Program dla malucha

Staraniem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej w 2015 i 2016 roku Gmina Sokółka przystąpiła do konkursów w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH”. Współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program pozwala na tworzenie i utrzymanie nowych miejsce opieki nad najmłodszymi dziećmi w Żłobku Miejskim w Sokółce.

Dzieci w żłobku

W ramach projektu w 2015 roku Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości 259 tys. 200 zł. Wkład własny wyniósł 108 tys. 585 zł.

W 2016 roku kwota dotacji to 258 tys. 755 zł, a wkład własny Gminy Sokółka – 83 tys. 487 zł.

Dzięki projektowi, w ciągu dwóch lat utworzono 24 nowe miejsce pracy.

W ramach realizowanego programu zakupiono: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Kompleksowo wyremontowano pomieszczenia, gdzie są prowadzone zajęcia z maluchami oraz łazienki, sypialnie, hol, klatkę schodową.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content