Szkoła muzyczna coraz bliżej

Wizyta w gimnazjum

W związku z planowanym przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską utworzeniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce 19 grudnia 2016 r. gościliśmy w naszym mieście Pana Daniela Dramowicza wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej Region Północno-Wschodni z siedzibą w Olsztynie, który jednocześnie jest przedstawicielem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wizyta miała na celu sprawdzenie bazy dydaktycznej, wyposażenia biblioteki szkolnej a także zagwarantowania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska witając Pana Dramowicza powiedziała, że samorząd dołoży wszelkich starań, aby publiczna Szkoła Muzyczna powstała w Sokółce, gdzie będą szlifować muzyczne talenty uzdolnieni uczniowie. Wręczyła wizytatorowi płytę z Kolędami dzieci z Sokółki.

Po rozmowie w magistracie oraz zapoznaniu się z dokumentacją związaną z zagwarantowaniem przez organ prowadzący warunków niezbędnych do prowadzenia publicznej szkoły artystycznej, wizytator w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Pana Adama Kowalczuka, inspektor z Wydziału Oświaty Anny Żemajduk oraz konsultanta ds. muzycznych Pana Dariusza Drewnowskiego udali się do Gimnazjum nr 1 w Sokółce, gdzie planowane jest od 1 września 2017 roku otwarcie szkoły muzycznej. Pan wizytator razem z dyrektor Bożenną Łazarewicz, wicedyrektor Bogusławą Szczerbińską obejrzał bazę lokalową, wyposażenie planowanej szkoły. Uwagę zwrócił na wyremontowaną salę do rytmiki oraz na salę z przeznaczeniem na pokazy artystyczne. Pan wizytator odwiedził również izbę pamięci Świętego Jana Pawła II, obejrzał relikwie świętego.

Na opinię wizytatora gmina będzie czekać z niecierpliwością, od niej zależą dalsze losy szkoły muzycznej.

Wydział Oświaty


Zobacz również

Skip to content