o godz. 17.30 w sali „Lira” przy ul. Grodzieńskiej 1.

Organizatorzy

Zimowy obóz narciarski w Czechach

Na początku grudnia 2016 r. 52 osobowa grupa narciarzy biegowych i trenerów z Białegostoku, Supraśla, Starej Kamionki i Malawicz Dolnych uczestniczyło w zimowym obozie szkoleniowym w Pecu pod górą Śnieżką w Czechach. Nasza reprezentacja składała się z ośmiu dziewczynek w wieku od 9 do 13 lat, oraz trenera Piotra Zaręby.

Narciarzom i w tym roku dopisały warunki śniegowe, grubość pokrywy śnieżnej wynosiła ok. 20-30 cm. Uczestnicy obozu mogli korzystać z wielu tras narciarskich do stylu klasycznego i łyżwowego. Trening wysokogórski na wysokości 1290 m n.p.m. w specyficznym mikroklimacie Czarnej Góry pozytywnie wpływał na wydolność fizyczną młodych sportowców, którzy pokonali łącznie ponad 165 km. Liczne długie podbiegi oraz strome zjazdy umożliwiały narciarzom pokonywanie własnych słabości. Oprócz wyczerpujących kilkugodzinnych treningów w zmiennych warunkach pogodowych (mróz, deszcz, mgła, wiatr, słońce, lód) zawodnicy mogli skorzystać również z basenu oraz licznych atrakcji hotelowych. Dziesięciodniowy pobyt na zgrupowaniu dzieciom umilała codzienna „odrabianka”. Narciarze w trakcie pobytu na obozie poznawali czeską kulturę, zwyczaje i specyficzną kuchnię.

Ciężka praca wykonana na zimowym obozie szkoleniowym będzie miała ogromny wpływ na formę młodych zawodników w nadchodzącym sezonie narciarskim.

Wyjazd na obóz narciarski możliwy był m.in. dzięki uzyskaniu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Piotr Zaręba

Podsumowanie żeglarskiego roku

W tym roku żeglarze z Klubu Żeglarskiego „ŻAGIEL” Sokółka brali udział w 14 zawodach żeglarskich. Regatowcy przejechali i przepłynęli setki kilometrów.

Wyniki z sezonu żeglarskiego 2016 przedstawiają się następująco:

Żagle

EDYCJA PUCHARU POLSKI KLASY OMEGA:
– Regaty o Puchar Burmistrza Augustowa – 04-05.06.2016r.
„A-037” – Wojciech Dziurdź, Adam Dziurdź, Adam Grygoruk. – VIII miejsce
„Biała Perła” – Przemysław Brzeziński, Karolina Żemojtuk, Cezary Sidor. XVIII miejsce
– Żeglarskie Mistrzostwa Warszawy – Nieporęt – 03-04.09.2016r.
„A-037” – Wojciech Dziurdź, Adam Dziurdź, Adam Grygoruk – miejsce XIII
„PERI” – jako załogantka reprezentowała nasz klub Katarzyna Czarniecka z dzielnym żeglarzem Andrzejem „Jołką” oraz nową koleżanką z Zegrza – XIV miejsce. ZOBACZ WIĘCEJ

Zapraszamy na sylwestrowe imprezy sportowe

OSiR logo

Koniec roku tuż tuż, zapraszamy więc na sylwestrowe turnieje o Puchar Burmistrza Sokółki, które odbędą się w dniach 28 i 30 grudnia 2016 r. na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpią piłkarze, którzy 28 grudnia rozegrają mecze eliminacyjne. Kumulacja sportowych zmagań odbędzie się w przeddzień Sylwestra – 30 grudnia. Tego dnia od godzin porannych o Puchar Burmistrza rywalizować będą piłkarze w kategoriach młodzieżowych. Wieczorem rozegrane zostaną ostatnie mecze turnieju piłki nożnej oraz rozpocznie się oczekiwany turniej hokeja na lodzie! ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Sala “Lira”).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9267

Udział w balu nagrodą za oddaną krew

22 grudnia 2016 roku w Punkcie Pobierania Krwi w Sokółce, Polski Czerwony Krzyż oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowali akcję pobierania krwi „BONA 2016”. 39 dawców oddało łącznie 18 litrów i 150 mililitrów krwi.

Krwiodawca z nagrodą

Sala balowa „BONA” w Kuźnicy zasponsorowała udział w balu sylwestrowym dla wylosowanego krwiodawcy wraz z osobą towarzyszącą. Jako pierwsza wylosowana została Pani Izabela, ale po telefonicznym kontakcie zrezygnowała z udziału w balu. W następnym losowaniu szczęście miał mieszkaniec Sokółki Pan Andrzej Maliszewski. 23 grudnia 2016 r. Prezes Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce Pan Jerzy Kazimierowicz wręczył zwycięzcy plakietkę uczestnictwa w balu sylwestrowym oraz podziękowanie właścicielce sali „BONA” za sponsorowanie akcji poboru krwi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nagrody za sukcesy sportowe i artystyczne

– Abyście ducha sportu nigdy nie gasili, a ducha artyzmu ciągle rozwijali – z takimi słowami zwróciła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do osób, które otrzymały przyznane za 2016 rok Nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Uroczystość z udziałem uzdolnionej młodzieży i trenerów zorganizowano we wtorek 20 grudnia w Sali Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Zdjęcie grupowe

W tym roku nagrody za osiągnięcia artystyczne otrzymało 25 osób. Między nimi rozdysponowano kwotę 10 tysięcy złotych. Z kolei na nagrody sportowe do podziału była kwota  15 tysięcy zł. Trafiły one do 35 osób i klubów sportowych.

– Rodzicom gratuluję takich uzdolnionych dzieci. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będę miała okazję uhonorować sportowców i artystów, którzy rozsławiają naszą Sokółkę – podkreśliła Pani Burmistrz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak ma przebiegać S19 i obwodnica Sokółki

20 grudnia 2016 roku w sali Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie informacyjne na temat budowy drogi ekspresowej S19, którego współorganizatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Firmą AECOM Polska Sp. z o.o.

Konsultacje

Na spotkaniu omówiono planowany przebieg odcinka S19: Kuźnica – Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz – Ploski – Chelebczyn:

Część 1 – odcinek Kuźnica (granica państwa) – Sokółka, długości ok. 12,5km

Część 2 – odcinek Sokółka – Korycin z obwodnicą Sokółki o długości ok. 33, 7 km

Wykonawcą Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) jest AECOM Polska   Sp. z o.o., która opracowała  trzy warianty przebiegu drogi ekspresowej S-19 Części 1 i cztery warianty przebiegu drogi ekspresowej S-19 Części 2. Inwestycja zlokalizowanej  jest  na terenie województwa podlaskiego, w powiecie sokólskim (w gminie Sokółka, Sidra, Dąbrowa Białostocka, Suchowola,  Korycin, Janów), jak również w powiecie monieckim (w gminie Mońki, Jasionówka).

ZOBACZ WIĘCEJ

Przedszkole będzie miało windę

We wtorek 20 grudnia 2016 roku – w imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podpisał umowę o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budowy windy w siedzibie sokólskiego Przedszkola nr 5.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar B na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce – winda przyścienna”. Projekt jest realizowany przez Gminę Sokółka. Inwestycja ma zostać wykonana do 31 maja 2017 roku.

W umowie czytamy: „W ramach programu Powiat Sokólski dofinansuje projekt do wysokości 40 tys. 289 zł z zastrzeżeniem, że maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wyniesie do 50 proc. poniesionego kosztu projektu. Gmina Sokółka zapewni na realizację projektu środki własne, pochodzące od sponsora lub z innych źródeł, w wysokości nie mniejszej niż 50 proc.” ZOBACZ WIĘCEJ

Program dla malucha

Staraniem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej w 2015 i 2016 roku Gmina Sokółka przystąpiła do konkursów w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH”. Współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program pozwala na tworzenie i utrzymanie nowych miejsce opieki nad najmłodszymi dziećmi w Żłobku Miejskim w Sokółce.

Dzieci w żłobku

W ramach projektu w 2015 roku Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości 259 tys. 200 zł. Wkład własny wyniósł 108 tys. 585 zł.

W 2016 roku kwota dotacji to 258 tys. 755 zł, a wkład własny Gminy Sokółka – 83 tys. 487 zł.

Dzięki projektowi, w ciągu dwóch lat utworzono 24 nowe miejsce pracy.

W ramach realizowanego programu zakupiono: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Kompleksowo wyremontowano pomieszczenia, gdzie są prowadzone zajęcia z maluchami oraz łazienki, sypialnie, hol, klatkę schodową. ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie opłatkowe w bibliotece

Opłatek w bibliotece

15 grudnia 2016 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce pracownicy i zaproszeni goście zgromadzili się na spotkaniu opłatkowym.  

Z tej okazji uczniowie Gimnazjum Nr 1 zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie wystawiając jasełka. Młodzież przygotowywała się do występu pod kierunkiem Pani Bożeny Rudź.

Po przedstawieniu wspólnie odmówiono modlitwę i przełamano opłatkiem składając życzenia świąteczne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkoła muzyczna coraz bliżej

Wizyta w gimnazjum

W związku z planowanym przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską utworzeniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce 19 grudnia 2016 r. gościliśmy w naszym mieście Pana Daniela Dramowicza wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej Region Północno-Wschodni z siedzibą w Olsztynie, który jednocześnie jest przedstawicielem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wizyta miała na celu sprawdzenie bazy dydaktycznej, wyposażenia biblioteki szkolnej a także zagwarantowania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. ZOBACZ WIĘCEJ

Opłatek w Janowszczyźnie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych przeżyć oraz błogosławieństwa bożego w każdym dniu nadchodzącego 2017 roku życzył Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie Janusz Pawłowski wszystkim uczestnikom spotkania opłatkowego, które odbyło się w tej placówce we wtorek 20 grudnia.

Spotkanie opłatkowe w Janowszczyźnie

Przy świątecznym stole spotkali się: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie wraz z rodzicami, sołtysi, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Sokółce, a także pracownicy firm współpracujących z podstawówką w Janowszczyźnie. Wśród uczestników spotkania opłatkowego był również Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Rocha w Lipinie Ks. Stanisław Niewiński.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzili zebranych uczniowie, którzy pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali świąteczne przedstawienie. Grupa najmłodszych wychowanków placówki zaprezentowała się natomiast w oryginalnym taneczno – wokalnym występie. Uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali kilka kolęd, po czym podzielili się opłatkiem.

Wychowankowie szkoły w Janowszczyźnie otrzymali w prezencie od Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej kosz słodyczy. ZOBACZ WIĘCEJ

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

  • Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,
  • Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,
  • Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl

mpips.gov.pl

Skip to content